– Prieskum astrálu 2003-02-16

Naďalej nacvičujem základné cvičenia Rituálnej školy a to vidieť seba samého ako kráčam. Zároveň sa v predstave v strede môjho mozgu vidím ako zviera a človek zároveň. Túto predstavu celého tela vytváram výhradne zadným zrakovým centrom a nie očnými buľvami. Ďalej som zistil, že je dôležité, ako je vaša postava vo vašej hlave naladená, či sa ide do astrálu zabávať, milovať, či je ladená nábožensky alebo ináč. Snažím sa v predstave naladiť na rozumový prieskum astrálnej úrovne. Ďalší výcvik je v tom, aby ste z tela, ktoré vidíte vo svojej mysli, dokázali vytiahnuť ešte jedno telo. Týmto druhým a niekedy tretím telom prenikáte všade tam, kde sa nachádzajú zhluky neurónov. (1. astrál). Je to šedá kôra veľkého mozgu, kde nájdete spravidla tvary písmen, u Európanov je to latinská abeceda. Nemožno to považovať za písmená, ale iba piktogramy astrálneho sveta. (Mojžiš vystúpil na horu a priniesol písmo). (2. astrál). Je to šedá kôra malého mozgu, kde nájdete čosi, čo sa podobá čiernemu anjelovi, bielemu anjelovi, dieťaťu, starcovi, šiestim mužom, za nimi sú štyri postavy. Ďalej v malom mozgu pri narodení vzniká niečo ako predurčenie človeka pre určitú činnosť. Budeme hovoriť o archetype osudu. Za týmto sú zvieratá zvieratníka a ploché obrazce – štvorec, trojuholník a bod. V gangliách veľkého mozgu je astrál farieb. V oblasti hypotalamusu v strednom mozgu sú bytosti planét našej slnečnej sústavy, aj keď to nie je to isté, ako planéty na oblohe. V hormonálnych žľazách sú svety podobajúce sa rozprávkam. Bližšie Evokačná škola. Ďalej je tu astrál miechy a to Biely starec a plno anjelských svetov. Možno hovoriť o tomto Bielom starcovi s palicou ako o Bohu? Možno. Po stranách miechy sa tu na astrálnej úrovni nachádzajú obrazy kvetov a rastlín. Na pravej strane je 22 ganglií a tu sa nachádzajú kovy a minerály. Za zmyslami v hlave sa nachádzajú ďalšie štyri ganglie. Tu sa na astrálnej úrovni nachádzajú tvorivé živly oheň, voda, vzduch a zem. V strednej oblasti za chrbticou sa nachádzajú tiež štyri väčšie ganglie a v nich na astrálnej úrovni štyri ničivé živly oheň, voda, vzduch a zem. Potom sú tu aj ganglie túlavého nervu z predĺženej miechy. Je ich 7 a tu sa nachádza niečo ako postava diabla a peklo. Z kostrče vychádzajú ešte ďalšie 3 ganglie túlavého nervu a tu sa nachádza niečo ako islamské erotické nebo. Ďalšia astrálna rovina sa nachádza v gangliách okolo obvodu pažeráka, žalúdka, tenkých a hrubých čriev. Na astrálnej rovine tu nájdete obrazy stromov a drevín. Ešte existuje astrál zvierat a astrál mŕtvych osôb do troch dní od smrti. Tu sa nachádza niečo ako grécka mytológia. Astrálne sme preverili aj hormonálnu žľazu, ktorá sa volá šišinka a nachádza sa medzi hypofýzou a epifýzou. Nachádza sa tu biela žiariaca bytosť, ktorá vám ukáže váš osud. To by bolo zo základného výskumu astrálnych svetov zatiaľ všetko. Napadlo ma, či staré kostoly nepripomínajú práve astrálne roviny ľudského tela?

Pridaj komentár