Energetické Reiki. Liečiteľské Reiki. Duchovné Reiki. Magmatické jadro Zeme. 4 pulzácie magmatického jadra. 6 neurónových oblastí. Vedomie v kostiach. Vedomie aura jogínske. Vedomie kozmické. Koncentrácia dovnútra tela. Mentálne postihnuté deti. Pocit prútikára. Magmatické energie predstavy a pocity. Feng shui. Informačné polia. Foto informačné pole. Stiahnutie informačných polí. Uvoľnenie stiahnutých informačných polí. Senzibil. Výskum informačných polí. Tento zápis ma svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Dnes sme sa zamerali na precvičenie energetických záležitostí, ktoré spadajú do energetickej ezoteriky. Dlhodobým cvičením Reiki sme pochopili, že energetický systém v človeku v prvom rade a prednostne stojí na zemskom magmatickom jadre a 4. magnetických pulzáciách, ktoré z neho vytekajú. Tieto pulzačné sily natekajú dovnútra organizmu.

Ezoterik prútikár sa musí naučiť skoncentrovať na sa seba a hlavne dovnútra seba a naučiť sa tieto 4 magnetické pulzácie po jednej vyciťovať. Základom cvičenia je vedieť aj hodinu kľudne sedieť a koncentrovať sa dovnútra tela. Nie je to jednoduché, pretože človek je skoncentrovaný na vonkajší svet a do svojho vnútra sa koncentruje kvôli premýšľaniu vnútorným hlasom. Prípadne človek sa do seba uťahuje počas spánku. Najčastejšie sa človek na seba koncentruje z dôvodu fyzických a psychických porúch.

Meditácia vyžaduje zmeniť pomer koncentrácie a naučiť sa viacej koncentrovať do svojho vnútra ako von. Koncentrujete sa tak, že máte pocit a snahu všetko v sebe vidieť, počuť, čuchať, hmatať. Na vyššej úrovni sa koncentrácia robí zo šedej kôry veľkého mozgu, kde sa nachádzajú zmyslové centrá. Je to jednoducho bezpečnejšie.

Keď ste sa do seba skoncentrovali, tak sa usilujete vytvoriť predstavu výťahu, do ktorého ste nastúpili a neustále ide do centra Zeme. Sugerácia výťahu je bez pochybností a veríte, že sa to deje ako skutočnosť. V tomto stave zostanete počas celého cvičenia. Nepochybovať o výťahu a veriť, ako keby to bola realita.

V tomto stave si zoberiete do ruky ohnuté drôty alebo dve ceruzky a keď sa koncentrujete na jednu zo 4. magnetických pulzácií, tak niečo kreslíte alebo prejavujete v rukách určitú svojvoľnú aktivitu ako je mykanie, točenie a podobne. Magnetickú energiu sa musíte naučiť počúvať a neustále vyhodnocovať. Takto sa naučíte odlišovať 4 magnetické pulzácie magmatického jadra Zeme.

Pri cvičení vám bude pomáhať aj umenie Feng shui a to je zorientovanie sa podľa svetových strán na základe kompasu, mapy sveta, mapy Európy, mapy mesta a nákresu bytu. Tak isto si všimnete okolo seba predmety a pozmeníte ich položenie tak, aby to lepšie podporovalo tok 4 magnetických energií v tele a okolo tela. To sú základné cvičenia, ktoré treba dobre ovládnuť.

Nastupuje druhá fáza výcviku senzibila, kde si vsugerujete, nepochybujete a veríte, že ste zvieracie mláďa. A tento pocit dostávate do 6. neurónových oblastí veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií v tele. Tak isto môžete tento pocit zrealizovať v gangliách kostí a rovno v kostiach. Tak isto Reiki zvnútra tela presuniete do aury a tam všetko cvičíte.

Potom je potrebné, aby ste sa naladili na mentálne postihnuté deti a ich kresby, dokázali kresliť ako mentálne postihnuté deti a nie dospelé osoby. Použite Art galériu na stránke. Neustále si predstavujete kresby alebo ich rovno obkresľujete a usilujete sa mať vedomie zvieracích mláďat, ktoré sa bláznia a netrápia ich problémy ľudí. Dopomôže vám to, aby ste dokázali počúvať magmatické energie vo vnútri tela a okolo tela. Je dobré sa naučiť, aby ste sa mysľou vedeli napojiť na 4 magnetické energie z magmatického jadra. Uvedomte si, že tieto energie prenikajú všade cez živú a neživú prírodu. A dosiahnutie senzibility ako u prútikárov, ktorí cez magnetické energie dokážu hľadať zlato, vodu, ale aj ropu, je mimoriadne dôležité. Teda snaha naučiť sa vnímať svet 4. magnetických pulzácií a ich pozmenenie pri prieniku cez rôzne objekty.

Pre liečiteľstvo a duchovný rast je dôležité, aby ste sa vedeli skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu a odtiaľto riadiť a vycitovať energetické pochody. Potom takto isto treba postupne preniknúť do stredného mozgu, potom do mozočku, miechy, brušného mozgu a do ganglií tela. Z každej oblasti sa naučíte vyciťovať a riadiť 4 magnetické pulzácie zemského magmatického jadra. Pri týchto cvičeniach sa postupne naučíte prenikať do celého organizmu a zahusťovať 4 magnetické pulzácie v tele, ale aj v aure. Tak isto je potrebné dokázať do pulzácií vkladať predstavy, zvuky, hmatové pocity a podobne. Tak isto rôzne druhy znakov.

Celkovo budeme končiť s nácvikom klasického Reiki a budeme viacej pestovať anjelské Reiki, ktoré má v sebe vhodnejšie parametre a to parametre šamanské. Tie sú výrazne efektívnejšie ako Reiki postavené na budhistických tendenciách.

Nasleduje nácvik, pri ktorom sa pracuje s informačnými poliami. Pod informačnými poliami si treba predstaviť spomienky mŕtvych zvierat a ľudí, ktoré sa uvoľnili do prostredia okolo nás. Jednoducho visia vo vzduchu alebo sú pod povrchom zeme. Treba sa vedieť na ne napojiť cez mapu Zeme. Napájate sa rôznym spôsobom a najčastejšie cez energetický obal v blízkosti pupku, ktorý nazývame dieťa. Predstava mydlovej bubliny vo veľkosti pingpongovej loptičky je plne namieste. Vo vnútri nej sú zvyčajne uložené informácie o vašom embryonálnom vývoji. Skoncentrujete sa do oblasti pupku a predstavujete si sugeratívne, že zomierate a máte oslabenú psychiku. Zároveň tento obal tlačíte von z tela a tadiaľto sa napojíte na informačné polia vytvorené zo spomienok šamanov. Najlepšie anjelské sféry. Máte pocit, že ich môžete násilne uviazať na škatuľku od zápaliek, ktorou pohybujete po mape západnej alebo východnej pologuli. Necháte ju na vhodnom mieste, kde cítite, že má byť. Potom info pole násilne stiahnete do škatuľky a snažíte sa toto info pole udržať naviazané na škatuľku. Zároveň liečite seba alebo inú osobu. Na škatuľku môžete viazať a násilne držať rôzne druhy anjelských informačných polí. K anjelským energiám pridáte rôzne druhy liečby ako je masáž, akupresúra, akupunktúra, natieranie olejčekmi a bylinkami. Po ukončení liečby odpútate násilne držané informačné polia zo škatuliek a to sugeráciou, že ste zomreli a nepochybujete o tom. Informačné polia sa uvoľnia a vrátia na pôvodné miesto. Nie je dobré viazať trvalo v násilnosti tieto informačné polia na seba alebo na objekty vo svojej blízkosti.

Teraz sa posunieme do oblasti duchovného Reiki. Už nepôjde priamo o liečby, ale duchovnú cestu senzibilných prútikárov, ktorí sa naučia rozoznávať predmety, objekty a ľudí výsostne energeticky. Teda konečne sa aj v energetickej ezoterike odlepíme od liečiteľského prostredia a postúpime do prostredia duchovného.

Budem tu prezentovať nežijúce osoby, ktoré sa venovali ezoterickému Reiki a pracovali cez energie na svojom duchovnom raste. Nájdete si ich v sektore zemepisnej dĺžky a šírky (16, L), to je Austrália. Ďalších v sektore Tibetu (11, F) a (10, F), v sektore ( 8, G ) – Perzský záliv, v sektore Somálskeho polostrova (6, H ), v sektore Antarktického polostrova (14, Q), v Tichomorí (6, M), v sektore Mikronézie (2, I), v Aljaške (7, C), v Južnej Amerike po celých Andách ( 13, I,K,L,M ), v Európe (5, D), v Severnej Amerike ( 9, E ). Všetci do jedného vyciťujú všetko okolo seba cez magmatické energie vo vlastnom tele. Jeden cítil každý predmet energeticky, a potom odozvu v tele. Druhý sa presúval po krajine a vyciťoval prieniky energie podložím. Tretí sa všetkého dotýkal a každý dotyk sa naučil vyciťovať. Štvrtý všetko šúchal rukami a vyciťoval v sebe. Piaty sa napájal na časti atmosféry okolo seba a všetko vyciťoval energeticky v sebe. Šiesty skúmal energetické potencie ezoterických testov. Siedmy skúmal všetko cez znaky a značky. Tieto osoby majú spoločné to, že sa naučili všetko okolo seba vyciťovať cez magnetické pulzácie Zeme.

Pridaj komentár