Posledná duchovná cesta, treba pri nej použiť duchovnú cestu cez mozoček a zároveň duchovnú cestu cez brušný mozog v tenkých črevách. Základom takejto cesty je Silva škola, ktorá sa zaoberá kmitaním, vibrovaním a rezonanciou niektorej oblasti membrán ľudského tela. Napríklad hlasivky a špeciálny spôsob dýchania. Pobrušnica a tlak svalov žalúdka na ňu. Sú aj iné možnosti.

Ezoterik znovu preniká do určitej oblasti výskytu malého množstva neurónov aj v samotných bunkách. Znovu sem môže prenikať na rozumovom základe za pomoci obrázkov buniek, ich orgánikov a jadier. Tak isto sem môže prenikať zo zvieracej mysle na základe pohybov buniek. Môže sem prenikať symbolicky a vnímať to pomocou obrázkov. No podmienka je, aby vždy prenikal do určitého množstva buniek veľkosti malej guličky a nikdy nie do jednej bunky. Tak isto už musí ovládať duchovnú cestu mozočka a duchovnú cestu brušného mozgu uloženého v tenkých črevách.

Základom zostane vždy rezonujúca, kmitajúca a vibrujúca myseľ. Táto duchovná cesta je domovom Silva techník. Ezoterik sa musí naučiť rozvibrovať membrány svojho tela a cez tieto prenikať dovnútra buniek svojho tela. Je to jedinečná cesta, na ktorú sa môžu napájať hlavne cesty ganglií do kozmického vedomia a cesta veľkého mozgu do sveta mŕtvych spomienok.

Ide v podstate o to, že psychický prienik do buniek tela dovoľuje, aby sa všetky zmyslové centrá podieľali na prienikoch komickým vedomím do kozmu alebo sveta mŕtvych spomienok, prípadne do svojich spomienok alebo do magma energií pretekajúcich objektmi okolo nás. Ezoterik si musí zvyknúť na takýto netradičný stav, kde sa na vnímaní všetkého podieľajú priamo bunky celého tela a to je veru úplne iné vnímanie duchovných procesov ako je bežné.

No to jedinečné pre bunkovú ezoteriku je kozmické vedomie prepojené na bunky tela a kontaktujúce organickú hmotu. Organickú živú hmotu v kozme možno kontaktovať cez kozmické vedomie aj bez bunkového vedomia. No pokiaľ dosiahnete úroveň spojenia kozmického a bunkového vedomia, je možné sa s organickou hmotou v kozme kontaktovať úplne inak ako iba cez kozmické vedomie. Pri kontakte s inou organickou hmotou naraz cez kozmické a bunkové vedomie vzniká odtlačok v psychike človeka, ktorý je podobný akoby balónu na hlave alebo na tele. Tento fenomén vzniká práve pri kontakte cez kozmicko bunkové vedomie.

No upozorňujem, že tieto odtlačky v sebe nesú určitý stupeň intelektu, pôsobia do psychiky človeka a hlavne na jej činnosť. Ezoterik môže prijímať takéto odtlačky do svojej psychiky, ale iba na čas a potom musí zvládnuť techniku ich likvidácie. Prípady, ktoré sme veštecky prešetrovali, nakoniec mali veľké duševné problémy. No nie všetky takéto balónové odtlačky sú devastačné. V niektorých kultúrach prijímali niektorí jedinci tieto odtlačky a menili svoje psychické vnímanie. Pre ezoterika na duchovnej ceste je to jedinečná možnosť ďalších duchovných ciest. Takýto odtlačok nechá pôsobiť do svojej psychiky, uvidí, ako sa zmení jeho vnímanie a čo nové bude môcť vnímať. Po čase sa odtlačku musí bezpodmienečne zbaviť. Odporúčam, aby nikto v tomto smere neexperimentoval, pokiaľ neovláda ostatné duchovné cesty. Psychické riziko je vysoké.

Táto oblasť dáva jedinečné možnosti iných pohľadov na svet, ktoré nie je možné vnímať bežnou ľudskou mysľou. Tieto úkazy možno nájsť aj v oblasti UFO prípadov. Nie všetky prípady UFO musia súvisieť s touto oblasťou ezoteriky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.