EEG ezoterika. Kmitajúca ezoterika. Blikajúca ezoterika. Rezonujúca ezoterika. Hypnotická ezoterika. Tranzová ezoterika. 6 neurónových oblastí a Silva stav. Do všetkých stavov Silva stav. Zasvätenie do Silva objektov v aure. Poškodenie psychiky slaboprúdom. Špeciálny mediálny stav mysle. Zúženie obalov tela. Pocit, že sa svet zmenšuje. Pocit, že sa každá bunka tela zmenšuje a to neustále a neustále. Jedinečná pamäť. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

V Silvovke sme sa usilovali najprv prečítať a precvičovať, čo sa dalo. Niektorí meditujúci boli aj na zasväcovacích seminároch do Silva stavu. Niektorí chodili na prednášky a školenia. Počúvali sme rezonančné nahrávky. Blikali sme si špeciálnym svetlom do očí. Precvičovali sme hypnotické techniky a mediálny stav mysle. Tak isto sme sa veštecky ponárali do ľudí, ktorí si tak ako Silva pozmenili psychiku. No najlepšia bola návšteva EEG pracoviska, kde človek dostane na hlavu špeciálne upravenú čiapku a elektródy. Do mozgu sa napúšťajú jemné dávky slaboprúdu. Zároveň prebiehajú testy pri zavretých očiach. V niektorých momentoch sme si mali niečo myslieť. Potom nám nablikávali cez špeciálnu svetelnú trubicu celé svetelné spektrum. Dodnes sarkasticky hovoríme o tom, že náš zasväcovateľ nebola živá osoba, ale stroj EEG.

Začali sme si uvedomovať, že neurónové oblasti v ľudskom tele a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie je možné psychicky manipulovať a nahadzovať si rôzne psychické stavy, ktoré nám dovoľujú prenikať hlbšie do vlastnej psychiky. Samozrejme je možné to kombinovať aj so sugeráciou. Ide o techniku uveriť, že dokážeme s neurónmi pracovať. No vhodné je skutočne sa naučiť prenikať do neurónových oblastí pomocou koncentrácie, ktorú som uviedol vyššie v texte. Neurónové oblasti obsahujú husto na sebe 3 až 7 vrstiev akože pavučín a drobných pavúčikov, ktoré sú pospájané nožičkami spolu.

Tieto oblasti neustále pulzujú. Takto sa skoncentrujete do neurónovej oblasti šedej kôry veľkého mozgu, ako keby ste ju počuli, hmatali, chutnali, videli a voňali. Koncentrácia je zvonku stočená dovnútra ľudského tela. Doslova sa s neurónmi veľkého mozgu môžete rozprávať vnútorným hlasom. Zároveň môžete meniť stav v neurónoch určitými hypnotickými predstavami. Tak isto môžete používať spomienky na blikajúce obrázky vo forme rôznych farieb. Tak isto môžete používať zvukové rezonancie ( stiahni v Nahrávkach – Rôzne nahrávky – Rezonancie). Potom si treba zo spomienok spomenúť na kmitajúce zariadenia a pocit kmitania v určitom rytme vhodne preniesť do neurónov veľkého mozgu. Tak isto použijete predstavu, že neuróny sa stále mikro pohybujú.

Treba si uvedomiť, že Silva stav dovoľuje účinnejšie operovať vo všetkých oblastiach výskytu neurónov s tým, že prieniky do neurónov sú stabilné a dovoľujú aj chápanie toho, čo sa v nich deje.

Významným momentom v celom výcviku Silva stavov je veštecké napájanie sa na osoby, ktoré si slaboprúdom poškodili psychiku. Ide prevažne o maniackych opravárov elektrospotrebičov, prípadne amatérskych nadšencov, ktorí si zmontovali čudné prístroje, ktoré do ich tiel dostávali elektrický slaboprúd. Tento pri mnohonásobnom prieniku nedovoľuje danej osobe, aby používala všetky neurónové oblasti rovnako. A najvyššia aktivita je v hornej vrstve psychiky. Zároveň si dotyčná osoba otvára jedinečný stav psychiky a okolo tela začína špeciálna pulzácia. Tento stav sa dá dobre nahodiť pocitom, že ste sa celý psychicky stiahli do oblasti brucha. Zároveň si vsugerujete, že všetko sa v spomienkach neustále zmenšuje a zmenšuje, aj keď už nechcete, aby sa zmenšovalo. Ste v stave splniť nariadenie a neustále ho vykonávate monotónne dokolečka, až kým ho nezrealizujete. V tomto stave sa prepne psychika do zvláštneho stavu schopnosti vnímať mimoriadne malý svet mikroorganizmov a ešte ďalej. Potom môžete ukladať do tohto stavu okolo seba obrovské množstvo potrebných informácií, ktoré by mozog nemohol inak absorbovať. Zároveň je možnosť v tomto stave všetko dobré vnímať a pracovať s tým ako s veľkým archívom.

Nakoniec sme prezentovali informačné polia takýchto mediálnych ľudí, ktorí dokázali v tomto stave ukladať množstvo informácií o čomkoľvek, a hlavne o alchymistickým receptúrach na liečbu a hojenie rán. Treba si uvedomiť, že do tohto priestoru vytvoreného týmto stavom možno ukladať obrovské množstvo informácií, ktoré by mozog nedokázal inak prijať. Tak isto v mediálnych stavoch možno účinnejšie pôsobiť na psychiku a zdravotný stav iných ľudí. Budeme tento jedinečný stav trénovať. Na záver sa treba z tohto stavu vrátiť späť do normálnej mysle dnešných ľudí. Nezabúdajte na to.

Pridaj komentár