Teória zasväcovania. Naladenie na zasvätenie. Obrázky molekúl, atómov a častíc. Rezonančná hudba. Zasväcovací obrad. Zasväcovacie objekty. Spomienky na Silva Indiánov.

Postupne sme sa klasickým cvičením Silvovky prepracovali k jej praktizovaniu aj v aurickom obale okolo seba. Za aurický obal tu budeme rozumieť priestor okolo každého živého človeka. Tento priestor sa skladá z molekúl vzduchu, ľudských bioenergií, v tomto priestore môže pôsobiť nejaký konkrétny fyzický objekt alebo nejaký bioenergetický objekt v podobe určitého pocitu a v podobe zhustenej bioenergie do určitého tvaru.

Pred samotným aktom zasvätenia sme si všetci predstavili, ako sa celé telo na všetky strany zväčšuje. Treba to cítiť, sugeratívne tomu aj uveriť a nepochybovať. Potom sme do tohto priestoru okolo seba, ale hlavne pred sebou, vkladali rôzne predstavy. Išlo o spomienky na blikanie svetiel, spomienky na kmitanie zvukov a vibračné pohyby technických zariadení. Tieto pocity sme prenášali do aurického obalu okolo fyzického tela. Tak isto sme počas zasväcovania vkladali do aurického obalu predstavy atómov, molekúl, častíc, protónov a neurónov.

Po vhodnom naladení som chodil za chrbtami účastníkov zasvätenia. Bol som naladený na kanadských Indiánov, ktorým život zmenila technika, hlavne vysielačky a celkovo rádiá a televízory. Kontakt s technickými výdobytkami viedol k zmene psychiky a tiež zasväcovacích rituálov. Preto sme využili práve takéto Silva zasvätenie. Považoval som ho za účinnejšie ako klasické zasväcovanie.

Ku každému účastníkovi som pristúpil zozadu a vždy som držal v ruke zasväcovací predmet, ktorý som si vytvoril na základe vešteckých výkonov voči Indiánskym Silvovcom. Použil som hrubé klince, ktoré som pospájal lepiacou páskou a v niektorých prípadoch som všetko pozväzoval tenkým hliníkovým drôtom. K zasväteniu som použil pásiky hliníkovej fólie, kovovú dutú nádobu, kovovú ihlicu, zväzok klincov, trojuholník z klincov, trojuholník s kovovým výpletom vo vnútri. Ďalej som použil spojený zväzok klincov. Špeciálne som vyrobil priestorový objekt z klincov a omotal som ho drôtom. Tak isto som na troch klincoch na oboch koncoch zatočil hliníkový drôtik. Vo výbave som mal aj malý kovový zvonček. Musím podotknúť, že neustále znela rezonančná hudba a ja som sa ju snažil počas zasväcovacích obradov tlačiť do objektov z klincov a iných kovových objektov.

Zasväcovanie malo štyri úrovne: prvá úroveň kmitanie molekúl, druhá úroveň kmitanie atómov, tretia úroveň kmitanie jadier a štvrtá úroveň kmitanie častíc. Samozrejme, že toto označenie je symbolické a znamená, že sme do aury pri zasväcovaní ukladali stále drobnejšie čiastočky zvnútra mysle. Na začiatku bola veľkosť pár centimetrov a končili sme pri veľkosti prachového zrnka.

V zásade som si navodil stavy indiánskych šamanov počas zasvätenia. Dovoľuje mi to mimoriadne komunikačné schopnosti na astrálnej úrovni a tiež iných úrovniach. Cítil som, ako sa informačné pole šamanského Indiána vo mne zoskupuje a hovorí mi, čo mám robiť a ako koho zasvätiť. U niekoho to ide jednoduchšie, k niekomu sa musím niekoľkokrát vracať a znovu hľadať v rôznych pohyboch a pozíciách prienik dovnútra psychiky. Mám pocit, že som v zvláštnom tranze a všetko ide akosi samé. Po dvoch hodinách zasväcovania sa cítim vyčerpaný. Vlastne som robil asi 10 zasväcovacích rituálov pre obmedzený počet 8 účastníkov.

Zároveň som účastníkov zasväcovacieho kurzu učil, ako neskoršie meditovať na drobné znaky rozmerov prachu a stav kmitania a vibrovania ďalej rozvíjať.

Účastníci zasvätenia vyjadrovali po každom stupni zasvätenia svoje pocity. Bolo jedno, či bol zasvätený niekto, kto pravidelne Silvovku cvičí alebo nie. Postupne sa budem usilovať zasväcovacie rituály zdokonaliť a tiež zasvätiť do kmitania minerálov a kozmických častíc.

Pridaj komentár