Tento príspevok sa zaoberá problematikou využitia sexuálnych predstáv páriacich sa zvierat na preliečenie nervstva v jednotlivých systémoch tela.Na začiatok tejto liečby je potrebné sa cítiť ako zviera pri párení. V mysli si vytvoríme zmenšenú reálnu predstavu páriacich sa zvierat v trojrozmernej veľkosti. Predstavy sme vybrali z dlhodobej pamäte a oživili vlastnými bioenergiami čo najreálnejšie. Na danú predstavu sa koncentrujeme v plnej sile aj desať minút. Koncentrácia na túto predstavu otvára v tele staré neuróny, ktoré zastupujú v psychike človeka predchodzí stav historického zvieraťa. Ďalej sa pri správnej a vytrvalej koncentrácii a pocite, že sa párime, vytvára nervový vzruch podobný stavu pri migrenóznych stavoch, kde je vytvorený nervový vzruch kontrolovaný a odvádzaný do určitej oblasti nervového systému. Vytvorenú bioenergiu na začiatok vedome tlačíme cez miechu v chrbtici. Je potrebná predstava miechy o hrúbke ceruzky a vo vnútri s tuhou. Vytvárame bioenergiu a túto postupne milimeter po milimetri pretláčame cez miechu až do oblasti kostrče. Keď všetko riadne bioenergiou prepláchneme, tak bioenergiu cez nervstvo vedieme k jednotlivým orgánom. Iná bioenergeticko-sexuálna liečba je nasmerovaná z hlavy rovno do nervstva svalov. Postupne aktivizujeme nervové platničky vo svaloch celého tela. Ďalšia liečba ide cez nervstvo krvného riečišťa zloženého z tepien a žíl. Všetko riadne prepláchneme a odstránime nežiaduce zablokovania rôzneho druhu. Zase sa vrátime k predstave páriacich sa zvierat a tentokrát nervový vzruch v podobe víriacej bioenergie pretlačíme cez nervstvo lymfatických uzlín a lymfatického riečišťa. Všetko robíme trpezlivo a v kľude. Nasleduje ďalšia oblasť a to nervstvo kostí a kostnej drene, potom to môže byť nervstvo hormonálnych žliaz s tým, že začneme u hypofýzy v prednej časti hlavy. Tak isto možno aktivizovať nervstvo kože a nervstvo idúce k jednotlivým orgánom. Pri tejto liečbe je možné využiť aj fyzické sexuálne dráždenie určitých oblastí tela. V hlave je predstava páriacich sa zvierat so silnou koncentráciou a zároveň sa stimuluje určitá oblasť tela. Takáto liečba je mimoriadne silná a dynamická. Takto možno tvorbu sexuálnej bioenergie využiť nielen na ukojenie sexuálnej potreby, ale aj na vyššie ciele, ako je zdravé a dobre fungujúce nervstvo.

Pridaj komentár