Znovu ako zvyčajne som sa posadil do meditačného kresla a požiadal som svoje vnútro o spoločnú meditáciu. Po chvíli čakania sa v zmenšenej mierke objaví postava jogína, ktorý má vo svojom tele vrastenú postavu jogínky. Domyslel som si, že sa jedná o hinduistické božstvo mojej sexuality.

Toto božstvo sa postupne v mojej mysli zväčšuje na veľkosť môjho fyzického tela a preniká celou nervovou sústavou. Hlava božstva sa stáva mojou hlavou, ruky božstva sa stávajú mojimi rukami, nohy božstva sa stávajú mojimi nohami, telo božstva sa stáva mojím telom. Božstvo sexuality a teda aj tantry začína v mojom fyzickom a bioenergetickom tele cvičiť rôzne druhy jogínskych pozícií so špeciálnym pohybom rúk a tlakom prstov na jednu aj druhú ruku.

Nečakane nadobúdam pocit, že sa vzduchom premiestňujem kdesi do Indie a to rovno na vrcholec viacposchodového chrámu v tvare pyramídy. Na chrám sa dá vystúpiť po schodoch až na vrchol. Na kolmých stenách pyramídy sú rôzne sexuálne výjavy z kamasutry. Jogín na vrchu postupne vchádza do jednotlivých obrazov a zaujíma tu zobrazené sexuálne výjavy. Tu mnou prežívané sexuálne výjavy vyjadrujú posvätnú úctu k ľudskej, ale aj zvieracej sexualite.

Vo vnútri týchto eroticko – rituálnych scén pociťujem množstvo drobných božstiev sexuality, ktoré ma napĺňajú vo fyzickom tele sexuálnou blaženosťou. Prechádzam z jednej sexuálnej predstavy do ďalšej sexuálnej predstavy a napĺňa ma to poctou všetkému, čo sexualita a potreba rozmnožiť sa dáva človeku. Zároveň pociťujem potrebu transformovať sexualitu do mentálnej podoby a duchovnej cesty ako takej. Po týchto zážitkoch nasleduje zážitok vnímania božstva sexuality vo vnútri celého chrámu.

Mám pocit veľkého zväčšenia môjho bioenergetického tela. Pociťujem, ako sa aurický obal okolo môjho fyzického tela zväčšuje do reálnych rozmerov chrámu. Do tejto bioenergetickej predstavy sa šíri aj moje vedomie so silnými sexuálnymi emóciami. Teda to, čo tu prežívam, je úroveň božského vnímania sveta cez otvorenie starých neurónov tela a konkrétne tu vnímam božstvo sexuality, božstvo sexuálneho chrámu. Začína sa rozvoj vyšších mét sexuálneho bytia a vedomia.

Pridaj komentár