Koncentrácia do neurónov. Sugerácia klinickej smrti. Predstavy blikania, kmitania a vibrovania. Obrazy časti mozgu. Obnova spomienok. Sugerácia slaboprúdu. Sugerácia rádioamatérstva. Raja elektrická. Hypnotické techniky. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj a počúvaj.

Pokračujeme v nácviku Silvovej školy a Silva techník, ktoré sú zamerané na vybudovanie rezonančnej mysle. Ide o to, aby sme dokázali efektívnejšie vplývať na vlastný organizmus z pozície zdravia, stabilnej psychiky, schopnosti sa učiť a prijímať zmeny, prípadne mať mimoriadne schopnosti.

Na duchovnej ceste sme vedome postúpili do oblastí s výskytom neurónov. Do neurónov sa dostávame pri Silva škole na základe anatomických predstav mozgu. Ďalej sa do neurónov v mozgu a na iných miestach dostávame pomocou silnej koncentrácie a túžby, aby nervový vzruch pôsobil práve v tejto časti mozgu.

Teda je potrebné si dobre zapamätať anatomické predstavy neurónových oblastí. Tak isto je vhodné vedieť, ako jednotlivé neurónové oblasti v tele fungujú. V každej neurónovej oblasti sa usilujeme všetko dianie komentovať vnútorným premýšľaním a komentovaním toho, čo sa tu deje.

V zásade dôležitou súčasťou Silvovej metódy je práve vnútorný hlas, ktorý pracuje na systéme zvukov. Tieto vnútorné zvuky, teda premýšľanie, sú presne dohodnuté zvukové signály, ktoré sú viazané na písmená abecedy. Je to systém dohodnutých zvukov a ich spôsob kombinovania. Na jednej strane vnútorné premýšľanie označuje jednotlivé časti v neurónových oblastiach. Zároveň vnútorný hlas o neurónových oblastiach premýšľa a hlbšie sa s danou oblasťou kontaktuje. Môžeme tiež hovoriť aj o ezoterike, kde nad vnútornou duchovnou cestou premýšľame. Premýšľanie nad duchovnou cestou dovoľuje duchovnú cestu nielen realizovať, ale jej aj rozumieť. V tomto prípade ide o premýšľanie nad vecami a dianím vo vnútri človeka. Myslenie je viac upriamené do vnútorného sveta ako do vonkajšieho sveta.

Vytvárame si anatomické predstavy jednotlivých častí veľkého mozgu. Prenikáme silou svojho ja a neustáleho premýšľania do neurónových oblastí veľkého mozgu. Ide o predný mozog, temenný mozog, zadný zrakový mozog a spánkový mozog. Na povrchu jednotlivých častí si predstavujeme 3 až 7 vrstiev pavučín a drobných pavúčikov. To je najvhodnejšia predstava neurónov. Zároveň si neustále opakujeme alebo sme v pocite, že tieto oblasti chceme dôrazne kontrolovať a ovládnuť. Vytvoriť tu centrá na kontrolu mozgovej činnosti.

K prieniku do neurónových oblastí veľkého mozgu využívame spomienky na blikanie svetla v pravidelných intervaloch. Ďalej tu využívame pravidelné kmitanie zvuku a tiež tu využívame spomienky na vibrovanie strojov a zariadení. Vyvolané spomienky dopomáhajú ovládať neurónové oblasti veľkého mozgu a vybudovať tu centrá na kontrolu fyzického a psychického stavu.

Svoju pozornosť pri prieniku do neurónových oblastí veľkého mozgu využívame aj na sugeráciu poškodenia mozgu slaboprúdom z elektrospotrebičov, z počúvania amatérskych rádiostaníc. To všetko pomáha preniknúť do oblastí neurónov veľkého mozgu. Tak isto ukľudnenie a fyzické utíšene celého organizmu. No v žiadnom prípade nezaspávame. Nestále sa snažíme všetko dobre vnímať.

V šedej kôre veľkého mozgu vyhľadávame hlavne príliš tiché a kľudné miesta. Ide o miesta, u ktorých máme pocit, že sú ako mŕtve a bez žiadnej aktivity. V týchto miestach sa snažíme dosiahnuť pocit intenzívnej aktivity.

V ďalšom kroku sa zameriame na obnovenie čo najväčšieho množstva rôznych druhov spomienok z rôznych období nášho života. V prvom rade si spomíname na obrazové spomienky a k týmto pridávame postupne všetky ostatné spomienky a to sluchové, čuchové, hmatové a chuťové. Pokiaľ sa vám nedarí na niečo si spomenúť, tak trpezlivo čakajte a využívajte rôzne hypnotické techniky za pomoci vibrácií, kmitania a vibrovania. Je vhodné si takýmto spôsobom ošetrovať svoju myseľ pravidelne. Niekedy sa stane, že vlastné spomienky sa môžu jemne pozmeniť. Spomeniete si a zrazu danú situáciu vnímate inak, ako bola v skutočnosti prežitá. Vtedy zasahujete a spomienku vhodne upravíte. Niektorí ľudia dokážu poriadne pozmeniť zmysel aj význam spomienok vo vašej hlave. Môžu byť blokované zvukové spomienky a často aj sexuálne spomienky.
Pri ďalšom nácviku sa snažíme o to, aby sme v neurónových oblastiach šedej kôry veľkého mozgu vyrobili bioenergiu na základe diaľkového napájania na Raju elektrickú, ktorá žije v oceánoch. Teda v neurónových oblastiach vytvárame bioenergiu, do ktorej vkladáme pocity vibrovania, kmitania a rezonovania.

Keď sme dostatočne precvičili šedú kôru veľkého mozgu, tak svoju koncentrovanú pozornosť a premýšľanie presúvame do ďalších neurónových oblastí a to do stredného mozgu, mozočku a miechy. Pokračujeme do neurónov brušného mozgu, ktorý je v stene hrubého a tenkého čreva. Nasleduje oblasť neurónov v oblasti hormonálnych žliaz. Preverujeme v pocitoch, či dotyčná oblasť vhodne podporuje stabilný psychický stav. Pokračujeme do oblasti svalového mozgu. Ide o nervové platničky v samotnej svalovej hmote. Končíme v koži, kde sa usilujeme kontrolovať a ovládať nervové zakončenia v podobe senzorov tepla, chladu, vánku, tlaku a bolesti. Hovoríme o kožnom mozgu. Vo všetkých neurónových oblastiach sa usiluje získať dôslednú kontrolu.

Dôsledne si uvedomujeme neštandardné stavy vo vlastnom prejave. Teda ide o situácie, keď už nedokážeme ovládať svoje prejavy a hovoríme o nedodržiavaní štandardného správania. Dôsledne si uvedomujeme neštandardné momenty svojho správania a to napríklad nechuť žiť, prílišnú spavosť, klamstvá, nechuť sa správať rozumne, nechuť bojovať a byť najlepší. Každý prejav neštandardnosti sa usilujeme zachytiť, pochopiť ho, prinútiť sa ho zlikvidovať. Skoncentrujeme sa na neurónové oblasti, vyvoláme nevhodný stav a v daných oblastiach neurónov sa snažíme meniť tichosť na počuteľnú aktivitu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.