Seansa zasvätenie. Evokačné techniky. Trojuholník. Kruh. Špagátové techniky. Špeciálne prostredie pre zasvätenie. 13 seansových rituálov. Zasvätenie od žijúcich evokatérov. Zasväcuje Saša Pueblo. Evokační seansoví zasväcovatelia z celého sveta. Fotografický materiál si nájdete v Galérii zasvätení.

Zrealizovali sme ďalší seminár aj so špeciálnym seansovým zasvätením. Výhodou takéhoto postupu cez celodenný seminár je, že tri hodiny prednášok a ukážok okolo danej problematiky dovoľuje lepšie naladenie, ale aj pochopenie, o čom je vlastne seansové liečiteľstvo, psychoterapie a seansová duchovná cesta. Seminár nakoniec končil trojhodinovým zasvätením a realizáciou 13. seansových rituálov, ktorých základom je špeciálne vytvorené prostredie.

Vybrali sme si pre zasvätenie žijúcich seansových ezoterikov, liečiteľov a terapeutov z celého sveta. Na začiatok pri vstupe do nových druhov ezoteriky je dobré previesť prvé zasvätenie s pomocou žijúcich evokatérov. Saša Pueblo sa na diaľku napojil energeticky a mysľou na žijúce osoby a pod ich vplyvom previedol skopírovanie a odovzdanie základných schopností na zasväcované osoby.

Zasväcované osoby žijú v sektoroch: Južná Amerika (L, 14) a (13, J), Severná Amerika (10,F), Columbia (12, B), Afrika (6, J) a (3, H), Sibír (8, D) a (17, C), Tibet (11, F), Čína (14, G), Malajzia (13, I), Nová Guinea (16, J), Austrália (16, H). Pokiaľ máte veštecké schopnosti, ktoré vám dovoľujú kontaktovať sa s tými zasväcovateľmi aj na diaľku, tak sa môžete napojiť na dotyčné osoby a prípadne požiadať o mimozmyslové prevedenie ich schopností na vás.

Pre seansové zasvätenie je typické starostlivé pripravenie špeciálneho prostredia pre zasvätenie. V prvom rade dotyčné osoby musia sedieť v uzavretom kruhu. Potom je dobré upraviť vnútorné prostredie, kde je vhodné uložiť určité kusy zrkadiel. Buď sú to úlomky, pásy, trojuholníky alebo kruhy. Nad celým miestom je vhodné mať zavesený zrkadlový trojuholník z oboch strán so zrkadlovou plochou, ktorý sa mierne húpe a točí. Vždy je lepšie mať dynamickú formu ako statickú. Dobré je aj umiestniť trojuholníky alebo kruhy na hladinu vody, alebo všetko nechať v určitom režime prirodzeného pohybu.

Čo sa týka zasväcovaných osôb, tie majú vždy ruky na stole a usilujú sa vytvoriť uzatvorený priestor. Na stôl sa dávajú rôzne druhy pomôcok, ktoré znásobujú sily seansového zasvätenia. Ide o kamienky, ktoré sa dajú husto vedľa seba, aby vytvorili uzatvorený kruh. Potom to môže byť množstvo špajdlí husto na seba do kruhu. Potom to môže byť drôt do kruhu, ktorý držia všetky osoby spolu. Potom sa môže používať špagát, na ktorom sa narobí množstvo uzlov. Tak isto možno použiť aj kusy látok a na nich porobiť uzly. Na zasvätení sa môžu použiť aj pyramídky zo špajdlí, ktoré sa umiestnia medzi osoby. Tak isto sa môže vytvoriť kruh z dlhších konárikov.

Predmetom tohto zasvätenia bolo upraviť činnosť neurónov v 6. oblastiach ľudského tela a to tak, aby mohli pracovať v režime tých evokatérov, ktorí majú tieto schopnosti. Saša Pueblo prenášal schopnosti svetových evokačných seáns majstrov tak, že do aury zasväcovanej osoby kreslil hlavne trojuholníky a to prstom. Potom pôsobil do neurónov veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, miechy, brušného mozgu, ganglií a navodzoval v neurónoch správny režim vedúci k seansovej psychike. Zasvätené osoby môžu potom tento mechanizmus používať bežne v živote pri hociktorej činnosti.

Tentoraz Saša Pueblo všetky energie a informácie viazal na dva zrkadlové trojuholníky. Potom dovnútra na pásy zrkadiel vnášal energie médií, zvierat a podobne. Pri každej zasväcovanej osobe vytvoril zvláštne energetické prostredie vhodné na čo najefektívnejšie prevzatie evokačných a seansových schopností.

Pridaj komentár