Analýza dát. Analýza dát všeobecne. Analýza počas zberu dát. Smerovanie dozadu a dopredu pri analýze. Skúmať oblasť vzniknutých problémov. Skúmať postoj výskumníka k výskumu. Porozumieť výskumu. Vybavenie výskumníka. Budovanie archívu. Vylepšovanie meraní.

Pokračujeme v zavádzaní vedeckých metód do ezoteriky a všeobecne do výskumu informačných polí, ktoré vznikli a obsahujú spomienky mŕtvych zvierat a ľudí. Ako základ toho, čo obsahujú. Potom je tu možnosť nájsť manipulácie s prvkami info polí. Ide o fenomén ľudskej mysle, ktorý dokáže info polia zoskupovať do určitých nových celkov. Myseľ živej osoby dokáže info polia kopírovať ako fotograf, ktorý si spraví fotografiu reality a odnáša si ju domov. Teda existuje množstvo kópií, ktoré sú uložené v ľudskom tele. Kópie spomienok možno nájsť aj v objektoch ako sú kosti, kamene, kov alebo dokonca kultové stavby.

Teritórium informačných polí je vlastne priestor kozmu až k iným galaxiám, a tak isto aj do mikrosveta fotónov a častíc. Spomienky v info poliach tvoria vo fyzickom svete svoj špecifický svet. Pokúsil som sa v skratke predstaviť, čo sú to informačné polia, ktoré prekrývajú fyzický svet okolo nás.

Potenciu skúmať informačné polia okolo nás má každá osoba, pokiaľ má tieto schopnosti prirodzene alebo prešla špeciálnym vešteckým výcvikom, ktorý takéto operácie dovoľuje. Ideálny čítač informačných polí je osoba, ktorá má v ezoterike už odkrútené kde čo. Odcvičila základy ezoteriky v čo najširšej miere. Prešla vešteckým výcvikom mysle. Má kozmické vedomie a najlepšie je, keď sa narodil čítač informačných polí ako siamské dvojča, jednovaječné dvojča alebo ako dvojičky, z ktorých jedno zomrelo. To by bol ideálny stav veci, ktorý zase môžu dosiahnuť iba niektorí šťastlivci.

Možno sa na diaľku napojiť na takéto osoby, pokiaľ možno s ich vnútorným súhlasom a vyskúšať si, ako by mohli dotyčné dvojčatá, kde jedno je mŕtve, fotiť a sťahovať informačné polia čo najefektívnejšie.

Budem sa tu venovať zmontovaniu info polí mŕtvej osoby, ktorá dokázala v histórii ľudstva ako prvá čítať informačné polia cez mŕtve dvojča. Aby som z informačných polí získal všetky informácie o danej osobe, je potrebné, aby som fotografoval informačné polia v kostných pozostatkoch, v objektoch, v živých ľuďoch, v priestore zeme a kozmu. Zatiaľ nevieme dobre čítať informačné polia na jednotlivých planétach a hviezdach kozmu. V budúcnosti na tom popracujeme. Môže nastať skutočnosť, že niekto môže mať vedomie astronomickej planéty Mars, a potom dokáže zapisovať. Zatiaľ si dokážeme v mysli vytvoriť vedomie psychického putovania v kozme, ale iná bude psychika človeka, ktorý má kozmické vedomie a zároveň je posadnutý usídlením na tejto planéte a chce tam žiť. Zároveň sa touto myšlienkou zaoberá množstvo rokov.

Takto získané informácie o dotyčnej osobe sú čo najviac ucelené a kompletné. Ďalej nie sú pozmeňované treťou osobou ako je archeológ alebo iná osoba. Úroveň pravdivosti je tu zaručená na vyššej úrovni ako v ezoterickej literatúre a samotnej slovnej alebo inej živej výpovedi ezoterikov dnešnej doby.

Predstavím prvého, ktorý žil a využil svoje mŕtve dvojča na čítanie a prácu v info poliach. Sektor hrobného miesta je (11, F) a je to Tibet. Mal ako inak kozmické vedomie, ktoré získal počas tehotenstva svojej matky. Mal v sebe kozmického Lama tulku. Ide o info pole človeka, ktorý mal za života kozmické vedomie a túžil sa reinkarnovať. Všetko robil cez mŕtve dvojča. Robil znakovú ezoteriku a všetko zapisoval na kože.

Potom je tu prípad z Južnej Ameriky (14, L), tak isto mŕtva osoba, kozmické vedomie. Na skalách si z kameňov vystaval hviezdy na oblohe. Tak isto používal svoje mŕtve dvojča. Info pole dvojčaťa aj napriek smrti zostalo pripojené na fyzické telo žijúcej dvojičky.

Ďalší prípad je v sektore Severná Amerika (10, F), tak isto mŕtva osoba. Mal počas života na sebe info pole mŕtveho dvojčaťa.

Najlepší čitatelia info polí boli v sektore východnej pologule (15, I ) a v Afrike (3, I ). Mali kozmické vedomie, ktoré sa usadilo do kostného systému.

Vzniká tu vlastne problém, ako čítať informačné polia bez toho, aby si človek doničil psychiku. Najčastejšie ezoterici čítajú informačné polia cez niektorý zo 14. obalov s kópiami info polí v sebe. Každý z nás má v sebe 14 a viac objektov, ktoré sa podobajú mydlovým bublinám a sú naviazané na vnútro ľudskej mysle. Dovnútra sa dostali počas tehotenstva a obsahujú v sebe foto informačných polí rôzneho druhu. Najčastejšie sa používa informačné pole okolo pupku, ktoré obsahuje informácie z embryonálneho vývoja. Tento obal sa z tela uvoľňuje a pracuje v info poli. No je tu riziko, že info pole sa dokáže vymknúť spod kontroly a narobiť značné psychické problémy. Preto je potrebné, aby sa tento obal vracal naspäť a poslúchal na slovo.

Na základe vedeckých prístupov som vybudoval fyzicky archív informácií, zároveň som ich usporiadal a vytvoril som mapy niektorých informačných polí. Z niektorých sme vyčítali, že veľa zasväcovateľov pochádza z východnej pologule a menej zo západnej pologule. V analýze som si uvedomil značný nepomer a budem hľadať rozumné vysvetlenie.

Ďalšou analýzou sme spresnili koordináty voči živej osobe a to nielen určiť zemepisnú dĺžku a šírku, ale určiť aj čas, kedy sme ho v niektorom sektore zachytili. Tak isto analýzou údajov a postupov budem upravovať aj vzdialenosti v kozme. Použijeme na to slnečné roky.

Pridaj komentár