V tomto príspevku sa pokúsim definovať, čo je to aura, aurický obal okolo fyzického tela, čo vytvára tento obal, čo všetko je možné v aurickom obale robiť a na čo všetko sa dá využiť skúmanie aurického obalu a jeho aktivít.

Na začiatok sa budeme musieť zamerať na tvorbu bioenergetických potencií vo vnútri ľudského organizmu. Treba si uvedomiť, že nie všetci ľudia dokážu tvoriť väčšie množstvá bioenergie. Väčšina ľudí má tvorbu bioenergií minimálnu a nedokáže vytvoriť okolo svojho tela bioenergetický obal najčastejšie hrúbky dvoch centimetrov. Na jednej strane v ľudskom organizme môžu prostredníctvom chorobných stavov vznikať prebytky bioenergií a to hlavne pri ketanázii, tá súvisí s poškodením sodíkovo- draslíkového režimu v nervstve tela.

Tvorbu bioenergie si môžete predstavovať ako elektrolytický roztok, pri ktorom vzniká slabé bioenergetické napätie. Ketanázia môže mať dva priebehy a to prebytok tvorby bioenergie v tele človeka a nedostatok tvorby bioenergie. Teda človek sa chová ako čierna diera, cez ktorú odteká bioenergia vlastná, ale aj z iného človeka. Ezotericky sa tento stav nazýva bioenergetický vampirizmus. Vtedy si môžeme predstavovať, že dotyčná osoba je neschopná vytvárať magnetické pole vo vlastnom nervstve. Prebytky aj nedostatok bioenergie pôsobia negatívne na zdravotný stav orgánov a systémov tela. Silná bioenergia sa tvorí aj v prípadoch migrenických stavov a to najčastejšie podľa mojich pozorovaní pri zaseknutí sexuálneho obrázku v činnosti mozočku, ktorý je v zadnej časti tela.

Silné bioenergetické polia sa tvoria v období ukončenia hormonálnej činnosti u žien v prechode. Utícha činnosť ženských hormónov a z oblasti vaječníkov sa hromadí bioenergia pociťovaná ako návaly energie a horúčavy. Pri užití hormónu estrogénu sa proces utišuje. Možno si položíte otázku, ako tvoriť väčšie množstvo bioenergie v tele? Je to v celku jednoduché, stačí, keď sa do určitej oblasti tela naučíte koncentrovať dlhšiu dobu. Uvedomíte si pľúca a do fyzických pľúc sa cez nervové dráhy koncentrujete do končekov nervov. Táto dlhodobá koncentrácia vytvorí silnú tvorbu bioenergie. A ako znížiť tvorbu bioenergie v danej oblasti? Stačí sa zamerať do určitej oblasti svojho tela s pocitom uvoľnenia a totálneho ukľudnenia. V prípade silnej tvorby sa aktivizuje sodíkový režim a utícha draslíkový režim.

V utíšení tvorby je proces opačný, stúpa draslíkový režim a sodíkový je utíšený. Celý proces dynamizácie alebo utíšenia regulujete pocitom koncentrácie a dekoncentrácie. Do týchto dvoch stavov môžete vkladať aj predstavy, ktoré proces tvorby bioenergie dynamizujú alebo utišujú. Dynamizovať tvorbu bude predstava ohňa, vody, vzduchu a zeme. Utišovať tvorbu budú predstavy zničenia, smrti a ticha. Jednoducho sa nič nedeje. Teda na to, aby ste vytvárali okolo seba aurický obal a tento bol dostatočne veľký, je treba produkovať dostatočné množstvo bioenergie a táto bioenergia sa musí tvoriť neustále rovnakom množstve. Je to potrebné, pretože bioenergia z tela a aury neustále uniká. Unikanie bioenergie spomaľuje koncentrácia na telo s predstavou činnosti magnetov. S touto predstavou bioenergia uniká z tela a obalu iba minimálne.

Napríklad pri Reiki systéme sa bioenergia tvorí v tele čo najmenej a skoro všetka bioenergia sa do tela a aurického obalu získava z iných bioenergetických zdrojov ako su ľudia, zvieratá, rastliny a zahnisajúce organizmy. Bioenergia z iných zdrojov sa dobre sťahuje, keď je strom v štádiu odpílenia od koreňov, rastliny boli pokosené, ľudské alebo zvieracie telo zomiera. Dobre sa sťahuje bioenergia zo zahnívajúcich procesov všetkého druhu. Na toto zosávania sa v predstave aktivizuje sací pud v podobe predstavy sania prsníkov. Táto koncentrácia sa vkladá najčastejšie priamo do aurického obalu.

Návykom sa môžete naučiť naraz koncentrovať aj na viacero miest v aurickom obale, ktoré je neustále napĺňané bioenergiou určitej hustoty. Toto sú základné predpoklady pre prácu v aurickom obale, do ktorého neustále priteká bioenergia a neustále sa cielenou koncentráciou zhusťuje. Keď toto človek dokáže, tak sa koncentráciou naučí bioenergiu zhusťovať a tvarovať ju do určitých bioenergetických objektov. Tak isto sa meditujúci naučí bioenergiu vysielať niekam. Jednoducho do koncentrácie, ktorá tvaruje a zahusťuje bioenergiu, sa vkladá informácia v podobe predstavy, kde alebo komu má bioenergia doraziť.

Tu popísaná schopnosť je základom bioenergetického liečiteľstva. Na kurze Reiki vám upravia psychiku tak, aby ste mohli koncentráciou na ruky tvoriť a sťahovať energiu zo seba. Vo vyšších kurzoch Reiki vás naučia zosávať bioenergiu z iných biologických zdrojov rovno na ruky a do tela pacienta. Je možnosť si vypestovať schopnosť diagnostikovať bioenergetické vyžarovanie z tela pacienta najlepšie rukou alebo ohnutým drôtikom do tvaru U. Jeden koniec držíte na palci a druhý na ukazováku. S prútikom chodíte okolo fyzického tela a skúmate, kde bioenergia z aury vyteká a kde ju orgány zosávajú. Keď je v danom mieste bioenergie veľa, tak sa s drôtikom od tela vzďaľujete a keď je bioenergie nedostatok, tak sa priblížite až na telo človeka. Diagnostikovanie je možné aj vešteckým stavom. Vtedy v mysli si vytvoríte zmenšenú postavičku a vidíte obrysy bioenergetického vyžarovania. Pravidelne cvičiaci ezoterik vydáva bioenergiu na vzdialenosť niekoľkých metrov. Veštecky ladené osoby vidia v aurickom obale aj farebné vyžarovanie. Každý orgán vyžaruje inú farbu. Inú farbu má zdravý orgán a inú farbu má chorý orgán. Veštec môže v aure vidieť aj rôzne objekty. Napríklad u ľudí, ktorí majú pevné morálne zásady možno vidieť krížiky. U nemorálnych ľudí s labilným charakterom vidieť čierne bodky. Každý veštec to vidí ináč podľa svojho naturelu.

Verím, že som dostatočne rozumovo aj prakticky definoval, čo je aura, ako vzniká a čo sa s ňou dá robiť. Tu definovaný pojem aura, bioenergia nemožno chápať ako vedecký pojem. Definícia aury vychádza z mojej osobnej praxe a praxe členov meditačných skupín. Teda definícia je čisto empirického charakteru.

Pridaj komentár