Po zdiagnostikovaní vášho zdravotného stavu (diagnostika A 478) som sa zameral do vášho podvedomia. Zistil som u vás nezáujem žiť v realite. Odporúčam vám návrat do reality. Vaša morálka a etika je príliš vysoká na túto ľudskú dobu. Bolo by vhodné dostať ju pod kontrolu.

Psychický stav
Aurický obal je mierne vzdialený od fyzického tela. Vhodný terapeut na úrovni psychológa. Vzájomný rozhovor a vhodné terapie na posilnenie ega a vnútornej istoty.

Povaha
Ste hysterická povaha energeticky usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá nemá stabilitu. Mali by ste sa dôslednejšie spojiť s reálnymi objektmi okolo seba. Terapia maľovaním reálnej prírody, stavanie stavebníc, vyrezávanie a podobné fyzické aktivity. Obnoviť spojenie s reálnym svetom. Práca na záhrade, sochárstvo a podobne. Obnoviť schopnosť tvoriť vo svojej mysli reálne objekty.

Sexualita povahy
Je typicky európska a umiestená je v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok straty vnímania reality. Obrazy sa deformujú. Obrázok ženského tela a nepresné vnímanie.

Sexuálne centrum
Je umiestnené v podbruší a hovoríme o ženskom centre. U mužov s týmto centrom ide o určitú precitlivenosť, intuíciu a citlivosť. Charakterizuje to obrázok muža, ktorý sa vo vnútri svojich predstáv mení na ženu a potom na muža. Nestabilné predstavy a nestabilné spomienky. Musíte si obnoviť reálne vnímanie všetkého. Chodiť po uliciach a všímať si všetky detaily na domoch, obnoviť tvorbu reálnych objektov. Pozeráte sa na výrobok a so zavretými očami si ho v hlave musíte predstaviť reálne.

Astrológia sudičky
Skúmam neuróny mozočku. Vnímam tu nestabilné prostredie. Mali by tu byť predstavy postáv s knižkami a na konci postava, ktorá neustále niečo píše. Vhodnou terapiou je kreslenie náročných geometrických tvarov, lepenie papierových objektov, komplikované papierové konštrukcie – origamy.

Astrológia psychiky
Skúmam neuróny veľkého mozgu. Vnímam obrazy straty schopnosti vnímať realitu a reálny svet. Všetko je v hmle, pocit, že sa prepadáte v bažinách. Terapia skúmania a chytania skál a minerálov. Práca s pôdou. Modelovanie reality.

Astrológia planét
Skúmam neuróny stredného mozgu. Znovu všade hmla a neistota. Terapiou je kreslenie a obkresľovanie tarotových kariet a astrologických obrázkov, ktoré sa používajú na veštenie.

Snová astrológia
Skúmam snové podvedomie. V snoch všetko zahaľuje neistota a vy utekáte. Terapia: pred spánkom si pozerať obrazy reálneho sveta ako stavby, prírodu, krajiny. Želať si návrat do reálneho sveta.

Astrológia miechy
Skúmam neuróny miechy. V danej oblasti všade hmla, ktorá pohltila obrazy anjelov. Vhodná terapia: fyzický pohyb, fyzická práca na chalupe, posilňovanie.

Astrológia brušný mozog
Všade znovu hmla a strata reálnosti. Terapia: sledovať a študovať život zvierat, venovať sa anatómii zvierat.

Astrológia ganglií
Skúmam neuróny ganglií, ktoré sa nachádzajú pri každom orgáne. Znovu hmla a nejasnosti. Terapia: študovať ľudskú anatómiu a predstavovať si ju v sebe.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. V rode osoby so psychickými problémami. Určitá problémová oblasť. Návrat do reálneho sveta a chuť žiť realitu.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva. Celková vzrušivosť: na fantáziu. Povrchová vzrušivosť: na knižky. Pohlavná vzrušivosť: na svet fantázie. Citová vzrušivosť: písanie. Terapia: návrat k reálnym sexuálnym objektom, ich reálne vnímanie, časopis o sexe.

Traumatické udalosti
Okolo vás je množstvo čiernych štvorcov. Traumu vám robí všetko reálne okolo vás. Strach pred realitou. Neochota žiť vonkajší svet. Všetko vzniklo ešte počas tehotenstva matky. Pozícia plodu a nezáujem o vonkajší svet. Zlé výchovné metódy a nedostatočné psychologické ošetrenie vašej osobnosti.

Duchovná úroveň
Okolo vás je príliš veľa kvetiniek. Morálka a etika je prehnaná. S takouto morálkou sa nedá reálne existovať. Terapia: začať mať rád svet a ľudí aj s ich morálnymi nedostatkami.

Hviezdy, osud
Iba vtedy, keď bude ochota vrátiť sa žiť reálny život a postupne sa mu otvoriť.

Pridaj komentár