Pozrieme sa, ako vznikli sefiroty, prečo ich používali ezoterici a ako sa ezoterické umenie sefirot rozvinulo do fyzickej prítomnosti a krásy.
Na začiatok, ako je u mňa zvykom, sa budem venovať problematike anatomickej a to preto, aby som jasne a presne určil, kde sa dá umenie sefirot cvičiť. Jednoznačne sú to oblasti kĺbov a platničiek v chrbtici. Preto je vhodné si naštudovať anatómiu kĺbov a platničiek. Tvrdenie, že umenie sefirot sa vzťahuje práve na kĺbové spoje, môžem doložiť špiritistickým prieskumom najvýznamnejších špiritistov, ktorí sa v ľudskej histórii venovali práve tejto oblasti ezoteriky. Všetci do jedného bez výnimky trpeli chorobami kĺbov. Tak isto liečiteľský prieskum ľudí trpiacich na rôzne druhy kĺbových spojov naznačuje na dobré potencie venovať sa práve tejto oblasti ezoteriky. Pokiaľ vás táto oblasť láka a zaujíma je predpoklad, že budete mať už určité disharmónie alebo chorobné stavy kĺbov. Teda pokiaľ sa chcete venovať tejto oblasti ezoteriky a nechcete zámerne ochorieť na rôzne kĺbové choroby, tak bude na mieste umenie sugerácie, presvedčiť seba samého počas cvičenia sefirot, že máte kĺbové a platničkové choroby. Bližšie je toto umenie rozpracované v Sugeratívnej škole. Pokiaľ máte kĺbové spoje choré, tak najprv treba, aby vyzdraveli, ináč môžu cvičenia sefirot pôsobiť na ne negatívne. Keď sa chcete tomuto ezoterickému umeniu venovať, tak je vhodné zájsť do fitnes centra a precvičiť si ohybnosť a pružnosť kĺbov. Tak isto je vhodné, aby ste sa naučili umeniu praskania a lúpania v kĺbových a platničkových oblastiach tak, akoby vám kĺby naprával chiropraktik. Bližšie v Osteopatickej poradni. K tomuto základnému výcviku je potrebné zvládnuť koncentrovanie do kĺbových spojov. Môžete využiť jogínske cvičenia nehybnosti pri extrémnych polohách kĺbov. Môžete sa naučiť dodávať do kĺbových spojov bioenergiu Reiki. Bližšie Reiki škola. Tým by sme mohli uzavrieť problematiku prípravných cvičení na praktizovanie umeniu sefirot. Po týchto základoch nastupuje základný výcvik.
Koncentrácia do všetkých kĺbových spojov a platničiek. Sugerácia začínajúcich chorobných stavov v kĺbových spojoch. Objavuje sa pocit čiernych bodiek okolo vás a vo vašej psychike. Keď toto zvládnete, tak nasleduje ďalšie obdobie nácviku sugerácie jemného chorľavého stavu v kĺbových oblastiach. Objavujú sa vám pocity drobných kruhovitých tvarov, plochých kružníc. Všetko vo veľkosti drobných kovových mincí. Po tomto cvičení nasleduje sugerácia vážneho poškodenia a nefunkčnosti kĺbových spojov. To už sa objavujú obrazy väčšieho kruhu a v ňom drobné kruhy. Tak isto je možná sugerácia chorľavosti jedného, dvoch, troch kĺbov alebo ľubovolného počtu obmedzeného celkovým počtom kĺbových spojov a platničiek. Absolútne číslo počtu kĺbov a platničiek nepustí. V týchto prípadoch sa vám budú objavovať krúžky navzájom spojené. To sú už sefiroty. K základnému výcviku je potrebné naštudovať dejiny a využitie talizmanov, ktoré majú kruhovitý tvar. Kruhovitý tvar môže byť z papiera, dreva, kamienkov, kovu alebo tak isto môžu byť aj z iných materiálov. Na tieto talizmany, ktoré boli vytvorené z rôznych materiálov do tvaru kruhu, sa potom vpisovali alebo kreslili rôzne znaky, písmená a obrazce.
Oboznámili ste sa so základnými cvičeniami. Verím, že sa nebudete ponáhľať, svedomito odcvičíte základné cvičenia a vytvoríte solídny základ pre praktizovanie umenia sefirot.

Pridaj komentár