Pokračujem v meditácii na miechu v chrbtici a jednotlivé lotosy. Začínam tým najvyšším lotosom a to je Siedmy lotosový kvet Sáhasrára, nazývaný aj korunný lotos, centrum hlavy alebo lotos s tisíc okvetnými lístočkami.

Nadväzujem na predchádzajúce cvičenia otvárania a ovládania umenia čakier. Miestom výcviku v tele je celá miecha od stredu hlavy až po oblasť kostrče. K miestu cvičenia pridávam anatomické poznatky o mieche v chrbtici a v jednotlivých stavcoch. Miecha je uložená v kostných stavcoch, ktoré sú poukladané na sebe a medzi nimi sú chrupavkové platničky. Miecha je hrubá ako klasická drevená ceruzka. Tuha v ceruzke má veľkosť neurónov šedej kôry v mieche. Drevitá časť ceruzky sú bunky bielej hmoty mozgovej a v nej nájdeme množstvo nervových dráh, ktoré idú odhora dole.

Základným cvičením je koncentrácia a vizualizácia jednotlivých úsekov miechy. Patológia cvičenia je sugerácia sklerózy multiplex. Sugeráciou poškodenia miechy sa dá do miechy efektívnejšie prenikať. Zároveň sa sugeráciou sklerózy multiplex otvára cesta k ovládnutiu umenia automatickej kresby. Jej nácvik je podrobne opísaný v Teosofickej škole. Bez schopnosti automatickej kresby a vyjadrenia toho, čo sa v daných oblastiach miechy deje, nemožno samostatne v Čakrovej škole meditovať. Tu ma môžete požiadať o pomoc.

Pôjdeme ďalej a uvedomíme si nutnosť schopnosti prieniku do miechy a schopnosti v mieche vyjadriť svoju meditačnú cestu kresbou. Z dôvodu bezpečnosti je potrebné všetko cvičiť od hora dole, teda od predĺženej miechy až po kostrč. Tieto meditačné cvičenia majú aj svoju liečiteľskú hodnotu. Prienik do miechy a jej utišovanie a aktívne preberanie umožňuje aj jej vhodné samoliečiteľstvo.

Keď ste všetko základné odcvičili, je možné, aby ste sa pustili do koncentrácie do predĺženej miechy. Túto oblasť budeme ezotericky nazývať Siedmy lotosový kvet. V sanskrite to bude Sáhasrára. Skoncentrujeme sa do predĺženej miechy v strede veľkého mozgu. Tu si automatickou kresbou nakreslíme, čo cítime. Bude to niečo podobné, ako je nakreslené hore na obrázku. Nemusíte vidieť žiadnu kresbu, ale mať tušenie tu nakreslenej kresby, ktorá sa podobá na drobné okvetné lístky. Pracujete na tom, by ste dosiahli úroveň jedinečna. Ako to dosiahnete ? Tak to vám nepoviem, každý sa musí prepracovať na túto úroveň vlastným úsilím a hľadať vlastné meditačné a terapeutické postupy. Cesta každého do otvorenia Čakra meditácií je silne individuálna.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.