Ezoterika. Knižná ezoterika. Osobná ezoterika. Ezoterika zákonitostí. Praktická ezoterika. Ezoterické cvičenia. Zasvätenia. Vývoj ezoteriky. Pojmy ezoteriky. Logika ezoteriky. Teória ezoteriky. Neurónová ezoterika. Patológia ezoteriky. Medicínska ezoterika. Výskum ezoteriky. Budúcnosť ezoteriky. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach – Rôzne.

Ezoterika. Je potrebné neustále sa usilovať o to, aby sme pojem ezoterika definovali jasnejšie a presnejšie. Dnes chápeme pod ezoterikou orientáciu jedinečných osobností do svojho vnútorného sveta. Záujem ezoterika smeruje dovnútra tela, ktoré obsahuje obrovské možnosti. Ezoterik vstupuje do seba a jeho pozornosť je zorientovaná z vonkajšieho sveta do vnútorného sveta svojej duše. Nehromadí vonkajšie hodnoty, ale naopak, hromadí duchovné hodnoty vo vnútri seba. Niekto stavia paláce vo vonkajšom svete a niekto stavia paláce vo svojej mysli. Sú to paláce večnosti. Ezoterik sa usiluje preniknúť do hlbočiny vlastného duchovna. Usiluje sa ho spoznať a ovládnuť. Svoju túžbu koncentruje do vnútorného sveta a usiluje sa ísť na dno vlastnej duše. Zároveň je schopný vracať sa do bežného sveta.

Knižná ezoterika. V doterajšom duchovnom raste sme sa usilovali pracovať na základe ezoterickej literatúry. Prečítali sme, čo sa dalo a čo bolo hodnotnejšie. Väčšinu sme aj prakticky premeditovali a prijali do seba. Boli medzi nami aj takí ezoterici, ktorí nedokázali prijať ezoteriku iných osobností bez výhrad a námietok. Týmto si zatvorili ďalšiu cestu do duchovna. Nemožno na začiatku duchovnej cesty odmietať. Najprv treba prijať, odcvičiť a potom zdokonaľovať. Logika zdokonaľovať to, čo sme ešte neprijali, je sebazničujúca. S knižnou ezoterikou sme sa trápili asi 12 rokov. Teda mnohokrát prečítali, mnohokrát odmeditovali.

Osobná ezoterika. Bohužiaľ, ezoterika do dnešných dôb stála výhradne na kulte osobnosti a systéme silnej osobnej autority ezoterika. Teda samotní ezoterici verili tomu, čo tvrdí bez toho, aby bolo treba predkladať dôkaz a argumentovať. Dúfajme, že tieto doby kultu osobnosti ezoteriky máme za sebou a nastúpi doba faktu a dôkazu. Ja osobne som sa nesnažil o osobnú ezoteriku. Snažil som sa prijať ezoteriku osobností a nerobiť vlastnú osobnú cestu. Usiloval som sa robiť ezoteriku od základov a na základe hlbšie pochopenia zákonitostí ezoteriky. Teda ako čo funguje a ako to môžu cvičiť aj ďalší meditujúci. Dával som napriek tomu, že som silná osobnosť, prednosť kolektívnej meditačnej práci. Do ezoterickej praxe sme zavádzali niečo na základe vytrvalého overovania, že tak môžu cvičiť aj ostatní. Teda presadzovali sme a presadzujeme ezoteriku na základe všeobecných zákonitostí a nie individuálnej cesty niekoho osobne. Nedávam vám svoju cestu, dávam vám zákonitosti duchovnej cesty a na ňu nadväzujete svoju individuálnu cestu.

Ezoterika zákonitostí. Je ezoterika, ktorá si postavila za úlohu vystihnúť všeobecne platné zákonitosti a poučky duchovného sveta. Prvou je udržať si dobrý zdravotný stav. Druhou je udržať si štandardný psychický stav normálnosti. Teda nestavať ezoteriku na fyzickej a psychickej chorobnosti. Postarať sa o šťastný osud, ktorý dovoľuje naplno sa venovať ezoterike. Pochopiť, že treba niečo obetovať, aby ste sa mohli venovať duchovnosti. Nedá sa mať všetko a zároveň mať naplno ezoteriku. Vytvorte si pre ezoteriku dosť času.

Praktická ezoterika. Asi posledný rok sme zavelili na odchod z knižnej ezoteriky. Tento odklon od praktizovania knižnej ezoteriky a jej zdokonaľovania prinieslo zvládnutie zasväcovacích techník od historických zasväcovateľov. To nám dovoľuje začať čerpať poznatky bezprostredne z informačných polí historických zasväcovateľov. Výhodou je nedotknuteľnosť tohto odkazu a jeho autentickosť. Nikto nezasahoval. Zároveň zasvätenia dovoľujú odkopírovať do vlastnej psychiky bezprostredné skúsenosti množstva ezoterických osobností. Začala sa písať rýchla ezoterická cesta prijímania informácií bez účasti zmyslov na základe hypnotických a magických techník. Už nie je treba prácne všetko dostávať do mozgu. Dostane sa to tam mimozmyslovým spôsobom.

Cvičenia ezoterické. Samozrejme, že nám aj naďalej zostanú cvičenia základov určitých techník, a potom na to bude nadväzovať zasvätenie rozmanitého druhu. Na zasvätenia budú nadväzovať cvičenia. No cvičenia nebudú vyžadovať abnormálne úsilie na nekonečné opakovanie. Všetko sa zrýchli a bude presnejšie.

Zasvätenia ezoterické. Je tu už rok séria zasvätení, ktoré stoja na historických zasväcovateľoch, ktorí vytvorili v aurickom obale okolo posmrtného záznamu objekty. Tieto objekty sa naplnili skúsenosťou. Odkopírovali sme ich a teraz nastane zase obdobie výcviku a spolupráce s objektmi. Zároveň budeme pracovať na prenose aj ďalší častí informačného poľa historických zasväcovateľov. Zároveň budeme cez zasvätenia zlepšovať určité schopnosti, a to priamo.

Vývoj ezoteriky. Budeme sa neustále usilovať o vývoj ezoteriky. Prevezmeme poznatky a skúsenosti od historických zasväcovateľov, a potom sa ich pokúsime samozrejme zdokonaľovať. To je prirodzený spôsob napredovania v ezoterike.

Teória ezoteriky. Podarilo sa mám vypracovať učebnicu ezoteriky a zverejniť prvých 22 kapitol. Je to prestížna záležitosť, ale aj otvorenie teoretickej ezoteriky na základe určitých praktických skúseností. Teoretická učebnica dá každému dostatočný pohľad, o čom je ezoterika a duchovná cesta.

Výskum ezoteriky. Nakoniec sme začali pracovať na základoch vedeckého skúmania a poznania ezoteriky. Vypracujeme metodiku základného výskumu a prísneho zbierania dôkazového materiálu. Samozrejme, svojským spôsobom vyhovujúcom ezoterickej praxi.

Pridaj komentár