Teória. Sexuológia. Ľudský sexus. Prírodno – šamanský sexus. Zvierací sexus ako ruja. Bioenergie sexuálne vlastné. Bioenergie sexuálne cudzie. Sexuálne veštectvo indické. Sexualita ako relax. Sexualita ako programovanie budúcnosti. Sexualita ako duchovná cesta.

Pokračujeme v dôslednom nácviku ovládnutia ľudskej sexuality. Nie je to také jednoduché, ako sa zdá na prvý pohľad. Tisícročia tabuizovaná oblasť nesie svoju daň spoznania vlastnej ľudskej sexuality. Tak isto silne bráni praktizovať na duchovnej ceste sexuologické bádania, ktoré vytvára jasný postoj k najhlbšej podstate ľudského bytia.

Nepopustíme a aj túto oblasť zvládneme a prekročíme vlastnú sexualitu, aby sme sa z nej oslobodili. V prvom rade sa chceme stať senzibilmi vlastných sexuálnych energií. A tak isto sa chceme stať veštcami vlastnej sexuality. Spomíname si skoro na všetky sexuálne zážitky, ktoré sme uložili do svojej mysle. Ide fakticky o minulé spomienky, ktoré zahŕňajú sexuálne zážitky od kolísky až po hrob. Ide o zážitky na úrovni obrazových spomienok, tak isto ide o spomienky na zvukovej, chuťovej a čuchovej úrovni. Tak isto sem patria pohybové a hmatové spomienky. Všetky spomienky sú ako fetišizmus a vytvárajú vzrušivosť. Teda v organizme sa zmenila biochémia a bioenergia a nastúpili procesy na báze sexuálnej. Všetko vzrušenie je dôsledne odvádzané do okostice a nie do kostnej drene. Odtiaľto je distribuované do orgánov a častí tela. Pokiaľ spomienky na sexuálne aktivity vytvárajú orgastické bioenergie, tak aj tieto treba zosávať koncentráciou a silou vôle do kostí a odtiaľ ich distribuovať ako bezpečný bioenergetický zdroj do vnútra organizmu.

Pokračujeme vo vešteckom prieskume vlastnej sexuality, ktorá je vyvolaná na mentálnej úrovni a zisťujeme, kde sa presúva alebo hromadí sexuálna bioenergia. Pokiaľ sa pri ľudskej sexualite energia hromadí v ústnej dutine, tak hovoríme o božskej sexualite, kde ide o pocity božskej sexuality alebo nevhodnosti akejkoľvek sexuality. Potom sme sa presunuli do oblasti temenného mozgu, kde je uložená inkvizítorská sexualita a to je schopnosť vzrušiť sa tým, že niekoho psychicky alebo fyzicky sexuálne utýrate. Tak isto tu môže byť úplný protipól a to je akýkoľvek nezáujem o sex a ubližovanie. Považuje sa to za hriech. Potom je tu oceánska sexualita a tá je uložená v mozočku. Ide o stretnutie tehotných matiek sveta alebo extrémna protipolárna poloha je nehodnosť byť matkou. Potom je tu sexuálna aktivita v hlasivkách a pocit diabolskej sexuality, ktorej vyhovujú i niektoré presne vymedzené polohy. Opakom je nehodnosť žiadnej polohy na sexuálne vzrušenie.

Potom zisťujeme sexuálny vzruch v temennom mozgu a hovoríme o klasicky mužskom a mužatkovskom centre. Chlap drevorubač a mohutná ženská s mužskými prvkami správania, teda mužatka. Potom je tu centrum v ústnej dutine, ktoré nazývame detské centrum a charakterizuje ho nezodpovednosť a celoživotná hravosť. Svet je gombička. Potom je tu centrum v podbruší a ide o klasickú ženskú povahu s cieľom mať deti a domov. Potom je tu aj homosexuálne centrum, ktoré je umiestnené v análnom otvore. Toto centrum má svoju talentovanosť a jedinečnosť. Genialita zaručená.

Učíme sa vytvárať v sebe sexuálne vzrušenie a sexuálnu energiu zosávame dynamicky do okostice a kostnej hmoty. Dávame pozor na kostnú dreň. Tak isto zosávame orgastickú bioenergiu z pohlavných orgánov, kde beží sexuálna aktivita na úrovni nervových platničiek vo svaloch pohlavných orgánov. Hovoríme o orgastickej energii a jej zosávaní dôsledne do okostice a odtiaľ potom do organizmu. Navodzujeme si rôzne úchylky ľudskej psychiky, ktoré sme už mnohokrát definovali. Snažíme sa prekonať všetok odpor voči niektorej sexuálnej praktike na fyzickej úrovni. Všetky sexuálne praktiky vyvolávajú stav erotična, stav zamilovanosti a stav orgastických energií.

Otvárame si sexualitu prírodných ľudí a celkovo primátov. Opustili sme ľudskú civilizáciu a skončili sme medzi prírodnými ľuďmi. Používame sexuálnu ritualistiku, eroticky pohybujeme rukami, eroticky sa dotýkame erotogénnych zón vlastnej ruky. Máme pocit rituálneho pohybu v nervových platničkách svojich svalov. Kreslíme na papier zvláštne rituálne pohyby v podobe čiar a farieb. Tak isto vytvárame vo vlastnej mysli magicko – rituálne obrazce. Všetky sexuálne aktivity sa vyvolávajú magicky. Sexuálna energia prechádza systémom ústna dutina- miecha – podbrušie. Všetko cez eroticko – magické rituály, ktoré sú blízke tantrickým praktikám. Všetku bioenergiu so sexuálnym podtónom zosávame do kostí a odtiaľ ju distribuujeme do všetkých oblastí ľudského tela. Tým zabezpečujeme liečivosť sexuálnych energií a možnosť kontrolovanej duchovnej cesty do vlastnej sexuality. Môžeme si mentálne užiť tantrickej spokojnosti. No to nie je cieľom nášho snaženia.

Pokračujeme ďalej a z veľkého mozgu posielame podnety do brušného mozgu, ktorého centrála je v tenkých črevách. Tu v stene tenkých čriev nájdeme neurónové zhluky veľkosti drobných šošovičiek. Z veľkého mozgu pošleme tomuto mozgu podnety dostatku stravy a vhodnej ročnej doby. Ďalej prítomnosť samca a vypúšťania páriacich feromónových látok. Sexualita naberá rytmus párenia a ruje. Držíte ako hluchý dvere a prichádza mentálne vyvrcholenie. Teda prijatie, odovzdanie. Blaženosť sa šíri do nervových platničiek, odtiaľto posúvate bioenergiu do kostí a do organizmu. Všetko smeruje k liečbe a duchovnému využitiu sexuálnej energie, ktorá preteká do ľudského tela.

Sexuálne energie používame na veštecké výkony, na relax a odstresovanie, a tak isto ich koncentrujeme v ústnej dutine a odtiaľ programujeme predstavy do budúcnosti.

Duchovná sexuálna cesta sa posúva do oblasti Indie, kde je v ezoterickom systéme všetko viazané na sexuálne energie. Iné náboženské systémy sa bránia sexuálnemu poňatiu duchovného sveta. Koncentrácia na sexuálnu biochémiu a sexuálne energie. Hromadiť v sebe sexuálne energie, previesť všetko na hinduizmus a všetky božstvá vyzliecť dohola a kontemplovať, čo požadujú a požadujú erotické kontemplácie. To je jedinečnosť jogy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.