Neurónová ezoterika začala. Rozdelenie ezoteriky na neurónové oblasti. Oblasť šedej kôry veľkého mozgu. Oblasť šedej kôry stredného mozgu. Oblasť šedej kôry mozočku. Tri neurónové oblasti zo 6 neurónových oblastí v ľudskom tele. Tento zápis z meditácie má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Zahájili sme novú ezoterickú oblasť, ktorej základom sa stalo delenie ezoteriky na 6 neurónových oblastí: oblasť veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a oblasť ganglií. V týchto cvičenia sme cvičili tri oblasti a to šedú kôru veľkého mozgu, oblasť šedej kôry stredného mozgu a oblasť šedej kôry mozočku.

Pri meditáciách do šedej kôry veľkého mozgu využívame koncentráciu do šedej kôry, ktorú si predstavujeme ako 3 až 7 vrstiev pavučín plných mikropavúčikov. Pod touto vrstvou sa nachádza biela mozgová vrstva, ktorá má za úlohu hlavne produkovať vhodnú biochémiu. Koncentrácia je stav upriamenia pozornosti na určité menšie miesto na povrchu mozgu. Ide o veľkosť napríklad desaťhaliernika. Môžete sa postupne naučiť koncentrovať aj na menšiu plochu. Tak isto sa postupne naučíte koncentrovať na dané miesto dlhšiu dobu. Koncentráciu prevádzate aj tak, že máte pocit, ako keby ste to robili zo spomienok a nie priamo teraz. Je to nízkoenergetický prienik do neurónových oblastí. Do neurónov sa môžete koncentrovať aj pomocou jogínskych techník ako je vhodná asána v polohe na stoličke, správna poloha rúk v tvare prstových módov, pomalé dýchanie do mierne napustených pľúc. Všetko sa nevydýchne a málo sa dodychuje. Vsugeruje sa pocit umierania, stuhnutia a odumretia nervových dráh. Jednoducho tomu uveríte bez výhrad. Do neurónových oblastí sa koncentrujete aj pomocou Silva techník ako je vnútorný úsmev alebo pocit, že sa zo spomienok smejete. Zo spomienok vyťahujete blikanie, kmitanie a vibrovanie. Všetko pomáha lepšie sa skoncentrovať do neurónových oblastí.

V neurónových oblastiach zisťujete určitý fyzický stav a to pomocou vešteckej predstavivosti. Pokiaľ v neurónových oblastiach vnímate postavičku sebavedomého vojaka tak viete, že túto oblasť šedej kôry máte pod kontrolou. Keď je vojak zničený, tak si neurónová oblasť robí, čo chce. Potom treba túto predstavu do neurónovej oblasti natlačiť a udržať. Potom tu vizualizujete postavičku kontrolóra. Pokiaľ je tu a všetko kontroluje, tak je to v poriadku. Keď tam nie je, tak túto predstavu tu dosadíte. Potom vizualizujete do tejto oblasti postavičku údržbára. Pokiaľ tu robí poriadok, tak je všetko v poriadku. Potom kontrolujete energetický stav. Keď je tu všade predstava drobných motorov, tak je všetko v poriadku. Pokiaľ máte predstavu atómovej elektrárne alebo vyhasnutého ohniska, tak túto predstavu napravíte. Potom kontrolujete biochemický stav. Pokiaľ máte predstavu fungujúcej chemickej fabriky, tak je dobre. Pokiaľ máte predstavu zatvorenej fabriky, tak to napravíte.

Po náprave asi po dvoch hodinách zisťujete, či v dané oblasti neurónov tieto predstavy držia. Pokiaľ áno, tak je všetko v poriadku. Pokiaľ nie, tak ich znovu nahodíte a o dve ďalšie hodiny ich znovu skontrolujete, prípadné anomálie napravíte. V tomto úsilí je schopnosť napraviť neurónové oblasti tak, aby trvalo fungovali podľa vašich požiadaviek. Kontrolujete a cvičíte, pokiaľ nedosiahnete nemenný stav, aj keby to trvalo niekoľko rokov. Tu nejde o klasickú liečbu, ale zmenu aktivity neurónových oblastí podľa vašich požiadaviek. Je to náročný druh liečby, ale prinesie trvalé efekty, ktoré oceníte počas vašej dlhovekosti.

Pri prieniku do šedej kôry veľkého mozgu využívate aj psychické potencie tejto oblasti a to je schopnosť abstraktného myslenia. Pri prieniku do stredného mozgu sa učíte túto oblasť využívať ako domovský prístav pre ľudskú psychiku. Tu sa učíte prenikať a prepínať sa do niektorých neurónových oblastí. V podstate máme šesť neurónových oblastí. Naučíte sa v rámci ezoteriky prenikať do jednotlivých oblastí, ale vždy sa vrátite do oblasti stredného mozgu, kde je štandardné vedomie dnešného človeka.

Špeciálnu oblasť tvorí mozoček. Táto oblasť neurónovej ezoteriky je veľká neznáma oblasť, ktorá je hegemóniou židovských ľudí. Ich systém dovoľuje trvalo presunúť koncentráciu výhradne do tejto oblasti. Vytvára to zvláštny fenomén vnímania sveta. Mozoček má desať častí vľavo a desať častí vpravo. Koncentráciou do niektorej časti mozočku vytvárate stavy zvláštneho pohľadu na svet. Raz to môže byť pohľad matematika, inokedy je to pohľad chemika, môže to byť pohľad veriaceho a podobne. Budeme skúmať všetky fenomény, ktoré skrýva táto jedinečná oblasť.

Pridaj komentár