Naďalej sa programujem, aby som bol v snoch čo najaktívnejší. Teda aby som sa v snoch pohyboval, aby som mohol všetko vnímať zrakom, čuchom, sluchom a hmatom, aby som dokázal osoby a predmety v snoch demontovať a zmontovať, aby som vedel veciam a osobám v sne rozkazovať, čo majú robiť.

Zároveň dodržujem zásadu, že v snoch musím riešiť najprv zdravotné problémy a šťastný osud. Až keď vystane čas, tak aj iné problémy, ktoré ma trápia. Zároveň programujem, aby sa snové spomienky bez problémov dostávali do dennej pamäte a tu mohli aktívne pôsobiť. Už viackrát som zistil, že keď na noc čítam alebo pozerám niečo spojené s erotikou, tak dokážem v snoch byť mimoriadne aktívny. Tak isto si spomínam, že pri cvičení Oshových knižiek boli sny omnoho živšie. Celkovo bude asi pravda, že silné sexuálne zážitky vytvárajú so snovým svetom silné spojenie. Pokúsim sa programovať viac erotiky do snových stavov.

Pridaj komentár