– Individuálna meditácia 2003-02-16

Vrátil som sa k Sexuálnej škole, aby som po určitom čase podrobnejšie pozrel, kde by sme sa mohli v meditačnej rovine pohnúť. Na začiatok som si spomenul na predchádzajúce meditácie a mentálne v predstave som si ich precvičil. Potom som si znovu v Lexikóne mágie prečítal niečo o červenej sexuálnej mágii, o tantre, mantrách, hadej sile a hinduizme. To mi umožnilo osviežiť pamäťové záznamy. Po takejto základnej príprave som sa uložil do polospánkového stavu a myseľ tvorila určité nové konštrukcie a návrhy, ako pokračovať ďalej. To, čo sme doteraz v Sexuálnej škole cvičili, bola hlavne úroveň psychologická, psychiatrická a anatomická. Každého upozorňujem, že všetky sexuálne praktiky sme cvičili výhradne mentálne vo svojej mysli. Samozrejme, nie všetky meditačné skupiny a individuálni meditujúci tak robia. Tento fyzický druh sexuálnych meditácií považujeme za nižšiu zastaralú techniku. Netvrdím, že niektoré mentálne techniky sa nedajú preniesť do fyzickej roviny sexuálnych aktivít. Zásadne nám tu ide o mentálny výcvik v predstavách meditujúceho. Rozlišujeme dve roviny sexuálnych meditácií a to meditácie párenia vo zvieracej psychike (Či kung škola) a ľudskú sexualitu (Sexuálna škola). Jej historické datovanie spadá do vzniku Rímskej ríše, keď prvýkrát niekto pomocou písma napísal zákon, ktorý niečo dovoľuje a niečo zakazuje. Rovina zvieracej sexuality má anatomický základ v strednom mozgu. Celá zvieracia sexualita je založená na pachoch a vôňach uložených v strednom mozgu. Koncentráciou do stredného mozgu vyvoláte vône prislúchajúce určitým etapám párenia. Buď sa vciťujete do pocitu samice, alebo samca. Do určitej miery sú tu zaujímavé sluchové a pohybové kreácie pred párením a počas párenia. Na zvukových prejavoch hlavne vtáčieho sveta, ktorý v tomto smere vyniká, je založené umenie hinduistických mantier. Na začiatok je lepšie precvičiť zvukové prejavy vtákov a tiež počúvať zvukové nahrávky vtáčieho spevu. Táto úroveň vtáčích zvukov a mantier je už určitá nadstavba vo zvieracej psychike. Zvieracia sexualita je v človeku sprevádzaná bioenergetickou polaritou okolo sánkového kĺbu po stranách hlavy. Sexuálny zvierací volt sa stupňuje koncentráciou a uvoľnením v pľúcnych bunkách. Bližšie Či kung škola. Ďalej sme zistili a odcvičili tri základné roviny ľudskej sexuality. Prvá úroveň je v hlave, kde sa objavuje bioenergetický volt. Tento voláme mužský, alebo u žien mužatkovský. Tento volt vedie ženy alebo mužov do tvorivej činnosti s prvkami vládnutia a rozkazovania druhým. Druhá úroveň je sexuálny volt v oblasti pohlavia. Hovoríme u mužov o homosexualite a u žien typicky ženskej sexualite. Tento volt vedie muža alebo ženu k podriadenosti, odovzdanosti. Tretia rovina sa nachádza v oblasti pier. Vtedy hovoríme o detskej sexualite. Bioenergetický volt rotuje v perách. Muž alebo žena sa často chovajú ako deti a všetko je iba hra a nič spravidla nedokončia. Ďalšie delenie si nájdete v Psyché škole. Ide o štyri povahy umiestnené v ústnej dutine, temennom mozgu, malom mozgu a hlasivkách. U mužov a žien sa v týchto oblastiach tvoria silné bioenergetické potenciály. V daných oblastiach môžu vznikať samovoľné bioenergetické výboje samovoľným spustením sexuálnych obrazov. Vo všetkých štyroch miestach vzniká silné bioenergetické napätie, ktoré voláme migréna, ktorá behá po celej ploche šedej kôry veľkého mozgu. Ďalšie možné delenie pre výcvik a transformáciu ľudskej sexuality možno zaviesť do pamäťových záznamov v mozgu. Tu nachádzame rôzne sexuálne úchylky a tieto sa mentálne nacvičujú. Sú to: zoofília, pedofília, nekrofília, fetišizmus, masochizmus, sadizmus, narcizmus. Fetišizmus sa dá cvičiť na jednotlivé časti mužského a ženského tela. Celkovo sa dá fetišizmus cvičiť na všetky objekty okolo človeka bez výnimky. Tým sa dosahuje trvalý stav vytvárania sexuálnych bioenergií v tele cvičiacej osoby. Fetišizmus sa dá cvičiť na jednotlivé zvukové, čuchové, chuťové a hmatové podnety. Možno ho zaviesť do snov (Snová škola), aj do astrálnych svetov (Rituálna škola).

Pridaj komentár