Už dlhší čas ma bolí ľavá ruka /som ľaváčka/. Najskôr to bola menšia bolesť v jednom bode svalu medzi ramenom a lakťom. Bolesti a znemožňovanie niektorých pohybov ruky ma prinútili navštíviť obvodného lekára. Jeho diagnóza bola: zablokovanie krčnej chrbtice, spôsobené preťažením ruky alebo zápalom. Predpísal mi injekcie Dolmina a lieky proti zápalu. Použití liekov bolesti neprestali. Ba priam sa až tak vystupňovali, že ruka ma bolela neprestajne deň aj noc a nemohla som s ňou nič robiť, pretože som ju ani nezdvihla. Tie bolesti nie sú bolesti v kĺbe, ale vo svaloch. Miesta bolesti sú na dotyk bolestivé a citlivé a pri pokuse zdvihnúť ruku ma v nich pichá.

Po vešteckom nahliadnutí na váš zdravotný stav vám bohužiaľ neprinášam dobré správy. Pokiaľ nechcete, aby sa váš zdravotný a psychický stav zhoršoval, je čas na zásadnú zmenu životného štýlu.

Diagnostika veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie: kyvadlo neobkreslilo neuróny veľkého mozgu. Do tejto oblasti neurónov sa veštecky objavujú trojuholníky, čo znamená poškodené alebo nefunkčné neuróny. Stredný mozog bol obkreslený, mozoček nebol, tiež neuróny v chrbtici, ani ganglie v hlave a za žalúdkom neboli obkreslené. Drobné menšie ganglie veľkosti špendlíkovej hlavičky boli obkreslené. Veštecky vnímam v týchto oblastiach chaos, neporiadok a organizmus sem ukladá toxicitu. Jednoznačne chýba dostatočná údržba a regenerácia. Tento proces treba zastaviť a dané oblasti stabilizovať. Poškodené neuróny už nemožno obnoviť, ale treba zastaviť ďalšie ničenie. Z oblasti poškodených neurónov sa niektoré funkcie riadenia organizmu presúvajú do iných oblastí. Najhorší stav je v oblasti temenného mozgu, čo zachytáva pohybové funkcie tela. Mozog tieto funkcie môže presunúť na iné oblasti, ale za podmienky, že začnete postupne aktívne cvičiť napríklad v posilňovni. Treba sa venovať aktívnej športovej činnosti všetkého druhu. Takáto aktivita umožní obnoviť normálny pohyb a zabráni zhoršovaniu stavu. Ale hlavne treba zlikvidovať toxicitu z neurónových oblastí a dosiahnuť obnovovanie týchto oblastí. Pokiaľ sa tak nestane, bude pokračovať ničenie neurónov a zhoršovanie zdravotného stavu. Prikláňam sa k tomu, že máte nábeh na sklerózu mutliplex.

Diagnostika krvné riečište, kostná dreň, tvorba krviniek, cievy, žily: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti zatiaľ v poriadku.

Diagnostika nervstvo, nervové dráhy, nervové zakončenia, nervové platničky vo svaloch: kyvadlo odmieta obkresľovať nervové dráhy a nervové zakončenia. Všade veštecky vnímam trojuholníky, čo naznačuje na poškodené bunky nervových dráh. Znovu nedostatok údržby a regenerácie buniek. Mozog už nevníma nervstvo v tele. Pre riadiace centrá ako keby už neexistovalo. Bezpodmienečne treba začať cvičiť a obnoviť aktívnu údržbu nervových dráh. Aktívnym športom obnovíte záujem mozgu o starostlivosť o nervstvo.

Diagnostika lymfatického riečišťa, uzlín, lymfatického moku: kyvadlo obkreslilo v poriadku.

Diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo pankreas a oblasť vaječníkov. Pankreas má stupeň chorobnosti 12, čo je iba disharmonický stav naznačujúci na slabú obnovu. Povedzme, že je v takom stave, ako u 80 ročnej osoby. Oblasť vaječníkov je riziková. Imunita voči neštandardným bunkám nezasahuje do tejto oblasti. Hodnota chorobnosti 32, čo je už začínajúci chorobný stav. Riziková oblasť. Treba aktívne zvýšiť imunitu a jej prienik do tejto oblasti.

Diagnostika mozgovomiešny mok: kyvadlo neobkreslilo mozgovomiešne dutiny v hlave. Veľa trojuholníkov a nedostatočná činnosť mozgového moku pri čistení neurónov. Hodnota chorobnosti je 32, čo je už začínajúca choroba. Treba zvýšiť starostlivosť o organizmus a čistiť mozog cez krvné riečište.

Diagnostika kože, tuku, svalov, kostí, srdca, pľúc, žalúdka, pečene, sleziny, obličiek a čriev: kyvadlo neobkreslilo svaly. Ich vitalita je na úrovni 100 ročnej osoby. Sú sivasté a slabo aktívne. Treba cvičiť v posilňovni. Mikronatŕhanie svalov, zabezpečiť ich obnovu fyzickým cvičením a špeciálnou svalovou výživou. Kyvadlo neobkreslilo srdce. Zase mľandravosť a stav ako u 90 ročnej osoby. Znovu odporúčam šport a postupne niekoľkohodinové chodenie. Kyvadlo neobkreslilo obličky, ktoré zle čistia organizmus a ukladajú v ňom rôzne toxické látky. Kyvadlo neobkreslilo pečeň, ktorá mení svoju genetiku do hrčkovitého stavu. Dlhodobá liečba, pečeň zle spracováva toxicitu a obličky nestíhajú všetko vyčistiť.

Diagnostika imunitná: imunita voči zhubným bunkám je v poriadku, ale nezasahuje do oblasti vaječníkov a maternice. Imunita proti mikroorganizmom zasahuje všade a je na dobrej úrovni.

REAKCIA NA PROFIL

Chcela by som sa  Vám poďakovať za vypracovanie zdravotného profilu. Po preštudovaní jednotlivých diagnostík som zistila /až som tomu správne porozumela/, že s Vašimi zisteniami súhlasia aj moje choroby diagnostikované lekármi a to migréna a nezrelá metaplázia /krčok maternice/. Pre zlepšenie môjho zdravotného a duševného stavu mi radíte zmenu životného štýlu a aktívne cvičenie. Možno by som mohla viac času venovať spánku, pretože spím 4-5 hodín denne a to je pre regeneráciu organizmu dosť málo, ale cvičeniu sa venujem už šesť rokov. Prvé tri roky som sa trikrát do týždňa venovala aerobiku a teraz už tretí rok dvakrát do týždňa robím posilovacie a zdravot né cviky.
Ešte raz ďakujem za Vaše rady a budem sa snažiť svoj život zmeniť tak, aby táto zmena prospela aj môjmu zdravotnému stavu.

Pridaj komentár