Blokácia obrazových spomienok. Spomienky sluchové a hmatové sú aktivizované. Muzikoterapia a využitie zvukov a hudby na psychohygienu. Zvuky, bioenergie a ich využitie na liečbu a na duchovnú cestu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj medzi nahrávkami.

Pokračujeme vytrvalo v nácviku zvukovej ezoteriky. Ide vlastne o špeciálnu oblasť ezoteriky, kde je potrebné potlačiť všetky zrakové spomienky z mysle. Priechod dostávajú zvukové a hmatové spomienky. Pokiaľ sa v meditácii objavia obrazové spomienky, sú dôsledne likvidované a vymazávané. Postupným cvičením sa dá dosiahnuť, že sa obrazové spomienky už neobjavujú.

V meditácii, pri ktorej sedíme na stoličkách, sa usilujeme spomenúť na rôzne druhy zvukových a hmatových spomienok. Robíme tak v ľudskom vedomí a premýšľaní. Postupne sa presunieme do stredného mozgu, ktorý je vo veľkom mozgu. Tu rozvíjame vedomie primátov, prírodných ľudí a šamanov dávnych dôb. Všetko ovládame pomocou rituálov rúk, tela alebo určitých slov a zvukov. Môžete si skúsiť, keď pohnete rukou, čo sa udeje vo vás, okolo vás alebo v inej osobe. Slová v šamanizme majú iný účinok ako vo svete civilizovaného človeka. Potom môžeme zvuky vnímať ako cicavce, vyberieme z mysle zvuk, pošleme ho do brušného mozgu v črevách a sledujeme vhodnú reakciu.

Treba si uvedomiť, že všetky zvuky prevádzame do podoby písmen abecedy a dohodnutej zvukovej podoby. Takýto systém sa používa napríklad pri zápise spevu vtákov.

V ďalšej fáze si doprajeme hru so zvukmi rôzneho druhu. Voľne si vyberieme zvuky, ktoré nás spontánne napadajú. Použijeme slová a zvuky na vyjadrenie určitých emócií. Vyjadrujeme nechuť voči osobe sediacej pri nás, prípadne chuť harmonizovať sa. Potom je tu možnosť vybrať si v mysli hudobný nástroj a improvizovať.

Nasleduje dôležitý výcvik zameraný na samotné hlasivky v hrdle. Koncentrujeme sa do hlasiviek a začíname tu tvoriť bioenergiu. Buď tu tvoríme bioenergiu, alebo sem bioenergiu zosávame. Prípadne tu vytvárame predstavu biomagnetu. Usilujeme sa do hlasiviek dostať zemské magmatické sily. Fyzickým dýchaním rezonujeme hlasivky. Z aury môžeme nadychovať s molekulami vzduchu aj bioenergiu. Do hlasiviek vyhľadáme z mysle jednotlivé písmená, dvojpísmená, trojpísmená a celé slová. V hlasivkách môžeme produkovať echolokáciu delfínov. Bližšie Echo škola. Potom v hlasivkách je možné tvoriť Kirlianové efekty. Je potrebné zvládnuť bioenergetickú ezoteriku popísanú v Reiki škole. Hlasivky spájame s nervovou sústavou celého tela a cez nervovú sústavu ideme do orgánov a častí tela.

Hlasivky možno rezonovať rôznym spôsobom a to tak, že do každej hlasivky vkladáme iné energie a inú zvukovú podobu písmen abecedy. Účinky sú silnejšie.

Keď sú dostatočne aktivizované hlasivky, je možné ísť niekoľkými smermi. Jeden smer je terapeutický a zvuky v hlasivkách sa dajú použiť na skľudnenie a uvoľnenie celého tela. Druhá možnosť je cez hlasivky preniknúť do šedej kôry veľkého mozgu a tu v neurónoch vyhľadať zvukové spomienky na jednotlivé zvuky v podobe písmen. V hlasivkách máme zvukovú podobu písmena A, tak isto vyhľadáme všetky písmená A v šedej kôre veľkého mozgu. Takto môžeme prejsť všetky kombinácie písmen. Robíme tým základné cvičenia Ajurvedy a zvukových mantier. Iná možnosť je použiť hlasivky na liečbu vlastného tela alebo preliečovať inú osobu.

Pridaj komentár