Doslova genetická prevencia. Diagnostika mutácií orgánov a ich pozmenenia. Diagnostika obnovovania neurónov a nervových dráh. Tukový orgán a jeho možnosti. Kmeňové bunky a ich aktivita. Dlhodobé liečby stravou a spôsobom života.

Medzi meditujúcimi sa nachádzajú aj takí, ktorí majú tých krížikov na chrbte už dosť a možno ich zaradiť do skupiny seniorov. To bude každý z nás, či chceme alebo nechceme, pokiaľ sa toho vôbec chceme dožiť a dožijeme sa.

U týchto ezoterikov je nutné pristúpiť k iným liečivým procesom ako u ľudí do 50 rokov, kedy ešte neustále prebieha prirodzená regenerácia a údržba organizmu a nie sú dôvody na zisťovanie stavu kmeňových, nervových a neurónových buniek. No už vo veku 60 rokov je potrebné prístup zmeniť a začať sa zaujímať o to, ako sa snažia kmeňové bunky obnovovať orgány tela a udržiavať ich v mladíckej kondícii. U seniorov v tomto veku neurónové, nervové a kmeňové bunky nemajú aktívnejší záujem o regeneračné procesy. Cyklus obnovy sa spomalí, až sa zastavuje.

Napriek týmto skutočnostiam sú v praxi medicínskeho patológa známe prípady, že aj starí ľudia mali pri pitve doslova mladícke orgány, alebo celkovo niektoré orgány boli v nezvyčajne dobrej kondícii.

Ďalej z medicínskej praxe je známe, že menšie operačné zákroky do orgánov vedú k regeneračným pochodom nie na základe prirodzenej aktivity obranou, ale na základe poškodenia orgánu a tiež kmeňových buniek.

O neurónových bunkách je známe, že ich výmena je skoro nemožná, musia sa neustále obnovovať a to správnym spôsobom. To platí aj o nervových dráhach. Pokiaľ sa niektorá neurónová oblasť poškodí, tak je možné presunúť aktivitu neurónov do inej oblasti výskytu neurónov, pokiaľ tomu dopomôže aj človek sám. Napríklad poškodenia miechy do 40 % môžu ešte viesť k tomu, že človek bude chodiť, pokiaľ chce a aktívne cvičí. Veštecky sme diagnostikovali takéto prípady na diaľku. Došlo u nich k presunu určitých pohybových funkcií na ganglie alebo do ostatných piatich neurónových oblastí.

Toto všetko ma viedlo k špeciálnej diagnostike, ktorá neposudzuje veštecky, či sú orgány zdravé alebo choré, ale ako sa obnovili a ako sa údržbujú. Teda veštecky ma zaujíma, či sa náhodou bunky orgánov nemenia na niečo iné a netradičné. Či sú schopné zostať štandardne takými, akými sú.

Treba si uvedomiť, že obnova a rekonštrukcia orgánov a systémov tela môže byť zastavená a tie môžu pozmeniť svoju činnosť. Jednoducho ako keby sa napríklad pľúca chceli stať obličkami a slezina pečeňou.

Hovoríme o genetických zmenách , ktoré môže vyvolať niekoľko faktorov a to sú strava, lieky, baktérie, iné chemické látky a samotný proces starnutia. Dá sa veštecky zistiť, či sa orgány a systémy tela nevybrali nežiaducim smerom. U seniorov nežiaduci smer je smer prirodzený a to k starobe a prestarnutiu. Tu geriatrický program usiluje o zastavenie genetickej prirodzenosti k starnutiu a usiluje sa o opak a to nútiť určitými aktivitami, aby sa konalo omladzovanie a dôsledné údržbovanie celého tela a všetkých jeho častí.

Bude asi každému jasné, že geriatrické diagnostikovanie je zaujímavé a výborné aj pre mladšie ročníky. Ja osobne už nabieham na tento program a tak isto budem stupňovať tlak na množstvo takýchto diagnostík a následných dlhých geriatrických liečení. Považujem to za prvotriednu prevenciu pred chorobami a starnutím.

Na takúto vešteckú diagnostiku budete treba nasadiť aj vhodnú terapiu, ktorá odstráni bloky k omladzovaniu a kvalitnej regenerácii. Tiež asi bude každému jasné, že takéto regeneračné kroky budú mať voči organizmu a kmeňovým bunkám násilnícky mechanizmus. Treba počítať s tým, že príde k poškodzovaniu orgánov a to tak, aby to viedlo k očakávanému efektu.

Počítame napríklad s tým, že treba chodiť do posilňovne a na svaly cvičiť tak, aby boli mikronatŕhané a to následne vyvolalo regeneráciu. Tak isto bude treba robiť hĺbkové masáže orgánov, aby došlo k ich mikropoškodzovaniu a následnej liečbe.

Začal som veštecky skúmať aj ľudí z rôznych druhov zamestnania a preveroval som stav ich orgánov. Začal som zisťovať, že určitý druh práce s určitým materiálom vedie k lepšej regenerácii ako u iných ľudí. Napríklad som si všimol, že keď cez ruky idú rôzne druhy rastlinných jedov v malom množstve, tak to pôsobí dobre na regeneráciu určitých orgánov v tele. Nedoporučujem dotýkať sa byliniek, ktoré ovplyvňujú činnosť srdcového svalu.

Moju pozornosť zaujal aj tukový orgán, ktorý dokáže vyrábať rôzne druhy látok, ktoré organizmu môžu chýbať. Je známe, že u žien v prechode nedostatok estrogénu môže prevziať práve tukový orgán a jednoducho ho vyrobiť za utíchnuté vaječníky. Celkovo by hypoteticky mohol tukový orgán hrať v geriatrickom programe zaujímavú úlohu.

Pridaj komentár