Reálni kozmonauti. Vedomie kozmonautov. Veštecké skúmanie zmien vo vedomí kozmonautov. Kozmonauti mimo vplyv magmatického jadra Zeme a zemskej gravitácie. Vedomie kozmonautov a zmeny ich vedomia pod vplyvom hviezd v súhvezdí Andromedy. Hviezdy Alpheratz, Mirach, Alamah. Zmeny vedomia kozmonautov pod vplyvom galaxie M31 a M32 v súhvezdí Andromedy. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú podobu MP3. V dohľadnej dobe bude zverejnená v Nahrávkach.

Ľudský vývoj priniesol prienik do kozmického priestoru okolo našej planéty Zem. Objavil sa pojem kozmonauti. Sú to osoby, ktoré sa ocitli na obežnej dráhe Zeme a niektorí sa ocitli už aj na Mesiaci. Časom sa do Kozmu dostalo už dosť kozmonautov, niektorí pobudli v kozme niekoľko mesiacov a niektorí sa priblížili až k číslu 12 mesiacov.

Je celkom prirodzené, že ich psychika sa v takýchto neznámych a extrémnych podmienkach zásadne zmenila. Mohli by sme nadsadene hovoriť, že sa na Zem vrátili mimozemšťania. Rozhodli sme sa preskúmať tento fenomén vešteckými schopnosťami a zistiť, ako sa vlastne zmenila psychika kozmonautov.

V prvom rade došlo k spojeniu všetkých 6. neurónových oblastí v ľudskom tele. Za bežných okolností sú tieto oblasti od seba izolované. U kozmonautov príde na obežnej dráhe k zjednoteniu neurónov veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií okolo orgánov tela. Štandardný človek má vedomie najčastejšie usadené v jednej neurónovej oblasti a tou je oblasť stredného mozgu. Za normálnych a štandardných podmienok sú všetky oblasti od seba dostatočne izolované. U kozmonautov sú všetky vzájomne prepojené.

Ďalším fenoménom je tu skutočnosť, že do každého orgánu tela sa vtesnali všetky myšlienky, všetky pocity a túžby. Vyzerá to asi takto: osobne si spomeniem, kto som, čo som, čo cítim, čo som prežil a tieto pocity presuniem na srdce. Tu tento pocit podržím. Zároveň tento pocit vložím do ďalšieho a ďalšieho orgánu Takýto stav podržím v každom orgáne tela a to naraz. Potom si neustále predstavujem, ako beznádejne blúdim labyrintom a nedokážem nájsť cestu von. Tento stav podporuje prehodenie psychiky do kozmického vedomia.

Prehodiť sa do kozmického vedomia pomôže vcítenie sa do rôznych kozmonautov. Aj človek, ktorý nebol v kozme, si môže pomocou meditácií nahodiť stav kozmického vedomia. A tu sa otvárajú nové meditačné mechanizmy, ktoré sú založené na triezvom základe zmeny psychiky reálnych kozmonautov.

Realizoval sa aj veštecký výskum jedincov, ktorí majú kozmické vedomie aj napriek tomu, že neboli v kozme. Teda dosiahli tento stav tak, že ho dedili alebo počas tehotenstva matky sa vytvorili vhodné podmienky na jedinečný vývoj plodu. Nevytvoril sa základ pre klasickú ľudskú psychiku, ale pre netradičnú kozmickú psychiku.

Tu sa niekde môže začať výcvik preskupenia klasicky ľudskej psychiky do psychického stavu kozmonautov. Chce to skoncentrovať sa do neurónových oblastí. Týchto neurónových oblastí je vlastne šesť. Prvou oblasťou je šedá kôra veľkého mozgu. Do tejto oblasti sa skoncentrujeme pomocou jogínskych a Silva techník. Jogínske techniky stoja na správnej stoličkovej asáne, prstových módoch rúk, tichom dýchaní. Do jogínskych techník patrí aj nehybné sedenie. Ďalej sem zaraďujeme pocit stuhnutia, napríklad sedacích svalov. Celkové skľudnenie a stíšenie chodu orgánov tela na minimum. Pomáha aj sugeratívne uverenie, že zomierate. K týmto technikám pomáhajú spomienky na blikanie, kmitanie a vibrovanie. Pomocou nich sa dokáže skoncentrovať do neurónovej oblasti šedej kôry veľkého mozgu a aj do ďalších piatich neurónových oblastí a navzájom ich všetky spojíte do jedného celku.

Teda koncentráciou sa spoja navzájom veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie v ľudskom tele. Do každej oblasti prenikáme špeciálnymi cvičeniami samostatne, a potom sa ich snažíme navzájom pospájať. Na vytvorenie tohto stavu treba už určité meditačné skúsenosti a zručnosť.

Po dosiahnutí tohto stavu spoločného spojenia všetkých 6. neurónových oblastí príde fáza číslo dve a to je koncentrácia do každého orgánu naraz. Teda máme tu stav prepojenia všetkých neurónových oblastí so všetkými orgánmi tela naraz do jedného celku. To je fyzická stránka tohto stavu. K tomuto stavu treba pridať psychickú zložku a to je pocit, že sme sa stali v jednom momente napríklad srdcom. Navodí sa pocit, že existujete ako srdce. Všetko, čo ste prežili a tvorí vás samotných, sa presťahovalo do srdca. Tento pocit udržíte a vyvoláte ho postupne v každom orgáne s tým, že ho neustále udržujete s prepojenosťou 6. neurónových oblastí. Do tohto stavu pomôže predstava, že sa pohybujete v labyrinte a neviete sa z neho dostať. Treba sa naučiť dôsledne odcvičiť tento stav a vedieť ho počas cvičenia dôsledne udržať.

Po tejto základnej fáze nasleduje skoncentrovanie sa na obrázok súhvezdia Andromedy. Cez obrázok súhvezdia Andromedy sa pocitovo dostávate na hviezdnu oblohu aj s pocitom, že sa vaše orgány uložili do súhvezdia Andromedy. Tak isto si môžete nasugerovať pocit, že sa do súhvezdia Andromedy rozložili veci okolo vás. Prípadne máte pocit, že súhvezdie Andromedy preniklo sem na planétu Zem. Vyvoláte tento pocit a začínate vnímať, čo sa deje vo vašich neurónových oblastiach. Navodenie tohto stavu umožňuje prenikať a skúmať hlbočinu vlastných neurónových oblastí. Tento stav simuluje situáciu, keď sa kozmonauti dostanú do tejto oblasti vesmíru a čo sa odohráva v ich neurónov. No nás hlavne zaujíma hĺbka prieniku do vlastných neurónov. Prenikáte vešteckými schopnosťami do neurónových oblastí a formujete tu vlastný svet. Nenecháte sa dostať pod vplyv nejakých predstáv a to hoci náboženských a iných osôb. Idete cestou vlastných predstáv.

Nasleduje ďalšia fáza prenikania do vlastných neurónových oblastí cez kozmické vedomie a vedomie oblasti Andromedy. Vyberiete si predstavy a sugeráciu, že ste sa dostali do vplyvu hviezdy Alpheratz zo súhvezdia Andromedy. Sugerácie prítomnosti doplníte o predstavu, že orgány sa rozložili na povrchu planéty. Nasleduje planéta Mirach. Máte sugeratívny pocit, že ste sa dostali fyzicky do tejto oblasti a predstavu, ako sa všetky vaše veci dostali na povrch planéty. Nasleduje planéta Alamah a pocit, že ste sa ocitli v blízkosti tejto planéty. Pridáte pocity, že z planéty na vás útočia neznáme bytosti. Pri každej planéte prenikáte veštecky do svojich neurónov a svojimi predstavami sa snažíte v tejto vrstve neurónov sformovať určité obrazy a určité pocity.

Dostávate sa do poslednej fázy a to je sugerácia ďalšieho posunutia sa v čase. Teraz sa budete posúvať milióny svetelných rokov do galaxie v súhvezdí Andromedy a to je galaxia M31. K pocitu sugerácie fyzického presunu v čase pridáte pocit, že časti vášho tela sa natiahli do obrovských rozmerov. Pri sugeratívnom prieniku do galaxie M32 v súhvezdí Andromedy sa navodzuje pocit, že okolo vás sú láskavé bytosti a je vám dobre.

Obrázky galaxií, planét, súhvezdí a odkazy na ne nájdete na stránke (rubrika Chcete si pozrieť obrázky z internetu?).

Pridaj komentár