Výskumný denník. Písanie záznamov. Denník ako zdroj dát. Denník výcviku teoretickej citlivosti. Denník ako vývoj uvažovania. Aktivity výskumníka. Denník ako odkazy pre seba. Jedna z metód, ktoré dovolia výskumníkovi, aby sa mohol zaoberať v skratke, čo už v oblasti výskumu spravil a čo má ešte spraviť.

Vedecké badanie zavádzame do oblasti info polí, ktoré sú okolo nás a to v celom kozme až za hranice dnes poznaného kozmu. Info polia sú vlastne spomienky zvierat a ľudí, ktorí nežijú. Nie sú to spomienky odumretých rastlín, ktoré nemajú neuróny. Prípadne to môžu byť kópie týchto spomienok mŕtvych organizmov. Nemáme tu na mysli spomienky živých zvierat a ľudí.

S info poliami sme sa stretli vlastne pri ľudských a zvieracích kostných pozostatkoch. Tie možno za určitých okolností dostať do tela cvičením fantomových bolestí, nezmierení sa so stratou dieťaťa alebo milovanej osoby. Cvičíme v Plazmatickej škole. Vlastne všetko, čo tu robíme a o čom tu píšeme, spadá do ezoterického špiritizmu, teda sveta mŕtvych informačných polí.

S info poliami mimo kostí sa stretávame znovu v Plazmatickej škole a to pri systéme Lama Tulka. Ide vlastne o ezotericky ladených ľudí, ktorí sa počas svojho života venovali akejkoľvek činnosti s ľudskými orgánmi a bunkami ľudského tela. Môžu to byť aj anatomické obrázky. Prípadne ako v Tibete to môžu byť niektoré mandaly. Skrývajú v sebe schémy orgánov, častí tela a buniek. Zároveň dotyčná, ešte živá osoba počas života verí v posmrtný život a má túžbu znovu sa reinkarnovať a žiť ďalej. Po smrti tejto osoby sa spomienky nerozlezú do množstva samostatných info polí, ale zostávajú mimo kostné pozostatky. Moment, keď si začíname uvedomovať, že spomienky živých ľudí nemusia končiť iba v kostných pozostatkoch. A tak začína éra informačných polí plných spomienok.

Prakticky to používame pri zasväcovacích rituáloch, pri ktorých doslova násilne do seba sťahujeme informačné polia mŕtvych z ich kostných pozostatkov. Robí sa to pomocou špiritistických techník.

Postupne pri zasväteniach sme sa prepracovali k tomu, že teraz už sťahujeme informačné polia nielen z kostných pozostatkov, ale zo všetkých zdrojov a to z priestoru okolo nás, zo živých ľudí, živých zvierat, z predmetov a podobne, čo zvyšuje efektívnosť zasvätení.

Potom nastupuje technika zbierania tohto druhu zvláštnych informačných polí na základe cvičení a prednášok, čo umožňuje previesť jednotlivé školy, sekcie a poradne na vyššiu úroveň.

Začali sme info polia skúmať z hľadiska času a to 2000 miliónov rokov dozadu, aby sme zistili, ktoré druhy organizmov po smrti uvoľňujú spomienky do informačných polí.

Prepracovali sme veštecké techniky a uvedomili sme si, že na čítanie informačných polí treba zvládnuť kozmické a jogínske vedomie. K tomu vedomie v 6, neurónových oblastiach ľudského tela.

Vytvárame pomôcku na to, aby sme mohli dobre určovať, kde sa informačné polia nachádzajú. Používame mapu západnej a východnej pologule, obrázok obalu Zeme a magmatického jadra Zeme, mapu hviezdnej oblohy, mapu súhvezdí, mapu vzdialeností v kozme. Postavu muža a kde možno o dotyčnej osobe zohnať všetky druhy informácií. Zoznam vešteckých techník, ktoré treba ovládať. Teraz sa dá dostatočne presne určiť, kde sa dané informačné polia spomienok zvierat a ľudí nachádzajú.

Zohnali sme mapy prehistórie Zeme a začali sme skúmať prehistorické informačné polia zvierat, ktoré v tej dávnej dobe 600 miliónov rokov žili. Učíme sa manipulovať s týmito informačnými poliami.

Objavujeme informačné polia kozmických Lama Tulka, ktorí majú kozmické vedomie a túžbu kompletne sa reinkarnovať. Prezreli sme, ako prebieha ich prenikanie v tehotných ženách.

Objavujeme tektonické a iné anomálie v zemskej kôre, ale aj v kozme a súvislosť s jogínskymi meditáciami.

Objavujeme informačné polia na úrovni mikrosveta, ktoré sú tak typické pre Južnú a Severnú Ameriku. Ide o stav mysle človeka, ktorému sa všetko neustále zmenšuje a zmenšuje. Vytvára okolo seba iný priestor, ktorý sa môže napĺňať rôznymi informáciami.

Objavujeme informačné polia šamanských anjelských sfér. Získavame prehľad o anjelských esenciách ako je kokosový orech, meteorit, trstina, cukrová trstina, minerály a podobne.

Pokračuje štúdium vedeckých metód, ktoré chceme zaviesť a zavádzame do skúmania informačných polí, aby sme znížili množstvo omylov.

Vytvárame archív informačných polí, ktoré postupne skúmame. Vytvárame mapky spoločných informačných polí a dôslednú evidenciu.

Určujeme prvú zákonitosť a to, že spomienky sú nezničiteľné a nemožno ich pozmeňovať, iba ich je možné premiestňovať a skrývať.

Pridaj komentár