Energetická ezoterika. Vlastné energie v tele a v orgánoch. Cudzie energie zo živých zdrojov. Magmatické energie z jadra Zeme. Biomagnetické energie. Kirlianové energie. Energie v aure. Energie z objektov v aure po zasvätení. Veštectvo. Senzibilita a energie. Orgány a energie. Sugerácia mutácie časti nervovej sústavy na nervstvo niektorého živočícha. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Na stránke bude zverejnená v dohľadnej dobe.

Pokračujeme v nácviku energetickej ezoteriky a usilujeme sa spoznať a preskúmať všetky možnosti energetických stavov v ľudskom organizme a mimo neho. Nesnažíme sa stať špecialistami na energetické liečiteľské výkony. Sme v prvom rade ezoterici a robíme duchovnú cestu. K tejto ceste patrí aj energetický stav organizmu.

V prvom rade je potrebné sa ohľadom energií vzdelať a pochopiť, čo všetko sa môže v nás a okolo nás tvoriť. V prvom rade sa v ľudskom organizme tvorí vlastná energia. Tvorí sa bioenergeticky na báze procesov elektrolytických roztokov. Samotné telo je plné minerálov a vody. Nervové zakončenia sú ako anódy a katódy. V elektrolytických roztokoch sa tvorí vlastná energia.

Pre ezoterika v rámci ezoterickej energetiky je potrebné vedieť vycítiť a vnímať energetické pomery v tele. Pretože trvalý a dlhodobý nedostatok bioenergií v niektorej časti alebo v niektorom orgáne nakoniec spôsobí chorobný stav. Tak isto aj prebytok bioenergie v orgánoch tela môže viesť ich poškodeniu. V medicínskej terminológii hovoríme o ketanázii, teda prebytočnej tvorbe energie. Ani nedostatok energie ani prebytok nie je dlhodobo vhodný. Reiki senzibil dokáže veštecky alebo energeticky zistiť, kde má aké energetické zdroje a dokáže v týchto oblastiach korigovať energetické pomery. Je to ako pri silvovke, kde sa neustále vizualizuje priamo v orgáne predstava zdravého orgánu. Tak isto sa treba usilovať aj o vyvážené energetické zdroje v orgánoch.

Vlastnú tvorbu bioenergií ovládame aktívnou koncentráciou do samotných orgánov. Pokiaľ odpútate svoju pozornosť od vonkajších vecí a objektov, tak sa môžete cez šedú kôru veľkého mozgu skoncentrovať do ktorejkoľvek časti fyzického tela. Sila koncentrácie do týchto oblastí môže a musí vyvolať tvorbu bioenergií. Pokiaľ sa tak nestane, tak sú energetické pomery slabé a treba sa mnohokrát na dané miesto vrátiť. Pravidelnou koncentráciou Reiki energií dokážete danú oblasť energeticky upraviť. Keď pri koncentrácii na nejakú oblasť vzniká neadekvátne množstvo vlastnej energie, treba danú oblasť pravidelne utišovať. Tak často a tak dlho sa do danej oblasti koncentrujete, až kým vhodným spôsobom neupravíte energetické pomery a tvorbu bioenergií v danej oblasti.

Do ľudského tela by mala natekať magmatická energia, ktorú produkuje zemské magmatické jadro. Do tela nateká dvomi smermi. Pokiaľ ste vo vedomí stredného mozgu, prípadne vo vedomí veľkého mozgu alebo mozočku, tak nateká a má natekať magmatická energia zhora cez hlavu. Byť vo vedomí týchto troch neurónových oblastí znamená, že sa do niektorej z týchto oblastí koncentrujete. Prirodzene bez koncentrácie býva človek zvyčajne usadený do stredného mozgu zhruba v strede hlavy. Pokiaľ je človek skoncentrovaný v mieche, brušnom mozgu alebo v gangliách pri orgánoch tela, tak magmatizmus nateká do organizmu zdola.

Takisto je treba sa naučiť najprv vešteckými technikami vnímať celkovo magmatizmus zemského jadra. Sú asi štyri druhy magmatických pulzácií. Vešteckými technikami je treba sa naučiť vnímať tieto energie. Magmatizmus sa dá naučiť vnímať aj senzibilne. Ide o veštecký výkon založený na používaní energie a vešteckého vyciťovania.

Magmatizmus nateká do tela a my sa usilujeme zvýšiť koncentráciu a hustotu magmatických energií v jednotlivých orgánoch. Existuje určitý normálny stav magma energie v tele. Pokiaľ chcete robiť veštecký výkon, tak množstvo magmatickej energie sa musí znížiť na minimum. Pokiaľ chcete robiť liečiteľské výkony, tak sila a hustota magmy v orgánoch sa musí zvýšiť do maxima. Nedostatok a prílišný prebytok poškodzujú zdravie.

Za určitých okolností je žiaduce, aby ste si vedeli zosať bioenergie aj z iných živých zdrojov, a tak šetrili vlastný organizmus. Zosávanie sa robí predstavou, že ste vysávač a zosatá energia na diaľku zostáva vo vás a vo vnútri sa aktívne hromadí. Treba v sebe výcvikom vytvoriť takýto mechanizmus zosávania energií zo živých zdrojov.

Teda energetický ezoterik má v sebe vlastné bioenergie, zosaté bioenergie a magmatické energie. S týmito energiami sa dá ďalej pracovať a to tak, že ich koncentrujete alebo preháňate cez niektorý orgán a potom sa s nimi znovu preliečujete.

Ďalšou možnosťou je vložiť do energií vo vlastnom tele predstavy magnetov. Predstavu magnetu vytvoríme pomocou špeciálnej techniky. V hlave si vytvoríte takpovediac mnohorozmerový objekt. Ide o to, aby ste v hlave vytvorili skutočný energetický objekt, ktorý v tom istom okamihu a naraz vidíte zo všetkých strán. Teda spredu, zozadu, zľava, sprava, zhora a zdola. Tento stav treba neustále udržiavať.

Takúto predstavu je možné napĺňať rôznymi energiami v tele a meniť ju na niečo ako biomagnet. Tento biomagnet sa nie celkom podobá na normálny magnet alebo magnetovec, ktorý sa nachádza v prírode Je možné vytvárať predstavy magnetov v rôznych tvaroch a polohách. Magnetické energie získali terapeuti, ktorí liečili ochorenia skutočnými magnetmi. Postupne sa ich energie v tele zmenili. Oni často odložili fyzické magnety a začali používať biomagnet vo vlastnom tele a jeho vyžarovanie. Samozrejme, že nie všetci, ktorí pracujú s magnetmi, musia pomeniť svoje energie. Na to musí mať osoba citlivejšiu psychiku.

Všetko, čo sme tu precvičovali, je vnútorná energetika ľudského tela. Teraz sa budeme venovať tvorbe energie v aurickom obale okolo ľudského tela. Pokiaľ je ľudské telo zdravé a vy idete do vedomia prírodného človeka, teda potlačili ste predstavy o civilizácii a aktivovali spomienky na prírodu, zároveň ste sa vedome a silne skoncentrovali do miechy, tak si môžete otvoriť aurický obal okolo svojho fyzického tela. V tomto priestore je možné vytvárať omnoho silnejšie a dynamickejšie energie. Aurický obal väčších rozmerov je možné vytvoriť aj sugeráciou uverenia , že orgány vášho tela sa zväčšili mnohokrát. Tým vytvoríte tiež aurický priestor, v ktorom možno aktívne tvoriť energiu. Do tohto priestoru môžete dávať aktívne vlastné energie, magmatické energie, zosaté energie z prírodných zdrojov. Tak isto tu dodané energie do jedného bodu môžete aj zmagnetizovať. Všetky energie vraciate do tela a preliečujete sa ako pri vnútornom Reiki. Liečba je rýchla a efektívna. No ezoterik precvičuje jeden aj druhý systém. Energetickí liečitelia dávajú prednosť práci s energiami v aure pre ich vyššie efekty.

Ďalšou možnosťou práce s energiami je získať do aurického obalu pomocou zasvätenia objekty historických zasväcovateľov, s ktorými sa treba naučiť narábať. Pokiaľ nemáte zasvätenie, tak si takýto objekt môžete vytvoriť tým, že si v prvom rade nasugerujete, že vaša nervová sústava sa napríklad v ruke zmenila na nervovú sústavu menšej fosílie, a tak isto tu máte tkanivá z fosílnych živočíchov. Sugerácia musí byť presvedčivá a treba jej bezvýhradne uveriť. Potom je tu sugerácia zväčšenia hlavy. Do predstavy zväčšenej hlavy pred sebou vytvoríte energetický objekt, ktorý postupne nabijete informáciami o liečivých alebo energetických účinkoch.

Pridaj komentár