Pokračujeme neustále v preverovaní možností a postupov, ktoré Silvisti propagujú vo svojich metódach. Usilujeme sa dostatočne hlboko pochopiť, o čom je táto metóda a ako ju čo najefektívnejšie použiť vo vlastnej meditačnej praxi. Podrobne sme sa niekoľko mesiacov zameriavali na programovanie. Ide o techniku, ktorá sa používa na vizualizáciu zdravia. Predstavte si pred sebou, ako sa váš orgán postupne uzdravuje.

Zistili sme, že je lepšie sa pred programovaním zdravia, psychiky alebo šťastného osudu uviesť do vešteckého stavu. Pokiaľ ste v tejto oblasti neskúsený, je dobré si prečítať vešteckú knižku alebo sa pohrať s tarotovými kartami. Zdatnejší jedinci využijú výcvik, ktorý sme tu praktizovali. Dobrou metódou na programovanie toho, čo chcete dosiahnuť, je aj v momente programovania robiť to zo spomienok. Vyberiete si niektoré spomienky, ako ste sa programovali pred niekoľkými dňami. V tomto stave sa ponárate do svojho tela. Tak isto si nasugerujete, že to robíte nie teraz, ale pred dvomi dňami. Musíte tomu uveriť bez použitia logiky.

Zdatnejší Silvisti, ktorí prešli zasvätením do kmitajúcich objektov v aure okolo tela, (pokiaľ chceš rozumieť klikni Zasvätenia), aktivizujú tieto objekty v aure a požiadajú ich o spoluprácu a aktívnu účasť. Zároveň si vo vnútri seba želajú, aby sa dialo v ich organizme to a to.

wyo2S8QJB53eXk3TuX57

V žiadnom prípade neprogramovať tým, že vytvárate nové predstavy vo vašej mysli. Keď použijete fantáziu a vytvoríte v sebe alebo pred sebou v aurickom obale predstavy, tak sa vytvorí príliš veľa energie a to zabráni prieniku do organizmu. Mimoriadne citlivé na silu a veľkosť energií sú neurónové oblasti v ľudskom tele. A tieto neurónové oblasti by sa mali stať predmetom programovania, ako majú fungovať vaše orgány, psychika a šťastný osud.

Programovanie je možné využiť aj na posilnenie sile vôle zmeniť sa a v liečbe vydržať toľko, koľko bude treba. Vtedy programovanie použijete na posilnenie sily vôle prijať nové, zlikvidovať staré a zvíťaziť. Teda programujete, ako všetko každý deň zdoláte a vydržíte, aj keby to malo trvať niekoľko rokov. Nerobte toto programovanie každú chvíľu. Najlepšie sú intervaly asi tak po troch hodinách.

S prijatím zmien a dosiahnutím nových cieľov sa spájajú depresívne stavy. Teda nechuť robiť čo treba, poruchy spánku, smútok, agresivita, výbuchy, smiechu. Aj tu programovanie dovoľuje predstaviť si v spomienkach, ako ste už dosiahli zmenu a depresívne stavy viazať na fiktívne uverenie, že už ste to, čo potrebujete, dosiahli.

Pokiaľ sa nachádzate už v hlbších stavoch depresie odmietania čohokoľvek, tak treba využiť tabletkovú liečbu u psychiatra. Spomienkovú predstavivosť využijete na prijatie zmien, ktoré sa už uskutočnili. Z melancholickej depresie odchádzate postupne do emocionálnych stavov smútku a hnevu, ktorý sa dá prekonať ľahšie.

Pri metodike liečby pomocou predstáv sa výborne používa predstava postavičiek, ktoré víťazia nad postavičkami choroby alebo zlého psychického návyku.

Programovanie sa dá použiť aj na veci týkajúce sa dosiahnutia určitého cieľa vo vonkajšom svete. Pravidelne si zapisujem nové nápady, analyzujem nedostatky a potom si v spomienkach predstavujem, ako ich postupne zvládnem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.