Ľudský sexus. Sexus goríl. Sexus cicavcov. Sexus nižších druhov. Sexus prahistorických zvierat. Sexuálne bioenergie. Stavy sexuality. Sexuálne naladenie. Sexuálne erotogénne zóny. Orgastické a ejakulačné energie. Žiadna erotománia a žiadny totálny fetišizmus. Vypočuj si tiež zvukovú nahrávku MP3.

Pokračujeme v prieniku do najhlbšej podstaty svojho ja a to je sexuálne ja. Ezoterici nemajú túto oblasť ezoteriky nejako v láske. Treba zobrať do úvahy aj skutočnosť, že táto téma je ešte stále tabuizovaná. Je potrebné zbaviť sa ostychu rozprávať o tejto téme a prestať ju v sebe tabuizovať. Tabuizovať znamená danú tému robiť nedostupnú a neprijateľnú.

Erotický ezoterik musí prekonať množstvo prekážok, kým sa mu otvoria priestory vlastnej sexuality. V prvom rade sa musí podkuť odborne a prijať sexuálne poznatky o ľudskej erotike. Potom je potrebné, aby sa pustil ako správny sexuológ do spoznania a ovládnutia vlastnej sexuality. Začne tým, že sa skoncentruje na svoje sexuálne túžby a ich mechanizmus.

Nachádzate sa v ľudskej sexualite, ktorá je založená na určitej patológii. A je jasné, prečo sa dovnútra vlastnej sexuality bude postupovať práve cez sexuálne úchylky. Toto je totiž tá pravá cesta dovnútra vlastného sexuálneho libida. Predstavíte si postupne jednotlivé úchylnosti ako je incest, nekrofília, pedofília, masochizmus, sadizmus alebo fekalofília. Musíte stratiť mentálne odpor na niektorú ľudskú sexuálnu úchylku. Dokonca treba k danej sexuálnej úchylke pridať aj určitý erotický pocit, ako je vzrušenie, zamilovanosť alebo predstavu orgazmu a ejakulácie. Tieto predstavy sú spojené s tokom orgastickej energie, ktorá je silne liečivá. Nehovoríme tu o fyzickom orgazme alebo fyzickej ejakulácii. Ide o mentálny stav sprevádzaný iba koncentráciou do oblasti pohlavných orgánov. Teda v koncentrácii do danej oblasti zámerne aktivizujete nervové zakončenia vo svaloch a v koži. Výsledkom je stále silnejší tok energie z tejto oblasti. Meditujúci to pociťujú ako šumenie šampanského, niečo ako bublinkovanie.

Pokračujete ďalej a prehodíte si svoju psychiku do stavu prírodného človeka alebo primáta, opice alebo gorily. Je to oblasť stredného mozgu, ktorý je v hĺbke veľkého mozgu. Tu je uložená sexualita primátov, ktorá sa otvára pomocou rituálneho pohybu celého tela alebo rúk. Prípadne sa otvára pomocou magických obrazov, ktoré si meditujúci vytvorí. Ide o erotickú ritualistiku, ktorou manipulujete ruju primátov. Treba sa takýto spôsob naučiť. Otvára sa biosexuálna energia v ústnej dutine a otvára sa postupne bioenergia v podbruší. K rujným rituálom pridávate pocit rujného orgazmu alebo ejakulácie. Nastupujú pocity blaženosti a harmónie. Vychutnajte si to.

Pokračujete do hĺbok erotična a zavítate do brušného mozgu. Tu sa sústredíte na ganglie v stenách hrubých a tenkých čriev. Z veľkého mozgu posúvate do brušného mozgu podnety o žrádle, vhodnej teplote a rujnom objekte samca alebo samice. Plne sa podriaďujete brušnému mozgu v črevách. Ten posiela podnety do veľkého mozgu a vy v predstavách zrealizujete to, čo v oblasti ruje nariadil mozog cicavcov. Cicavec je napríklad medveď. Nič neriadite, orgasticko rujné vyvrcholenie príde samé. To je stav fyzického sexu, pri ktorom nič neplánujete a nechávate to na brušnom mozgu. Vychutnáte si to v plnej zvláštnej nehybnosti.

Nasleduje ďalšia hĺbka vášho sexuálneho ja cez brušný mozog. Brušný mozog naladíte na svoje ganglie, ako keby to bola potrava. Brušný mozog zariadi prenikanie do ganglií vášho tela. Ganglie sú drobné objekty veľkosti šošovice a sú doslova pri každom orgáne, každom zmysle a každom svale. Cez brušný mozog sa na ganglie pozeráte ako na žrádlo. Od vás záleží, koľko ganglií navzájom spojíte a aké sexuálne zážitky ste schopní zažiť. Bioenergeticky v oblasti ganglií vytvárate v aure okolo tela kruhovitý obal. Je to zaujímavé vnímať.

Nasleduje posledné cvičenie a to zosávanie sexuálnej bioenergie na diaľku, pri tom si aj trochu sexuálnej bioenergie vymeníte navzájom. No vždy zosajete viac ako dáte. Prebytočnou energiou preplachujete svoju budúcnosť. Cítite, kde ju môžete poslať a či vám budúcnosť dáva úspech.

Pridaj komentár