V príspevku píšem o vešteckej diagnostickej metóde, ktorou sa zisťuje povaha dotyčnej osoby.

Pri tomto vešteckom výkone je potrebné znovu sa uviesť do vhodného vešteckého stavu. Dotyčná osoba je ošetrená jednak bioenergeticky a potom aj vešteckými znakmi. Na začiatok sa skoncentrujem na dotyčnú osobu a koncentrujem sa na myšlienku, ktorá povaha u dotyčnej veštecky ošetrenej osoby prevláda. U každého prípadu nachádzam silnú bioenergetickú aktivitu buď v ústnej dutine, v oblasti temenného mozgu, oblasti mozočku alebo v oblasti hlasiviek. Pri tomto diagnostikovaní môžem nájsť aj vzájomné kombinácie týchto miest. Na základe tohto bioenergetického zistenia povahy pokračujem v určení, o aký druh povahy ide, či ide o hysterickú, epileptickú, schizofrenickú alebo psychopatickú povahu. Bližšie o povahách si nájdete v Psyché škole na mojich internetových stránkach. Nasleduje ďalší krok, pri ktorom vyjadrím určenú povahu jednoduchým obrazom a to preto, aby dotyčná osoba porozumela, o čom hovorím. Pre zaujímavosť uvádzam, že delenie na povahy vychádza z psychiatrickej praxe a najčastejších patologických prejavov chorých ľudí. Teda nejde tu o klasické delenie na sangvinikov, cholerikov, melancholikov, flegmatikov, ktoré stojí viac na prejavoch určitých vlastností. K tejto klasickej diagnostike osobnosti sa dajú pridávať ďalšie veštecké techniky všetkého druhu robené cez rôzne značky, pomocou virgule a tiež automatickou kresbou.

Pridaj komentár