Pokračujeme v nácviku systému mantier, ktoré sú základom zvukovej ezoteriky. Naučíme sa koncentrovať do hlasiviek. Vyvolávať bioenergetické stavy a echolokačné stavy. Zvládneme spoločne aj túto oblasť duchovného rastu.
Základným cvičením je koncentrácia do oblasti hlasiviek. Je dobre si zapamätať anatomický obrázok hlasiviek. Skoncentrujete sa do hlasiviek s anatomickou predstavou. Fyzické hlasivky a anatomická predstava sa spoja. Tak isto sa treba naučiť oblasť hlasiviek utíšiť a tiež aktivizovať. Je potrebné zvládnuť sugeráciu fyzického kmitania hlasiviek bez toho, aby vydávali nejaký zvuk. Ide o náročnú sugeráciu, pri ktorej musíte cítiť mikrozáchvevy tak, ako keby ste skutočne nahlas kričali. Všetko je vec sugerácie a sily uverenia, že hovoríte napriek tomu, že vaše pery nevydali ani hlásku. Teda vaše fyzické hlasivky sa jemne mykajú a máte pocit, že nahlas kričíte. K týmto stavom je potrebné pridať aj bioenergetické stavy, ktoré sa podrobne cvičia v Reiki škole. Hlasivky sa jemne mykajú, máte pocit, že kričíte a sú systémom Reiki silne aktivizované. Bioenergia vyteká v impulzoch a obsahuje zvukové vibrácie z mysle. Treba zvládnuť echolokačné schopnosti delfínov. Bližšie nájdi vo vyhľadávači. Znovu upozorňujem, že bez zvládnutia týchto základných predpokladov budú základy zvukovej ezoteriky zvládnuté iba ako príjemná zábava a nie seriózna duchovná cesta.
Pripravíte si hlasivky na vydávanie zvukov, kmitov a bioenergie. Vyšlete určitý zvuk k vybratému orgánu a zistíte, aký zvuk orgán vydáva. Tento zvuk pretlmočíte do zvukovej podoby písmenok alebo predstavy hudobného nástroja. Takýmto spôsobom oslovíte a kontaktujete každý orgán vo svojom tele a zistíte, aký zvuk vydáva. Postupne to spravíte k orgánom tela, ale aj systémom tela ako je nervové riečište, krvné riečište, lymfatické riečište. Môžete zvukovo osloviť aj časti tela a tiež na záver aj celé telo. Nakoniec máte pocit koncertnej sály, v ktorej zatiaľ hrá amatérsky orchester. Nesporne sa časom zlepšia a vhodnejšie sa medzi sebou navzájom doladia. Môžete postupovať aj iným spôsobom. Skoncentrujete sa na určité miesto v tele a oslovíte ho cez hlasivky. Dotyčné miesto vydá určitý zvuk a vy tento zvuk prenesiete do hlasiviek a zaplavujete s ním všetky oblasti a časti vlastného tela. Sú to vcelku jednoduché cvičenia, ale keď ich chcete dôsledne odcvičiť na všetky body vo vašom tele, tak to zaberie dosť času. Verím, že sa nebudete zbytočne ponáhľať. Všetko odcvičíte mnohokrát a vytvoríte si kvalitný základ na vyššiu úroveň mantra ezoteriky.
Prajem vám príjemné a ničím nerušené zvukové meditácie.

Pridaj komentár