SILVOVA METÓDA JE EZOTERIKA ZÁPADNÉHO TYPU, KTORÁ VYCHÁDZA Z NOVODOBÝCH POZNATKOV PSYCHOLÓGIE, MEDICÍNY A PSYCHIATRIE. USILUJE SA O OVLÁDNUTIE VLASTNÉHO KONANIA A SPRÁVANIA. USILUJE SA POZNAŤ POCHODY V ĽUDSKEJ MYSLI A ODSTRAŇOVAŤ CHYBY A NEDOSTATKY, KTORÉ PRINÁŠA ĽUDSKÝ MOZOG. UVEDOMUJEME SI ČLOVEKA AKO POČÍTAČ, DO KTORÉHO BOLI VLOŽENÉ URČITÉ PROGRAMY. TIETO PROGRAMY SEM VLOŽILA PRÍRODA POČAS VÝVOJA ĽUDSTVA. NÁJDEME TU PROGRAMY, KTORÉ VZNIKLI VÝCHOVOU A VLASTNÝM KONANÍM SAMOTNÉHO JEDNOTLIVCA. BOHUŽIAĽ SA STÁVA, ŽE JEDNAK PRÍRODNÉ PROGRAMY A AJ ĽUDSKÉ PROGRAMY SA POŠKODIA, ALEBO SA VYTVORIA NEŽELANÝM SPÔSOBOM. TIETO POŠKODENÉ A NEŽELANÉ MENTÁLNE PROGRAMY SA SILVOVOU METÓDOU UČÍME LIKVIDOVAŤ A NAPRÁVAŤ. ZÁROVEŇ PRAVIDELNÝM CVIČENÍM MENTÁLNE PROGRAMY NIELEN NAPRÁVAME, ALE VYTVÁRAME NOVÉ PROGRAMY, KTORÉ VYTVÁRAJÚ LEPŠIE PREDPOKLADY, ABY BOL ČLOVEK ZDRAVŠÍ, SCHOPNEJŠÍ A AJ VÝNIMOČNE ÚSPEŠNÝ. TOĽKO DEFINÍCIA SILVOVEJ METÓDY. SYSTEMATICKY POSTUPUJEME V PRIESKUME VŠETKÝCH TECHNÍK, KTORÉ SILVOVCI ZVEREJNILI VO SVOJICH KNIŽKÁCH. BOHUŽIAĽ, V KNIŽKÁCH TOHTO DRUHU SÚ VIACERÉ TECHNIKY NEDOSTATOČNE ROZPRACOVANÉ A NEKOREŠPONDUJÚ S POZNATKAMI MEDICÍNY. TAKÁTO ANOMÁLIA JE VYPUKLÁ U UPLATŇOVANIA REZONANCIÍ V RÔZNOM ROZPÄTÍ HERZOV. TO JE JEDNOTKA POČTU ÚDEROV ZA SEKUNDU. JEDEN AUTOR ZA DRUHÝM OPISUJE AKO V NARKÓZE TO ISTÉ BEZ TOHO, ABY SA SERIÓZNE ZAOBERALI VÝSLEDKAMI A POZNATKAMI PRÍSTROJOV NA MERANIE REZONANCIÍ MOZGU. IDE O PRÍSTROJ, KTORÝ SA POUŽÍVA NA EEG VYŠETRENÍ, KDE VÁM NA HLAVU PRIPEVNIA AŽ DO 12 ELEKTRÓD A JEDNU ZVYČAJNE NA BRADU ALEBO INÚ ČASŤ TELA. ROZHODOL SOM SA PODROBNE TIETO MERANIA PREŠTUDOVAŤ A DAŤ DO PORIADKU NÁCVIK VNÍMANIA REZONANCIÍ, KTORÉ SA VYTVÁRAJÚ V NEURÓNOCH ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU. V PRVOM RADE SI KAŽDÝ CVIČIACI VYTVÁRA MENTÁLNY PROGRAM NA VNÍMANIE REZONANČNEJ AKTIVITY ŠEDEJ KÔRY. MUSÍME SA DO ŠEDEJ KÔRY SKONCENTROVAŤ TAK, ABY SME JEJ AKTIVITU NERUŠILI A MOHLI JU POZOROVAŤ. VYTVÁRAME SI PREDSTAVU, ŽE BUNKY ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU SÚ DROBNÉ PAVÚČIKY, KTORÉ SA NAVZÁJOM DOTÝKAJÚ NOŽIČKAMI A PRI ZMENE VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH PODNETOV SA SPRÁVAJÚ INÁČ. DOTERAZ SME UPLATŇOVALI PREDSTAVU ZRNIEČOK MAKU. PREDSTAVA DROBNÝCH PAVÚČIKOV JE NESPORNE LEPŠIA AKO PREDSTAVA ZRNIEČOK MAKU. KEĎ SA NAUČÍME VNÍMAŤ BEZ NARUŠENIA AKTIVITU NEURÓNOV TAK ZISŤUJEME, KTORÉ OBLASTI ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU SU ÚPLNE UTLMENÉ, KTORÉ SÚ ČIASTOČNE AKTÍVNE A KTORÉ SÚ AKTIVIZOVANÉ MIMORIADNE SILNE. TAKÁTO AKTIVITA JE NORMÁLNA PRE TÚTO OBLASŤ NEURÓNOV. CVIČIACIM PUSTÍM REZONANČNÚ HUDBU A SLEDUJÚ, AKO SA MENÍ AKTIVITA NEURÓNOV V TEJTO OBLASTI. POKIAĽ SA NEZMENIA OBLASTI AKTÍVNE, MENEJ AKTÍVNE A PASÍVNE, TAK NEURÓNY NEPRACUJÚ SPRÁVNE. KEĎŽE POČÚVAME TU ISTÚ REZONANCIU ASI MINÚTU, TAK MUSIA POCIŤOVAŤ, ŽE AKTÍVNE NEURÓNY SÚ EŠTE AKTÍVNEJŠIE A TIE TICHÉ SÚ EŠTE TICHŠIE. TO JE NORMÁLNY CHOD NEURÓNOV TEJTO OBLASTI. KEĎ JEMNÝM SLEDOVANÍM ZISTÍME, ŽE NIČ SA NESTUPŇUJE, TAK TREBA DO ČINNOSTI NEURÓNOV TEJTO OBLASTI ZASIAHNUŤ A VŠETKO NAPRAVIŤ. TEDA V TEJTO FÁZE KONTROLY A NÁCVIKU SLEDUJEME, ČI NEURÓNY ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU SPRÁVNE ALEBO NESPRÁVNE REAGUJÚ. KEĎ ZISTÍME NEZROVNALOSTI, TAK NAPRÁVAME A USMERŇUJEME AKTIVITU V NEURÓNOCH SILOU VÔLE. UŽ DLHŠIU DOBU SA SNAŽÍME PRENIKNÚŤ DO SYSTÉMU TVORBY MENTÁLNYCH PROGRAMOV A POCHOPIŤ ICH HLBŠÍ ZMYSEL. TEDA MENTÁLNY PROGRAM JE VEDOMÁ POMÔCKA, KTORÚ POUŽÍVAME, KEĎ NAŠE DOTERAJŠIE PROGRAMY SÚ ZLE NASTAVENÉ A TAK ISTO PUDOVÉ PROGRAMY, KTORÉ VYTVORIL VÝVOJ ČLOVEKA, ZLYHÁVAJÚ. IDE O STAV, KEĎ SA ČLOVEK NEDOKÁŽE SÁM VYZDRAVIEŤ, ZLYHÁVA MU PSYCHIKA, NEDOKÁŽE BYŤ VO VONKAJŠOM SVETE ÚSPEŠNÝ. JEDNODUCHO TO ZOBERIETE DO VLASTNÝCH RÚK A ZAČNETE BUDOVAŤ MENTÁLNY PROGRAM, KTORÝ ZAČNE BOJOVAŤ V PROSPECH TOHO, ČO CHCETE DOSIAHNUŤ. MENTÁLNY PROGRAM OBSAHUJE TÚŽBU V SLOVNEJ A OBRAZOVEJ PODOBE. NAPRÍKLAD CHCEM, ABY SA MÔJ ŽALÚDOK KONEČNE VYZDRAVEL. ĎALEJ SEM PATRÍ OBRÁZOK, AKO SA POSTUPNE ŽALÚDOK UZDRAVÍ A UŽ VIAC NEOCHORIE. TAKÝTO DRUH PROGRAMOVANIA SA MUSÍ KAŽDODENNE OPAKOVAŤ A NIEKOĽKOMESAČNÝM ALEBO NIEKOĽKOROČNÝM OPAKOVANÍM UVIESŤ DO STAVU AUTOMATICKY FUNGUJÚCEHO PROGRAMU, O KTORÝ SA NEMUSÍTE STARAŤ A BEZPEČNE FUNGUJE AJ BEZ KONTROLY A NABÍJANIA. JE POTREBNÉ DOSIAHNUŤ VEĽKÚ OPAKOVATEĽNOSŤ. POKIAĽ NIEKTO NEDOSIAHNE VYSOKÝ STUPEŇ OPAKOVATEĽNOSTI TAK RISKUJE, ŽE POSTUPOM ČASU SA VŠETKO VRÁTI DO STARÝCH KOĽAJÍ. V RÁMCI VYTVÁRANIA NOVÉHO PROGRAMU TREBA VYTVORIŤ EŠTE JEDEN MENTÁLNY PROGRAM NA LIKVIDÁCIU STARÉHO PROGRAMU, KTORÝ SA STAL UŽ STEREOTYPOM, KTORÝ VÁS DOVIEDOL NAPRÍKLAD DO CHOROBY. TU JE VHODNÉ UPLATNIŤ TECHNIKU VYDÝCHNUTIA SA ZADRŽANIA DYCHU AJ NA DVE MINÚTY A KONCENTROVAŤ SA NA LIKVIDÁCIU STEREOTYPU, KTORÝ VÁM STRPČUJE ŽIVOT. TEDA SÚ TU DVA MENTÁLNE PROGRAMY, JEDEN NA LIKVIDÁCIU ZLE FUNGUJÚCEHO NÁVYKU A DRUHÝ PROGRAM NA VYTVORENIE NÁVYKU NOVÉHO. SOM RÁD, ŽE PRI NÁCVIKU MENTÁLNYCH PROGRAMOV SOM PRIŠIEL NA TÚTO ZÁKLADNÚ EMPIRICKÚ ZÁSADU. NEUSTÁLE PREVERUJEME A NACVIČUJEME AUTOHYPNOTICKÉ TECHNIKY S CIEĽOM NAUČIŤ KAŽDÉHO CVIČIACEHO POUŽÍVAŤ HYPNOTICKÉ TECHNIKY SAMI NA SEBE A TO VŠADE, KDE TO BUDE MOŽNÉ. PRESTALI SME HYPNOTICKÉ TECHNIKY CVIČIŤ FYZICKY. NAPRÍKLAD NIKTO NESTLÁČA PRSTY PRAVEJ RUKY FYZICKY, ALE V PREDSTAVE VYTVORENEJ V HLAVE. TÁTO PREDSTAVA JE ZMENŠENÁ A TROJROZMERNÁ. TEDA ODKLON OD KLASICKEJ PRAXE HYPNOTIZÉRA A PRÍKLON DOSTÁVAŤ SA DO HLBŠÍCH HLADÍN A STAVOV VEDOMIA NA ZÁKLADE MENTÁLNEJ PREDSTAVY. AUTOHYPNOTICKÝ NÁCVIK JE VLASTNE TVORBA NOVÉ MENTÁLNEHO PROGRAMU S CIEĽOM URÝCHLIŤ LIKVIDÁCIU STARÝCH NÁVYKOV A VYTVORENIE NOVÝCH MENTÁLNYCH PROGRAMOV, KTORÉ SA MNOHONÁSOBNÝM OPAKOVANÍM STANÚ NOVÝMI NÁVYKMI. Z AUTOHYPNOTICKÝCH KNIŽIEK SME VYBRALI JEDNOTLIVÉ TECHNIKY A KAŽDÝ MEDITUJÚCI SKÚMA, AKO TÁ ČI ONÁ TECHNIKA NA NEHO PÔSOBÍ. TÝMTO NÁCVIKOM A UPLATNENÍM PRVKOV HYPNÓZY V PREDSTAVÁCH SA ZAČALI RÝCHLEJŠIE STABILIZOVAŤ NOVÉ NÁVYKY. CÍTIŤ TO NA NÁCVIKU, KDE SA NOVÉ PROGRAMY STABILIZUJÚ RÝCHLEJŠIE A AJ VÝCVIK IDE RÝCHLEJŠIE. TO DOVOĽUJE PRECVIČIŤ V RÁMCI DVOCH HODÍN VIACEJ OBLASTÍ. POKRAČUJE TVORBA NOVÉ MENTÁLNEHO PROGRAMU TAK, ABY STE VEDELI LEPŠIE OVLÁDAŤ ČINNOSŤ SVALOV ČI UŽ KONCENTRÁCIOU CEZ MIECHU, ALE AJ PRIAMO CEZ MOZOG DO NERVSTVA SVALOV. IDE NÁM O TO, ABY SVALY NEODPOROVALI VYDANÝM PRÍKAZOM. NAPRÍKLAD VYDÁTE PRÍKAZ, ABY STE VSTALI. PRÍKAZ VYDÁTE SLOVNE, POSUNKAMI V PREDSTAVE A S PREDSTAVOU, ŽE STE SA POSTAVILI. MUSÍTE NADOBUDNÚŤ POCIT, ŽE SVALY A NERVY VÁŠHO TELA NEODPORUJÚ A CÍTITE, ŽE TO IDÚ VYKONAŤ BEZ ZNÁMKY ODPORU. POKIAĽ CVIČIACI CÍTI ODPOR, TAK DOVTEDY PRINUCUJE SVALY SVOJHO TELA, POKIAĽ NEMÁ POCIT, ŽE SVALY IDÚ ROZKAZ SPLNIŤ. NIEKEDY CVIČÍME AJ NEZMYSELNÉ PRÍKAZY AKO VSTAŇ A PREJDI STENOU. ANI TU BY STE NEMALI NARAZIŤ NA ODPOR, ALE ÚPLNÚ POSLUŠNOSŤ FYZICKÉHO TELA. V ĎALŠOM CVIČENÍ SA NAOPAK ODPÁJAME OD FYZICKÉHO TELA DO STAVU POCITU, ŽE FYZICKÉ TELO NEMÁME, ALE ZATO MÁME POCIT, ŽE FYZICKÉ TELO SA TOČÍ, VYOSUJE, STÚPA A KLESÁ. TU CVIČIACI KONTROLUJÚ SVOJE NÁVYKY A NEUSTÁLE SA ICH SNAŽIA LIKVIDOVAŤ A VYMAZÁVAŤ. ZÁROVEŇ SILNE PROGRAMUJÚ NOVÉ NÁVYKY. VŠADE SA POSTUPNE ZAVÁDZAJÚ HYPNOTICKÉ TECHNIKY. ZÁROVEŇ VYTVÁRAME NOVÝ MENTÁLNY PROGRAM OVPLYVŇOVANIA INÝCH NA DIAĽKU S CIEĽOM BLOKOVAŤ NEGATÍVNE SPRÁVANIE OKOLO SEBA V JEDNOTLIVÝCH OSOBÁCH. V NASLEDUJÚCOM CVIČENÍ IDE O VYTVORENIE NOVÉHO MENTÁLNEHO PROGRAMU POD NÁZVOM OD INTUÍCIE AŽ K VEŠTECKÝM SCHOPNOSTIAM. UVÁDZAME SA DO VEŠTECKÉHO STAVU S POCITOM, ŽE BIOENERGIU ZOSÁVAME Z OKOLIA A AJ VLASTNÚ BIOENERGIU ODVÁDZAME CEZ NOHY MIMO VLASTNÉ TELO. BLIŽŠIE VO VEŠTECKEJ ŠKOLE. PO TOMTO NALADENÍ KONTROLUJEME SÉRIU NOVÝCH MENTÁLNYCH PROGRAMOV AKO JE ZÁUJEM O POZITÍVNE PREMÝŠĽANIE, ZARÁBANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE, ZÁUJEM O ŠŤASTNÉ NÁHODY A ĎALŠIE. PRI VŠETKOM POUŽÍVAME TAROTOVÉ KARTY, KTORÉ SI NÁJDETE V ASTRO SEKCII. V ĎALŠEJ OBLASTI SA SNAŽÍME PRACOVAŤ SO SNOVOU PAMÄŤOU. POCHOPIŤ, ČO SÚ TO SNY, AKO TO VŠETKO FUNGUJE, AKO PROGRAMOVAŤ SNY. VYUŽITIE EMÓCII A ICH RIADENIE DO SNOV. BLIŽŠIE V SNOVEJ ŠKOLE A INDE, TREBA POHĽADAŤ NA MOJICH STRÁNKACH.

Pridaj komentár