Keďže najprv sa narušia naše duch. telá, chcem poznať príčinu, prečo sa tak deje a ako to zmeniť, pred časom bola zo mňa sňatá dosť silná kliatba, čo som dosť na sebe cítila a aj stav sa mi vtedy o niečo zlepšil, ale cítim, že ešte niečo nie je v poriadku. Chcem sa spojiť so svojimi anjelmi, ako správne na to. Mávam živé sny, tušenie, a iné.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Máte všetky predpoklady, aby ste robili vrcholovú jogu. Celkovo by ste mali ovládnuť sexuálne energie a preduchovnieť.

Psychický stav
Aurický obal je už dosť vzdialený od fyzického tela a už teraz treba intenzívne psychoterapie a stabilizovanie psychiky. Zatiaľ nie tabletková liečba.

Povaha
Vaše psychické prejavy sú vysunuté z oblasti mozgových neurónov do aury okolo tela. Aura – to sú energie okolo vášho tela, molekuly vzduchu, magmatické energie a vaše myslenie a predstavy. Takýto typ vedomia je typický pre jogínov z Indie.

Sexus povahy
Je usadený mimo telo v aure. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá beží na sexuálnych energiách trvale. Všetko spája vo svojom živote so sexualitou.

Sexuálne centrum
Má byť umiestnené v hlave, ústach alebo v podbruší. Vy máte všetko vyosené do aury okolo tela. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá žije v rozprávkach a svojich fantáziách.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na mužské pohlavné orgány. Povrchová vzrušivosť: až agresivita na mužské telo. Neschopnosť zasýtiť sa mužskou sexualitou. Pohlavná vzrušivosť: na mužov. Citová vzrušivosť: na sexuálne spokojného muža.

Stav obalov
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a počas detstva sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela.

1.aura obal je okolo vás aj so znakom stromu v aure.
2.klinický obal nemáte rozvinutý, neprešli ste klinickou smrťou.
3.Lama tulku nemáte.
4.spirit obal nemáte, nedokážete komunikovať so svetom mŕtvych spomienok.
5.túžby obal je mimo telo a obsahuje spomienky osoby, ktorá sa chcela stať jogínkou.
6.mozoček obal, poslanie v živote- je mimo telo, obsahuje spomienky ženy, ktorá má žiť naplno eroticky a iba eroticky.
7.rodostrom obal je mimo telo. Obsahuje záznam o osobe z rodu, ktorá chcela duchovne rásť.
8.kostný záznam neobsahuje žiadne spomienky ani žiadne záznamy.
9.dieťa obal je mimo telo, obsahuje informácie z embryonálneho vývoja. Naznačuje, že matka mala počas tehotenstva silné sexuálne energie, čo vytvorilo tento typ psychiky u vás.
10.zvierací obal je mimo telo a obsahuje záznam o párení zvierat.
11.eros obal je mimo telo a je značne zväčšený. Vykazuje vlastnú aktivitu a už tento obal nedokážete kontrolovať. Núti vás do sexuálnej aktivity. Obsahuje záznamy o erotike všetkého druhu.
12.zápis spomienok – je mimo oblasť neurónov v aure. Zle zapísané zážitky z bežného života. Všade snové spomienky. Život v snovom stave.
13.šaman obal je mimo telo a túla sa v duchovnom svete. Znovu šamanská erotika na všetky spôsoby.
14.7 obalov spolu – sú prázdne a neobsahujú žiadne informácie. Zvyčajne tu býva uložená určitá časť ľudskej histórie.
15.vnútro neurónov – tento obal nie je rozvinutý.
16.chromá chrbtica – tento obal nie je rozvinutý.
17.tranzové pohybové telo je rozvinuté a mimo telo. Teda neustále trvajúci pocit určitého pohybu.
18.tranzové zvukové telo – tento obal nie je rozvinutý.
19.extáza obal – je rozvinutý a obsahuje snové vedomie. Život v snoch.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Túžba žiť v rozprávkach a snoch. Žiadny záujem o realitu.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Nedostatočne zatvorené snové vedomie. Neustála túžba po jedle ako zdroji stability psychiky.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Žiadne znaky alebo značky tu nie sú. Slabé sklony k používaniu logiky, schopnosti abstraktne myslieť a konať. Nerozvinutá oblasť.

Astrológia miechy
Čierne anjelské sféry, ale máte aj sivasté. Zmýšľate a konáte negatívne a chýba viac pozitívneho konania so záujmom spolupráce a šťastného osudu.

Astrológia ganglií
Všade čierne a sivasté postavy anjelov. Chcete si v živote robiť veci po svojom aj za cenu, že to nevedie k šťastnému osudu.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Veľké sivasté a čierne anjelské zvieratá. Zase vaše činy nevedú k šťastnému osudu vás aj iných ľudí. Svoju energiu vynakladáte nesprávnym smerom.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Ste silne zameraná na seba a uspokojovanie svojich túžob. Malá snaha spolupracovať na vzájomnom úspechu.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Pripomína mi to ruské rozprávky. Tu ste šťastná a spokojná. tu sa splnia všetky vaše túžby a priania.

Hviezdy, šťastný osud
Iba vtedy, keď budete cvičiť fyzickú jogu a skultivujete svoju osobu.

Pridaj komentár