V príspevku sa venujem technikám vešteckého vyšetrenia sexuálneho podvedomia osobnosti.

Znovu ako pri všetkých podobných vešteckých výkonoch je potrebné sa dostať do vhodného vešteckého stavu vešteckou technológiou. Základ tejto techniky si nájdete v Reiki škole a Vešteckej škole. Prvé vyšetrenie je vyšetrenie bioenergetické. Pomocou bioenergií sa zisťuje u dotyčnej osoby aj na diaľku, kde sa nachádzajú sexuálne centrá. Či v hlave, v ústach, alebo v podbruší. Bližšie v Sexuálnej škole. Toto zistené centrum u veštecky ošetrovanej osoby naznačuje na určité sexuálne správanie. Bioenergeticky sa dá zistiť, kadiaľ bioenergia prúdi pri navodení sexuálneho vzruchu. Pri tejto technike navodzujete dotyčnej osobe aj na diaľku určitý typ sexuálneho vzrušenia. Ďalšie veštecké vyšetrenie vedie cez poznatky hlbinného sexuálneho vyšetrenia sexuálnych citov, ktoré sa vytvorili v detstve počas výchovy rodičov alebo iných osôb. Skúma sa celková vzrušivosť na sexuálne podnety, povrchová vzrušivosť, citová vzrušivosť, vzrušivosť na pohlavné orgány a nakoniec citová vzrušivosť, komu sa dotyčná osoba vyžaluje a pritúli. Toto sexuálne podvedomie sa najčastejšie mení u žien počas tehotenstva, počas laktácie, ale aj počas traumatických udalostí. Tu sa dajú zistiť rôzne anomálie, ktoré sa do určitého rozsahu dajú napraviť a môžu viesť napríklad k návratu k aktívnemu sexuálnemu životu.

Pridaj komentár