Všetko o pyramidálnej ezoterike. Pyramídy v ľudskej mysli. Pyramidálny tvar. Záznamy o pyramidálnom svete. Veštecké výkony z objektov. Materiál, kde sa ťažila pyramída. Ohraničený priestor a tvarom. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

V prvom rade pri tomto druhu meditácií je potrebné sa vhodne naladiť. Vo svojej mysli aktivizujete spomienky na pyramídy. Nechcite, aby boli spomienky z pamäti vyberané príliš aktívne. Stačí iba náznak spomienky. Iba oporné body, spomienky sú hmlisté a nevýrazné. To dovoľuje kvalitnejší prienik do neurónových oblastí vo vašom tele. Pre pyramidálnu ezoteriku je najrozumnejšie vytvoriť v tele stav kozmického vedomia, ktoré opisujeme v Kozmos sekcii. Ide o vedomie, kedy sa všetkých 6 neurónových oblastí a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie spoja do jedného celku. Všetko o vás, čo ste prežili od narodenia, sa presunie okolo orgánov a častí tela. Podrobnejšie o tom píšeme v Kozmos sekcii. Teda pokiaľ chcete robiť pyramidálnu ezoteriku či už egyptskú, aztécku, čínsku, ale aj iné meditácie starých národov okolo kultových stavieb, tak kozmické vedomie je ideálna a zdá sa najvhodnejšia základňa pre tento typ ezoteriky.

Teda najlepšie spravíte, keď si spomeniete na všetky druhy historických stavieb. Nahodíte si kozmické vedomie, pri ktorom spojíte všetky oblasti neurónov do jedného celku a budete mať stav neurónov ako kozmonauti, ktorí strávili v kozme viac ako 4 mesiace. Prípadne vedomie ľudí, ktorých matka počas tehotenstva trpela hyperaktivitou a nervozitou. Takýto človek má tiež kozmické vedomie napriek tomu, že nebol v kozme 4 mesiace. Samozrejme, sugeratívnymi technikami a psycho cvičeniami možno tento stav dosiahnuť aj v bežnom ľudskom tele. Do kozmického stavu sa dostanete a potom sa z neho vrátite naspäť do stavu normality bežných ľudí.

No vráťme sa pekne na začiatok. Vhodným spôsobom sa naladíte meditáciou na fyzickú pyramídu, ktorú si zhotovíte z dreva alebo kovu, prípadne z iného materiálu. Uvedomíte si, že vnútorný priestor pyramídy slúži viac pre psychoterapiu a meditáciu. Vonkajšie okolo pyramídy je pre liečivé účinky. Len od vás bude záležať, ktorú oblasť si vyberiete pre seba. Či to bude psychoterapia priestoru v určitom ohraničenom tvare, alebo to bude liečba okolo vytvoreného tvaru. Alebo budete hľadať duchovný rozmer a interakciu s tvarom pyramíd a podobnými tvarmi.

Uvedomte si, že kozmické vedomie, pri ktorom spojíte všetkých 6 neurónových oblastí, môže byť v troch základných stavoch a to je stav zvieraťa, kde je v 6. neurónových oblastiach aktívnych veľmi málo neurónových zhlukov. Pri vedomí prírodnom je už viac aktívnych neurónov ako u zvieraťa. A najviac neurónov je aktívnych pri vedomí mysliaceho človeka. No ezoterika tvaru stavby patrí do oblasti vedomia prírodného človeka. A toto si pre pyramidálnu ezoteriku treba veľmi dobre nachystať.

Stavitelia pyramíd a iných kultových stavieb nestavali stavby za praktickým účelom a tiež ani za účelom hrobky. Tieto stavby slúžili na zápis diania o svojej činnosti do magmatických pulzácií zeme, kde je vhodnejší tvar štvorca alebo obdĺžnika. Pre zápis diania o sebe sa dobre zapisuje do kozmického priestoru pod tvarom pyramídy. Do kozmu v súhvezdiach sa lepšie zapisuje dianie na základe pyramídy so zoseknutou špičkou. Tvar pologule dobre zapisuje informácie o vašej činnosti do kostného materiálu. Do objektov sa zapisujú informácie z plochých tvarov, ktoré sú dostatočne veľké. Do galaktického priestoru sa dobre zapisujú informácie o vašej činnosti pod poriadne ostrými pyramídami na dolnom úseku Nílu v Egypte. Ďalej do kozmického priestoru za galaxiami sa zapisujú informácie na základe obrátenej pyramídy. Druidi na svojich obradných miestach z kruhov a kameňov zapisovali správu o sebe ešte ďalej za tieto možnosti. Teda tam, kde ešte nie sme nateraz schopní nahliadnuť kozmickou technológiou. Samozrejme, že neprevezmeme mechanizmus vysvetlenia prírodných národov ako boli napríklad Egypťania o Božom svete a putovaní do kozmu. Budeme hovoriť o fenoméne prírodnej psychiky kozmického charakteru zapísať o sebe informácie do určitých priestorových polí. A hlavne tomuto sa budete venovať pri meditáciách na kultové stavby.

No vráťme sa k problematike vešteckých objektov z predmetov, objektov a stavieb. V Egypte sa znehodnotil kostný zápis a nemožno z neho čerpať skúsenosti pre dnešnú ezoterickú prax. To isté sa deje aj v Indii, kde spopolnenie vedie tiež k znehodnoteniu kostných záznamov. Preto si potrebujeme vypestovať netradičnú vešteckú techniku na predmety a stavby, aby sme mohli čerpať informácie z historickej doby z tých najkvalitnejších zdrojov.

Potom je tu oblasť brušného mozgu, ktorá je lepšia na liečivé efekty a je tu dobré uplatniť zvieraciu psychiku.

V oblasti je dobré mať stav prírodného šamana a využiť systém ganglií na komunikáciu s tu existujúcim svetom, ktorý dokáže navádzať človeka na vhodné riešenia a pochopenia všetkého okolo sveta kultových stavieb.

Pokiaľ meditujeme dovnútra pyramídy, je zaujímavé vnímať, ako to pôsobí na rôzne psychické stavy. Tak isto koncentrácia na vonkajší priestor môže vyvolávať silnejšie a slabšie liečivé efekty.

Upozorňujem, že sa netreba ponáhľať a postupovať krok po kroku. Musíte si uvedomovať, že o starovekých kultúrach máme skreslené informácie. Vznikli z historických interpretácií historikov, ktorí nedokázali prenikať do iných informačných polí. Jednoducho sa pokúšali vytvoriť si určitú predstavu o fungovaní starých kultúr. Keď máte potrebné veštecké schopnosti, tak sa len pousmejete nad výkladom historikov. A z tohto dôvodu sme začali rozvíjať veštecké techniky na objekty z histórie Egypta. Jednoducho získavame informácie práve z artefaktov, ktoré zostali z tejto kultúry. Čiastočne nás k tomu donútila aj okolnosť, že v Egypte sa mumifikáciou poškodil informačný záznam v kostných pozostatkoch, bol špeciálne spracovaný a umiestnený do informačného kozmu alebo magmatických polí. To je typický postup pyramidálnych kultúr spracovať informačné polia zomretého človeka do akéhosi egyptského raja. Informácie o aktivitách Egypťanov treba získať z objektov, ktorých sa najčastejšie dotýkali. Využijeme tú skutočnosť, že záznam z objektov a sôch nespracovávali a netransformovali. Je to mimoriadne dobrý zdroj, ale treba prehĺbiť týmto smerom veštecký výkon.

Prekvapujúco zisťujeme, že krvavá bola aj kultúra Egypta. A vlastne sa dá zovšeobecniť, že pri pyramidálnych rituáloch sa lialo krvi neúrekom. No starí Egypťania to nerobili tak verejne ako Aztékovia alebo iné kultúry. Z objektov starého Egypta a hlavne sôch cítiť, že boli často kúpané v krvi ľudských orgánov jedna radosť. Obrady boli neverejné a vykonávali sa bez účasti širokej egyptskej spoločnosti.

Netreba sa nechať uniesť egyptským monumentalizmom a okázalosťou stavieb. V egyptskej kultúre nájdete aj neoficiálne osobnosti ako sú kňažky a ich špeciálne budované magické kulty nebývalého charakteru. Tak isto sa netreba nechať uniesť iba pyramídami, ale veľkú pozornosť treba venovať obradným miestam budovaným pod zemou a v jaskynných priestoroch.

Prvé prieskumy aztéckych pyramidálnych kultúr naznačujú na ešte vyspelejšie technológie manipulácie a viazanie informačných polí z kozmu ako má egyptská kultúra.

Mimoriadne nenápadne vyzerajú aj tibetské špagátové pyramídy. Sú až príliš nenápadné. A to nie je s kostolným poriadkom. Už prvý prieskum hovorí o tom, že centrom špagátových pyramíd je určitý chrám a je to vstupná brána do určitých schém informačných polí, ktoré sú nejako jedinečne zvláštne.

Verím, že v tejto oblasti prinesieme konečne jasné informácie a všeobecné zákonitosti, ako funguje svet informačných polí v zemských magmatických poliach a v kozmickom priestore.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.