Spirit ezoterika. Patologická ezoterika Spiritmana. Patologická ezoterika Lama tulku. Klinicman, aura a 90 % informačného poľa mŕtvej osoby. Informačné polia mŕtvej osoby. Aura a vnútorné obaly v tvare energetickej guličky. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Dokončili sme výcvik základov do špiritizmu. Uvedomili sme si, že počas života tvorí človek v sebe informácie, ktoré podľa klasickej medicíny zapisujeme do neurónových oblastí. Po osobných skúsenostiach už nie som presvedčený o tom, že spomienky sa zapisujú do neurónov. Myslím si, že sa zapisujú do magmatických energií okolo neurónov. Tak isto sa môžu zapisovať do kostného záznamu a za špeciálnych okolností sa môže zapisovať do predmetov rôzneho druhu.

Informácie po fyzickom skonaní človeka sa nevytratia nikam, ale zostávajú zapísané ako informácia v zemských magmatických poliach. Tak isto sa môžu presunúť do živej osoby. Môžu byť zapísané do kozmického priestoru ako informácia. Informačný kozmos sa prekrýva s fyzickým kozmom. Informácie po mŕtvom človeku môžu zostať v jeho kostných pozostatkoch. V kostných pozostatkoch môžu byť vtedy, pokiaľ má dotyčná osoba dobrý zdravotný a psychický stav. Teda aurický obal nie je vzdialený od fyzického tela ako prejav destabilizovanej psychiky. Ďalej hĺbkové obaly v podobe drobnej energetickej guličky musia byť dobre ukotvené v tele. Ide o energetické guľôčky, ktoré nesú informačný záznam rôzneho druhu z histórie ľudstva. Dokonca boli v histórii jedinci, ktorí sa venovali meditácii a práci s kostnými pozostatkami či už zvierat, alebo ľudí a intenzívne si otvárali vnútorný svet v kostiach na zápis toho, čo prežili. Prípadne z kostí zosávali do vlastných kostí aj iné informačné polia a silne ich zahusťovali.

Treba si uvedomiť, že po vás zostanú informácie o vašom živote a keď máte záujem tak sa postarajte, aby sa informácie po smrti nestratili do informačných polí Zeme, Slnečnej sústavy a kozmu. Budete usilovať o to, aby sa zapísali do niečoho poriadne a všetky. Buď to bude do vlastných, alebo do iných kostí. Alebo to bude do určitého predmetu alebo určitej stavby. Prípadne do magmatických polí Zeme, do kozmického priestoru, do vnútorného priestoru v neurónoch, ktorý sa otvára na meditáciu do maličkých mikrobodiek. Prípadne necháte svoj informačný záznam putovať informačným kozmom. Teda donekonečna.

Potom sme v špiritizme začali venovať pozornosť špiritistom, ktorí sa venujú seansám za prítomnosti viacerých ľudí. Vytvárajú spoločne z aurických obalov a obalov vo svojom tele zvláštny energetický priestor, do ktorého zo svojho aurického obalu vkladajú informačné pole mŕtvej osoby. Všetko naberá intenzitu a dynamiku.

Potom sme sa venovali problematike zobratia a presunutia drobných kúskov od celej kostry či už zvieracej, alebo ľudskej, od siamských dvojčiat, od ľudí, ktorí sa venovali náboženstvu.

V zásade platí, že keď z hrobného miesta dvojčiat presunieme jednu drobnú kosť na vzdialenosť pár metrov, tak v kostiach môže byť zápis siamských znakov rôzneho druhu. Keď presunieme kúsok siamskej kosti na vzdialenosť tisíc kilometrov, tak sa objavia výjavy zo Starého zákona. V kúsku kosti človeka vzdialenej od hrobného miesta sa objavuje záznam o postavách s krídlami. V kúsku vzdialenej kosti z dinosaura nastupujú prejavy náboženstva na štýl dnešného kresťanstva. V kúsku mamutej kosti sa po prenesení na veľkú vzdialenosť objaví silný pravoslávny záznam. Z kostí veľkých zvierat z Indie, keď sa presunú na veľké vzdialenosti, vylezie všetko okolo budhizmu. Z kostí osôb s predĺženou lebkou sa otvorí svet svetla a holubov. Tento stav sa nepestuje ako náboženský. Z perlí pochádzajúcich z Afriky možno vnímať svet taký, aký je v Bhagavat gite.

Celkovo sme prešli z klasického špiritizmu na špiritizmus v aure, kde si dokážeme stiahnuť do 90 % z informačného poľa z kostných pozostatkov, z magmatizmu Zeme alebo kozmu. Tu v aure bezpečne operujeme s informačným poľom mŕtvej osoby.

Pridaj komentár