Abecedná lingvistika. Spomienky geometrické. Spomienky zo zasvätenia do znakov. Znakové objekty zo zasvätenia. Mozoček. Vedomie mozočku. Astrálne schémy mozočka. Svetové písomníctvo rôznych národov. Prepojenie znakov abecedy historických národov do geometrie v spomienkach. Prevedenie znakov historických národov do geometrie siamských dvojčiat. Znaky zo zasvätenia a ich geometrický opis pomocou abecedy. Lingvisticko gramatický opis. Matematický opis znaku siamského zasväcovateľa. Meditácia na základe znakov zo zasvätenia do aurického obalu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Najprv je potrebné, aby ste si správne naladili myseľ. Ide o spomienky uložené vo vnútri mysle. Spomeniete si na všetky geometrické tvary zo školy. Potom si spomeniete na geometrické tvary zo zasvätenia do znakov. Značky nájdete v Galérii zasvätení. Tak isto sa pokúsite všetky obrazy prekryť geometrickými tvarmi, ktoré obrázkovú spomienku premenia na geometrický obrázok zložený z bodov, úsečiek, priamok a ostaných geometrický útvarov. Najprv to spravíte zo spomienok na geometriu zo škôl a to tak, že geometrické spomienky nasekáte na body a z týchto bodov vytvoríte zjednodušenú geometrickú schému.

Potom túto zjednodušenú geometriu prekryjete nasekanými znakmi od historických zasväcovateľov. To ste si vhodne naladili myseľ na kabalistickú meditáciu.

Potom je treba zo spomienok sa skoncentrovať do mozočka, ktorý je pod zadným zrakovým mozgom. Má veľkosť menšej tenisovej loptičky, ktorá je rozrezaná na dve časti vľavo a vpravo a každá časť je rozrezaná ešte na 10 častí, teda spolu 20 častí. Na povrchu je 3 až 7 vrstiev pavučín a množstvo drobných pavúčikov. Na povrchu šedej kôry je možné v ranom štádiu klinickej smrti, ktorú si môžete nasugerovať, vnímať tenké a hrubé znaky. U kabalistov sú znaky hrubé aj 10 cm a vysoké aj pol metra. Tento stav možno vnímať cez výron energie do aury. Výron sa podobá vrecku naplnenému vodou. Toto vrecko stočíte do neurónov a môžete vnímať, čo je na povrchu mozočku. Môžu tu byť magmatické oblaky, ktoré naznačujú na schopnosť prenikať do magmatických síl zeme. Tak isto tu možno vnímať stav, keď si nakreslíte písmeno a to vyrežete a zostane iba stopa po tom, že tu bolo písmeno. Meditujete na miesto, kde bolo písmeno. Treba sa tu naučiť v mozočku pracovať a robiť kabalistiku. Uvedomujete si, že všetok pohyb treba previesť do znakovej podoby a všetky ľudské prejavy treba previesť do tvorby znakov siamských dvojčiat.

Potom v mysli prevádzate všetky písmená jednotlivej abecedy historických zasväcovateľov. Všetky budú zmontované z geometrických spomienok zo zasvätenia. V mysli nasekať a pospájať do abecedy svetových písomníctiev.

Zobrali sme jeden zo znakov (19. Izrael), ktoré boli predmetom zasvätenia do znakov. Je zobrazený pod obrázkami. Predstavte si ho z vlastných geometrických spomienok zo školy. Predstavte si ho zo znakov siamských zasväcovateľov. Siamské znaky zo zasvätenia v spomienkach posekáte na bodky a z nich vytvoríte hore uvedený znak vo svojej mysli. Potom ho pred seba nakreslíte a popíšete slovami uplatnenými v geometrii. Teda 3 kruhy, nakresli kruh. 6 úsečiek, nakresli úsečku. 3 vlnité úsečky, nakresli 3 vlnité úsečky. 2 rovnobežky, nakresli 2 rovnobežky. O ako obvod, d ako priemer, r ako polomer, 2 pravé uhly, percentá, promile, 360 stupňov, 90 stupňov, dotyčnica, a ďalšie matematické vyjadrenia.

Geometrické výrazy. Tri kruhy, prvý kruh je spojený s druhým dvoma čiarami. Druhý a tretí kruh je spojený tromi rozdielnymi úsečkami. V každom sa nachádza geometrický útvar. V prvom kruhu sa nachádza úsečka v tvare vlnovky. V druhom kruhu sa nachádza úsečka v tvare dvoch oblúkov. V tretom kruhu sa nachádza úsečka v tvare vlnovky.

Podstatné mená: kruh, úsečka, výrez, vlnovka, pravý uhol, dotyčnica rovnobežky, uhol, čiara.
Prídavné mená: čierny, pravý, rovnobežný, kruhovitý, priamočiary, hranatý rozdelený, a ďalšie.
Slovesá: je, spája sa, vlní sa, majú, vytárajú, vymedzujú, pôsobia, informujú a ďalšie.
Vytvorte si svoje vlastné tajné písmo a všetko, čo ste napísali, preveďte do svojho tajného písma.

Potom to nechajte na seba voľne pôsobiť a zapíšte, čo vás napadne a inšpiruje.

Potom sa skoncentrujte zo šedej kôry veľkého mozgu. A odtiaľ na základe spomienok na povrch kože. V spomienkach si vybavte znaky zo zasvätenia do duchovných znakov. A začnite prevádzať meditácie podľa ich pokynov. Takto môžu cvičiť všetci. Máte uvedený znak, ktorý je hore v obrázkovej časti textu. Tento znak zakreslite do geometrickej mriežky. Potom nakreslite malý štvorec a znak prekreslite do tohto štvorca a všetko začiernite. Dostanete čierny štvorec. Potom nakreslite čierny štvorec asi 1cm krát 1cm. Takto môžu postupovať aj tí, ktorí neboli na zasvätení. Je to univerzálny postup do tajomstiev kabaly. Praktizujte a prenikajte do tajomstiev kabaly a teozofie.

Nakoniec sa usilujte zamyslieť sa celkovo, o čom je vlastne kabala a ako sa v nej zorientovať a pohybovať. Uvedomili sme si, že je potrebné začať historicky a skúmať znaky prírodných kabalistov šamanov, ktorí používali znaky na praktické účely.

Všetko, čo ste kabalisticky nameditovali, pustite cez mozoček, ktorý je v zadnej časti pod zadným zrakovým mozgom.

Pridaj komentár