Tento príspevok sa zaoberá meditáciou, ktorá má pomôcť zlepšiť držanie tela a obnoviť dôveru, že vlastné telo môžeme ovládať a ono nás za odmenu bude poslúchať tak, ako mu povieme.
V prvom rade sa zameriame na meditačné techniky pred zrkadlom. Pred zrkadlo sa buď postavíme, alebo si sadneme. Najprv očami pozorujeme obrysy postavy. Zatvoríme oči a spomenieme si, keď sme sa videli pred zrkadlom. Zároveň koncentráciou obťahujeme obrysy svojej postavy v spomienke. V predstave si na seba spomíname v zmenšenej podobe. Neskoršie si na seba spomíname zo spomienky v reálnej veľkosti v sebe samotnom alebo pred sebou. Znovu otvoríme oči, uvedomujeme si jednotlivé časti tela ako sú ruky, nohy, hlava, hruď, brucho, nohy, dlane, spodok chodidiel a prsty rúk a nôh. Znovu si zavrieme oči a všetko si predstavujeme zo spomienky na seba samého. Predstava môže byť zmenšená v hlave, prípadne vo veľkosti tela, priamo kopírujúca telo samotné, alebo reálna predstava seba pred svojím fyzickým telom. Otvoríme oči a v tejto fáze liečivej meditácie budeme pomaličky pohybovať jednotlivými časťami tela. Pomalé a drobné pohyby hlavy, potom rúk, nôh, trupu, brucha a nakoniec aj chodidiel. Zase zavrieť oči a všetko si predstavovať vo svojom fyzickom tela ako predstavu. Po tomto cvičení otvoríme oči a pred zrkadlom sa môžeme predstavovať v rôznych klasických športových polohách. Odcvičíme niekoľko fyzických cvičení, znovu zatvoríme oči a všetko si odcvičíme vo vnútri svojej mysle. Budeme pokračovať v ďalších cvičeniach, pri ktorých sa budeme snažiť o určitú výdrž, teda budeme viac minút stáť pred zrkadlom na jednej nohe. Keď už nevládzeme stáť na jednej nohe, tak sa posadíme a so zatvorenými očami si všetko predstavíme vo vnútri svojej mysle s tým, že predstavu státia na jednej nohe cvičíme časovo rovnako dlho ako skutočné cvičenie pred zrkadlom. Takto postupne precvičujeme všetky základné cvičenia, ktoré vás naučili na hodinách telesnej výchovy v škole. Znovu otvoríme oči a tentokrát si do rúk zoberieme vhodné činky a pomaličky pred zrkadlom cvičíme. Po odcvičení pár cvičení s činkami sa posadíme a vo vnútri svojej mysle si predstavujeme cvičenia s činkami ,ale aj s pocitmi vynaloženého úsilia na zdvíhanie činiek. Keď máme za sebou niekoľkotýždňové cvičebné úsilie, môžeme pristúpiť k tomu, že hneď, ako pred zrkadlom cvičíme, si to v tom momente predstavujeme s otvorenými očami aj vo vnútri svoje mysle. V ezoterike sa toto cvičenie alebo táto schopnosť nazýva rozšírené vedomie na celé fyzické telo. Tieto vnútorné predstavy umožňujú lepšie ovládať tvorbu nervového vzruchu a tiež ovládať svoje fyzické telo. Neskoršie po pár mesiacoch cvičení sa vydáte von a pri chôdzi si vo vnútri svojho fyzického tela budete pestovať predstavu mentálnych obrazov o svojom pohybe. Nezabudnite občas zájsť pred lesknúce sa výklady obchodných domov, kde sa môžete vidieť pri pohybe vonku. V týchto cvičeniach je skrytých niekoľko ezoterických techník a to technika rozšírenia vedomia na celé telo v statickej, ale aj dynamickej podobe. Ďalej si overujete schopnosť tvorby vnútorných obrazov vo svojej mysli. Zároveň posilňujete silu vnútornej predstavivosti a imaginácie. Týmito cvičeniami sa zvyšuje kontrola nad fyzickým telom a rastie sila vôle fyzické telo aj ovládať.

Pridaj komentár