Tento príspevok pojednáva o vešteckom testovaní pamäte dotyčnej osoby a hlavne reakcií pamäťových záznamov na niektoré životné situácie. Tiež je možné skúmať schopnosť reagovať a ovládať vnútorné pochody.
Tak isto ako u iných vešteckých diagnostík je potrebné uviesť sa do vhodného vešteckého stavu. Ide o stav utíšenia. Ide o stav, ktorý má človek ráno po zobudení, tvorba vlastných bioenergií je spomalená. Mitochondrie v bunkách vyrábajú čo najmenej energie a životnú energiu v malom množstve zosávate z diagnostikovanej osoby. Potom je štádium koncentrovania sa na veštecky ošetrovanú osobu a vytvorenie vhodných značiek na prienik do pamäťových záznamov dotyčnej osoby. Pri kineziologickej diagnostike treba u veštecky ošetrenej osoby pracovať aj v aurickom obale okolo dotyčnej osoby. Pod aurickým obalom dotyčnej osoby tu rozumieme bioenergie, ktoré dotyčná osoba vytvára vo svojom tele. Pokiaľ nemá dotyčná osoba dostatok bioenergie v aurickom obale, treba jej ju technikou Reiki dodať. Pomocou znakov vyberiete určitú spomienku z pamäte dotyčnej osoby. Napríklad ako niekoho pred jej očami bijú. Tento obrázok a pocit vložíte do aurického obalu veštecky ošetrovanej osoby a zároveň zisťujete, aké pamäťové záznamy sa v jej mysli aktivizujú. Iný postup použijete pri zisťovaní reakcií zvnútra veštecky ošetrovanej osoby. Koncentrujete sa jej napríklad do žalúdka a vyvolávate tu pocit hladu. Zároveň sledujete, aké pamäťové záznamy sa v mysli aktivizovali. Pomocou autogénneho výcviku sa dajú tieto schémy pozmeniť.

Pridaj komentár