Budeme sa venovať ďalšiemu nácviku špeciálneho druhu ľudského vedomia, ktoré vyvolávajú rôzne zariadenia. Nie je to žiadny nový trend v ezoterike. Naši prírodní predkovia postupne dokázali žiť v extrémnych podmienkach ako bola púšť, kde boli také vysoké teploty ako pri dnešných sklárskych peciach. Extrémne podmienky viedli k zmene psychického správania. Niektorí predkovia sa usadili vysoko v horách, vystavili sa silnému infračervenému a kozmickému žiareniu, tak isto ako dnes sú ľudia vystavení rádioaktívnemu žiareniu. Niektorí prírodní predkovia sa usadili v arktických oblastiach, kde môžu klesnúť teploty aj do -50°C. Dnešní ľudia pracujú v chladiarenských zariadeniach s tiež extrémne nízkymi teplotami. Niektorí prírodní predkovia sa usadili pri hučiacom vodopáde. Dnešní ľudia pracujú v hlučných prevádzkach. Pri paralyzovaní Rajou elektrickou tak isto môže prísť k poškodeniu a zmene psychického stavu mysle, ako aj pri tranzovom bubnovaní šamana. Teda pôsobenie extrémneho prostredia mení psychiku človeka. Samozrejme, zvieratá sa snažia takýmto extrémnym oblastiam vyhnúť. Človek nie, naučil sa tu žiť a zvládať to.

Treba si uvedomiť, že technika mení psychiku človeka a to dovoľuje prenikať do vnútorného sveta každého ezoterika osobitým spôsobom. A preto sa ezoterik ovládne a bude cvičiť aj túto oblasť ezoteriky.

Rozdelíme ezoterikov do dvoch skupín, na tých, ktorí majú radi techniku a tých, ktorí ju nemôžu ani cítiť. Tí, ktorí techniku nemôžu ani cítiť, musia zmeniť postoj a pochopiť, že univerzálna cesta do vlastnej duše má aj túto tendenciu. A v ľudskom svete význam techniky a technológie robotov a zariadení bude neustále prudko narastať. Kto uvažuje a pracuje aj na reinkarnačných mechanizmoch svojej duše, neobíde túto oblasť ezoteriky a zaradí ju do svojej výbavy.

V prvom rade si pred samotným nácvikom alebo pochopením týchto cvičení aktivizujete zľahka a v náznakoch spomienky na všetky druhy elektrospotrebičov, všetky druhy techniky a technologických zariadení. Zároveň silne v spomienkach svojej mysle blokujte všetko okolo prírody a sexuality.

Začnete tým, že si pred seba dáte obrázok nejakého zariadenia alebo fyzické zariadenie, napríklad rádio, ktoré bude rozobraté. Dotýkate sa ho, prezeráte si ho. Voniate ho nosom. Počúvate údery skrutkovača na časti a súčiastky zariadenia. Chutnať ho nemusíte. Zároveň si uvedomujete, čo je to vonkajšia koncentrácia do vonkajšieho sveta. Túto koncentráciu ukončíte a začnete sa koncentrovať na svoj vnútorný hlas vo vašom mozgu. Ide o vnútorný proces premýšľania, vyberania a hľadania spomienok. To je váš vstup do vnútorného sveta vo vás samotných. Tu sú ľudia dnešnej doby bežne skoncentrovaní a vnútorné premýšľanie pomocou zvukov je prioritne zamerané do vonkajšieho sveta.

No vy chcete pravý opak a budete sa usilovať prenikať dobrovoľne a systematicky do vnútorného sveta, pokúsite sa zájsť do vnútra svojej duše tak, ako to pred vami nikto nedokázal. Skúste mať ako ezoterici extrémne ambície. Nedajte sa nalákať na hlúposti, že duchovná osoba musí byť skromná a neúspešná. Ezoterik bude skromný na hmotné statky a vtiahnutie do bežného života. Ezoterik zhromažďuje všetko bohatstvo v sebe a nie vo vonkajšom svete. No vôbec sa nemusí brániť tomu, že bude bohatý. Bohatstvo nie je choroba, pokiaľ ho použijete na prienik do vnútorného sveta.

Pokračujeme ďalej a zľahka si spomeniete na anatomickú predstavu napríklad veľkého mozgu. Ale to môžete spraviť s ktoroukoľvek oblasťou výskytu neurónov. Máme ich v tele v 6.oblastiach. Ľahká spomienka v náznakoch nezvyšuje energetické napätie a veľmi rýchlo preniká do neurónovej oblasti. Po prieniku do vybratej neurónovej oblasti cez náznak anatomickej predstavy sa treba do tejto oblasti skoncentrovať, ako keby ste neuróny danej oblasti chceli chytiť rukou, voňať, chutnať a počuť. Týmto v danej oblasti zastabilizujete požadovaný stav.

V tomto momente nastupuje sugeratívna technika a to uveriť, nepochybovať a držať predstavu, že vo dne v noci opravujete obrovské množstvo televízorov a počítačov. Sugeráciu si treba odcvičiť v inej kapitole a cvičenia tohto druhu nezanedbať. Uvedomte si, že sugeratívne techniky sú nosnou časťou ezoterického prieniku do vnútra vlastnej duše.

Počas tejto sugerácie, ktorá bude bežať počas celého nácviku, si vytvorte v náznakoch predstavu, ako sa oblasť, v ktorej cvičíte, posúva alebo zväčšuje smerom hore. Napríklad cvičíte na povrchu veľkého mozgu. Potom sa sem skoncentrujete a všetko z veľkého mozgu vysuniete hore. Uvedomte si, že teraz vaše psychické prejavy nepôjdu zvnútra neurónov, ale budú na povrchu mozgu. U bežných ľudí sú psychické prejavy zvnútra neurónových oblastí. U veľkého mozgu je to 7 vrstiev pavučín a pavúčikov v nich. Pri Silva stavoch to bude tesne nad touto oblasťou. Pod predstavou pavučín a pavúčikov rozumieme 7 neurónových vrstiev a pod pavúčikmi neuróny.

A tento stav je základom prieniku do vnútra svojej osobnosti z povrchu neurónov a nie zvnútra neurónov. Je to jedinečný stav a dovoľuje úplne iný prienik do ľudskej psychiky ako iné meditačné techniky.

Pridaj komentár