Ezoterická kabala. Siamské znaky. Siamské zasvätenie. Mozoček. Kostné výrastky. Nádory mozgu. Presun premýšľania do mozočku. Presun siamských znakov z veľkého mozgu do mozočku a zápisov z mozočku do veľkého mozgu. Všetku ezoteriku premeniť na znakovú ezoteriku. Anjelská ezoterika. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v prípravných cvičeniach na umenie kabaly. Ešte stále je to masívna príprava dolaďovania mozočku do stavu typického pre kabalistických ezoterikov.

Na začiatok si treba spomenúť na všetky geometrické tvary, ktoré ste za svojho života dostali po pamäťových záznamov. Spomínajte v náznakoch a veľmi hmlisto tak, aby ste nevyrábali veľa energie. Pokiaľ nastane stav silnej tvorby energie, tak ju intenzívne odsávajte preč. Potom si spomeňte na všetky spomienky z detstva a postupne k nim pridávajte geometrické tvary. Inšpirujte sa obrázkami v Galérii zasvätení a vkladajte ich alebo prilepujete ku každej obrázkovej spomienke. Tak isto prerábajte alebo spájajte znaky siamských zasväcovateľov so znakmi vlastnej geometrie.

Potom si spomeňte na zasvätenia anjelské a anjelské znaky. Tieto anjelské znaky si nájdete v Galérii zasvätení – zasvätenia talizman. A tiež to vo svojej mysli spájajte so znakmi siamských zasvätení.

Nasleduje ďalšia fáza a to je ľahká spomienka na mozoček a všetko, čo sme v ňom cvičili. Išlo hlavne o všetky druhy znakov zo zasvätení. Tak isto si dostatok materiálu nájdete v opakovaniach jednotlivých zasvätení. Po spomienke na mozoček sa intenzívne sústredíte do mozočku cez vnútorný hlas a máte pocit, že môžete mozoček vidieť, počuť, chutnať a voňať. To ste sa trvalo dopravili do mozočku a dôsledne ste ho odpojili od stredného mozgu. Treba si na to dávať pozor. Toto spojenie ruší kabalistické vedomie, ktoré je uložené výhradne v mozočku. Nie že by sa kabala nedala robiť z iných neurónových oblastí, ale podľa prieskumu práve tu je tá pravá kabalistická sila. Mozoček prirodzene vytvára geometrické tvary a vedie vás k tomu, aby sa psychika ezoterika pozmenila na geometrické chápanie celého sveta.

Mozoček sa nachádza pod zadným zrakovým mozgom a je to vlastne rozrezaná tenisová loptička na dve časti, každá časť má 10 častí vľavo a desať častí vpravo. Tu sa treba naučiť pracovať s pasívnosťou a aktívnosťou mozočku. Mozoček vnímať ako drobné plochy, v ktorých dokážete držať určitý stav neurónov. V každej plôške je niečo aktívne a niečo pasívne.

Keď chcete kabalu praktizovať ako liečivé alebo veštecké znaky, tak treba mať na malých plochách mozočku iba po 30 % aktívnych neurónov a 70 % pasívnych.

Pokiaľ chcete, aby ste tu boli vo vedomí prírodného človeka, tak v malých plochách treba mať 70 % aktívnych neurónov a 30 % pasívnych neurónov, ako to má prírodný človek. V tomto stave by sa malo operovať so znakmi, ktoré prirodzene prináša sám mozoček.

Pokiaľ chcete premýšľať, tak sú všetky oblasti v mozočku 99 % aktívne a 1% je symbolicky pasívne neuróny. V tomto stave premýšľate ľudsky racionálne nad znakovou ezoterikou siamských zasväcovateľov.

Na to, aby ste mozoček dokonale ovládali ako kabalisti, je potrebné aktivizovať anjelské zasvätenie do tejto oblasti. Nájdete v Galérii zasvätení. Oblasť môžete aktivizovať aj tým, že neustále kreslíte postavičky anjelov alebo znaky anjelov, ktoré boli použité pri anjelských zasväteniach. Neurónové spoje sa poprepínajú inak ako doteraz. Na to všetko je možné nasadiť Silva techniku kmitania, blikania a vibrovania. Cvičí sa v Silva škole. Prípadne všetko prekryjete stavom cvičenia Čikung a podobne. Jednoducho v tejto oblasti máte pocit, že z nej vyrastá postava svietiaceho anjela. Dovtedy štelujete mozoček, až tento pocit nadobudnete.

To všetko nestačí a nasugerujete si kostné výrastky na kostiach, čomu aj uveríte, počas cvičenia silne držíte a veríte a neuvažujete. Je to stav ezoterického dementa. Skutočne úctyhodné označenie toľkého snaženia v kabale.

A ideme do ďalšieho štandardného stavu a to je stav siamského dvojčaťa. Na diaľku sa treba napojiť na mozoček vhodnej osoby a požiadať ju o spoluprácu. Nikdy nie mozoček vyspelého kabalistu, ale toho, kto vás jemne potiahne vpred. To už máme stav veľmi sa blížiaci k siamskému kabalistovi.

Potom si nasugerujete, že sa vám poškodil mozog v oblasti vnútorného mysliaceho hlasu a čiastočne ho presuniete do mozočku. Cvičte opatrne a systematicky. Nasleduje krkolomný výkon a to presunúť informácie a spomienky z veľkého mozgu do mozočka a informácie z mozočku do veľkého mozgu. Toto cvičia tí najlepší, ktorí dokážu dobre ovládať depresívne stavy. Treba zaujať iný postoj, kde sú zapísané spomienky na to, čo sme prežili. Sú z hľadiska ezoterickej psychoneurólogie zapísané do magmatického záznamu, ktorý je silne spojený s neurónmi mozgu. Preto možnosť tohto presunu a dočasného premiestnenia. Spravíme všetko pre to, aby sme cvičili kabalu v tých najreálnejších podmienkach bez poškodenia psychiky. Uvedomte si, že tento stav je dočasný a bude trvať iba počas cvičenia. Všestranný ezoterik vchádza do stavu kabalistu, a potom z neho vychádza.

Ostatné je už vec mozočku a viac inšpirácie si nájdete na MP3. A na záver klasické kabalistické heslo: Kde ezoterik končí, tam kabalista iba začína. Snažte sa o to, aby ste stabilizovali všetko, čo ste sa v ezoterike naučili a odcvičili.

Pridaj komentár