Ezoterika siamských znakov. Geometrické spomienky. Spomienky na písmená. Spomienky na číslice. Spomienky na podstatné mená. Spomienky na prídavné mená. Spomienky na slovesá a číslovky. 6 neurónových oblastí. Špeciálne iba mozoček. Sugerácia kostných výrastkov. Sugerácia nádorov v mozgu a v tele. Koncentrácia do vedomia kostí. Koncentrácia do kozmického vedomia. Koncentrácia do aury v jogínskom systéme. Siamské dvojičky. Dvojičky, z ktorých zomrelo jedno dvojča. Zasvätenie siamských zasväcovateľov. Seansa siamská. Anjelská sféra meteoritického lúča. Informačné polia znakové. Foto informačných polí. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach. Pozri obrázky zo zasvätenia Talizman v Galérii zasvätení, ktoré môžete premeditovať.

Neustále postupujeme v kabale, aby sme zbudovali čo najkvalitnejší základ, ktorý nám dovolí robiť kabalu alebo celkovo znakovú ezoteriku na profesionálnej úrovni. To vyžaduje plno prípravných krokov, ktoré dovolia vytvoriť takú myseľ, akú mali najšpičkovejší kabalisti sveta. A to sú prevažne kabalistickí ezoterici, ktorí majú židovské korene.

Nebude jednoduché napodobniť všetky rozhodujúce faktory, ktoré dovolia venovať sa znakovej ezoterike seriózne a dlhodobo bez postranných úmyslov hrať sa na niekoho a niečo. A tak sme sa začali v prvom rade venovať zberu všetkých druhov znakov, ktoré vyprodukovali zvieratá, prírodní a dnešní ľudia. Do tejto kategórie zaraďujeme všetky geometrické tvary začínajúce bodom a končiace zložitými geometrickými tvarmi. Prešli sme znaky, ktoré tvorí samotná príroda, napríklad v mineráloch. Potom sú to samotné živé zvieratá a prejavy ich zubov a pazúrov. Potom je to prírodný človek, začínajúci pravekým človekom a jeho prejavmi geometrie. Ide o zjednodušené kresby, ktoré sú nakreslené čo najjednoduchšie a najlepšie bodkami a čiarami. Sem patrí aj bohatstvo svetových písomníctiev ako latinka, sanskrt, čínske znakové písmo, egyptské hieroglyfy. Potom grécke písmo, druidské, islamské a ďalšie. Máme spracovanú brožúrku, ktorú pravidelne meditujeme a dostávame do spomienkovej podoby do neurónov tela a kópie tlačíme aj do kostnej hmoty. Teda je tu celá paleta geometrických znakov rôzneho druhu a významu a do nich zaradujeme aj číslice všetkého druhu.

K písomnej forme možno pridať zrakovú a hmatovú formu. A tiež zvukovú formu, ktorá má veľký význam práve v indickom sanskrte. Nerátame formu čuchovú a chuťovú. Tá tu nemá zmysel. Geometrické znaky možno vidieť očami, hmatať rukami a môžeme ich vyslovovať.

Všetko sme svedomito viacero rokov ukladali do spomienkovej podoby vo vlastnej mysli. Po tejto etape nasledovala ďalšia etapa a to je etapa siamských znakov, ktoré medzi sebou používajú siamské dvojčatá, ktoré sú zrastené niektorou časťou tela. Rozsiahlym vešteckým zisťovaním siamských dvojčiat sme odhalili systém komunikácie na báze rôznych znakov, čo je nesporne jedinečný fenomén aj v ezoterike.

Nasledovalo zasvätenie od siamských zasväcovateľov. Použili sme v tomto smere spomienky uložené v hrobných pozostatkov, ktoré sme aktivizovali a skopírovali do vlastnej mysle pod hypnotickými technikami. Išlo skoro o 50 siamských dvojíc. Tak isto sme selektovali znaky, ktorými sa siamské dvojice vnútorne dorozumievali. Uvedomte si, že ich mozgy sú dva a sú navzájom prepojené, a tak beží vnútorná komunikácia, kde dominuje jeden zo siamskej dvojice a ten druhý sa musí dôsledne podriaďovať. Inak by to asi nemohlo fungovať.

Realizovali sme zasvätenia do 6. neurónových oblastí a mohli sme začať komunikovať s mozgom inej meditujúcej osoby, s ktorou sme sa na takomto prepojení dohodli. Takto sme zvládli prvú podmienku a to, aby sme znakovú ezoteriku robili na mechanizme siamských dvojčiat. Je to jedinečný a zároveň fantastický stav mysle, keď sa takto spoja dva a viacej mozgov, je to úplne iný pohľad na svet.

Zároveň sme vo vlastnej mysli spojili všetky geometrické spomienky s množstvom siamských znakov. Zároveň sme sa usilovali čo najviac obrazových spomienok previesť do znakovej podoby. Pri siamskom vedomí je potrebné, aby sme sa snažili potlačiť myslenie na základe obrazov a mysleli a spomínali si iba na základe znakov.

Pre znakovú ezoteriku, do ktorej patrí aj kabala, sme si vybrali mozoček. Je to ideálna časť veľkého mozgu vo veľkosti tenisovej loptičky. Veštecky sme ošetrili a zdokladovali žijúce aj mŕtve osoby, ktoré boli usadené iba v mozočku. Treba dať pozor, aby nedošlo k prepojeniu stredného mozgu a mozočku. Pri cvičeniach musí byť všetko dôkladne od seba izolované. Výhradná koncentrácia a umiestnenie v mozočku. V tomto koncentrovaní pocítite, ako dokážete hravo meniť všetko na znaky. K tomu sugerácia mozgových nádorov a kostných výrastkov. K tomu prepojenie na mozog druhej meditujúcej osoby, čo je trvalá podmienka pre prácu v znakovej ezoterike.

Pokračovali sme ďalej a veštecky ošetrovali, čo sa ukladá okolo mozočku. Veštecky cítime, že okolo mozočku sa ukladajú rôzne znaky, ktoré veštecky ošetrovaná osoba zvládla. Okolo mozočku možno vnímať siamské znaky, znaky svetových písomníctiev, znaky zvierat, znaky prírodných ľudí. Veštecky sa dá aj vyciťovať, akým množstvom znakov dotyčná osoba prešla a či znaky do seba dokáže spájať. Môžete tu cítiť rôzne úrovne zahustenia znakov. Úroveň tisícky znakov spojených do jedného dáva pocit bielych písmen. Vyššia zahustenie znakov do jedného znaku dáva zlatú farbu, ďalšie zahustenie dáva diamantové svetlo. Ďalšie zahustenie dáva pocit, že niečo okolo vás pulzuje a neviete z dôvodu rýchlosti prísť na to, čo to je, iba cítite pohyb. Samozrejme, že živé osoby by len ťažko za života dosiahli takúto hustotu spojených znakov. A preto je tu zasvätenie, ktoré túto hustotu prenesie do spomienok zasvätenej osoby.

Nasledovala ďalšia jedinečná príprava na prácu kabalistov. Zároveň sme si stanovili, že sa už v príprave prepracujeme nad schopnosti bežných kabalistov tak, aby sme ich mohli skúmať a prevziať systém kabaly. Začíname si uvedomovať, že po smrti ľudí a zvierat sa nestratí ani jedna spomienka. Tieto sa uvoľnia do prostredia okolo nás. Možno ich nájsť v celom kozmickom priestore, ktoré zo značnej miery poznajú ľudia dnešnej historickej doby. Zistili sme, že sa dá veštecky nacvičiť napájanie sa na tieto posmrtné spomienky špeciálnymi technikami a dokážeme ich už akože nafotiť, spraviť obrázok ako vo fotoaparáte a uložiť okolo mozočku v zadnej časti hlavy. Zároveň dokážeme už úspešne mapovať, aké znaky sa za histórie ľudstva vyprodukovali a sú v informačných poliach okolo nás k dispozícii. Je fantastické, že znaky zo spomienok nemožno zničiť a pozmeňovať. Dajú sa skrývať pod rôzne kľúče a schémy. Samozrejme, že nie je žiadny problém ich kódovať a to vďaka tomu, že sme vytvorili efektívnejší systém fungovania mozgov vďaka ich vzájomnému prepojeniu siamskou technikou. Z toho hľadiska to bolo zase prezieravé rozhodnutie. No treba tu dodržiavať vhodnú psychohygienu a po sfotení znakov a ich uložení v oblasti mozočku je potrebné ich uvoľniť v sugerácii uverenia, že sme zomreli. Sugerácia sa musí dôkladne nacvičiť a foto spomienok dostať sugeráciou smrti medzi informačné polia. Čo je tiež jedinečné, že už teraz dokážeme zapisovať svoje spomienky znakov do informačných polí kozmu. Nebezpečné je násilne viazať znaky na človeka alebo objekt. Násilné stiahnutia info poľa znakov vedie k masívnemu prílivu energie a môže to mať nepríjemné následky na zdravie a psychiku, a preto odporúčam veľkú opatrnosť v práci s informačnými poliami okolo nás.

Samozrejme, že sa neuspokojíme ani s touto úrovňou a usilujeme sa odcvičiť vedomie v kostných neurónoch a všetko spojiť so znakmi a vedeckým bádaním ezoteriky a informačných polí. Potrebujeme dosiahnuť ešte razantnejšiu prevahu nad znakovými ezoterikmi celej histórie ľudstva. K tomu všetkému pridáme prácu so znakmi a vytlačením všetkého do aury okolo fyzického tela. Stále sme spojení s mozgom viacerých meditujúcich a pracujeme na vysoké a netradičné obrátky aj mozgovej kapacity. K tomuto všetkému pridáme nácvik kozmického vedomia, ktoré dovolí čítať informačné znakové polia doslova všade.

Pracujeme však ešte na ďalšej prevahe a to je prevaha seansového typu. Bolo už prvé zasvätenie a dokážeme sa medzi meditujúcimi spojiť naraz aj sieti a všetko zaokrúhľovať napríklad do uzatvoreného systému vzájomnej komunikácie cez siamské znaky. A ani táto úroveň nám nestačí a siamské komunikačné kanály cez znaky budeme posilňovať anjelskými lúčmi tibetských anjelov stvorených z meteoritov. Všetko bude bežať v týchto lúčoch plných anjelských znakov.

A určite svoje kabalistické schopnosti dostaneme ešte na vyššiu úroveň a dáme im jedinečnú silu a prevahu nad doterajšími znakovými ezoterikmi. Nie preto, aby sme v oblasti znakovej ezoteriky vládli, ale aby sa stala prístupná pre všetkých ezoterikov, ktorí už dozreli do tejto jedinečnej podoby, ktorá je skutočným fenoménom ezoteriky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.