Tento príspevok sa zaoberá problematikou psychoanalýzy sexuálneho podvedomia, ktoré sa hlavne vytvára v rannom detstve za výdatnej podpory osôb starajúcich sa o dieťa. Ďalej je vhodné spomenúť tú skutočnosť, že sexuálne podvedomie sa výrazne zmení, keď žena porodí a začne kojiť a tak isto dochádza k zmene pri prechode a utíšení biologickej plodnosti. Príspevok je nevhodný pre mladistvých.Psychoanalýza sexuálneho správania sa bežne robí v sexuologickej praxi na základe pohovoru s takto vyšetrovanými osobami. Ja to robím na základe silných intuitívnych schopností, keď stratím svoje ja a svoje túžby a stávam sa inou osobou, ktorú takto vyšetrujem. Tejto problematike som sa už na inom mieste venoval z hľadiska možných kombinácií. Pripomeniem, že v podvedomí vyšetrovanej osoby zisťujem štyri úrovne sexuálneho zamerania. Postupujem tak, ako pri klasickej psychoanalýze. Zisťujem, čo danú osobu sexuálne nalaďuje, ktoré ju sexuálne dráždia na tele, špeciálne v oblasti pohlavných orgánov a schopnosť sexuálnej intimity s inou osobou. V tomto príspevku som sa zameral na určité skupiny osôb z rôznych oblastí ľudskej spoločnosti. Výskum som robil na osobách v zahraničí a to diaľkovým napájaním cez bioenergetické polia vytvorené v mojom tele. Zameral som sa na skupinu vrahov, ktorí zabili niekoľko osôb. U jedného je potreba v podvedomí ukojiť sa sexuálne jedením ženského mäsa. U tohoto jedinca sa otec venoval zbierkam afrických kultúr. U ďalšieho je potreba vzrušiť sa pri súloži zabitím ženy. Jeho otec bol mäsiar a zvieracie mäso ho vzrušovalo. U ďalšieho bola potreba vzrušiť sa iba kusmi mäsa zaveseného na hákoch a bozkávať ich. Matka bola mužatka a ukájala sa kusmi zvieracieho mäsa. U ďalšieho bola potreba ukojiť sa očami človeka, ktoré si držal v liehu. Otec zbieral znetvorené detské telá v nádobách a tak isto aj ľudské orgány. Ďalšou skupinou, na ktorú som sa pozrel, sú mníšky. U jednej je sexuálne podvedomie nasmerované na posvätné obrázky. Celá sexuálna aktivita je nasmerovaná do tejto oblasti mimo pohlavného vzrušovania. Otec sa venoval zbieraniu náboženských sôch a obrazov. U ďalšej mníšky je sexuálna orientácia nasmerovaná na sakrálne stavby. Matka duševne chorá stavala z drievok makety kostolov s veľkou láskou. U inej mníšky je sexuálne podvedomie nasmerované k braniu si všetkých hriechov ľudstva na seba. Otec opilec každý deň mlátil matku do krvavého bezvedomia. Pozrieme sa na astronautov, ktorí boli v kozme a ako sa návštevou kozmu zmenilo ich sexuálne podvedomie. Jeden mal normálne sexuálne podvedomie orientované na všetkých úrovniach na krásne ženy. Po príchode z kozmu sa sexuálne vzrušenie prenieslo na bezváhový stav. To ho vzrušovalo. U ďalšieho bolo sexuálne podvedomie orientované na mladých chlapcov. Po návrate z kozmu sa sexuálne podvedomie skoncentrovalo na všetko, čo súvisí s ufónmi. U ďalšej astronautky bolo sexuálne podvedomie zorientované na statných mužov. Po návrate z kozmu sa sexuálne podvedomie skoncentrovalo na všetko, čo súvisí so strachom. U ďalšieho kozmonauta, ktorý strávil mimoriadne dlhú dobu v kozme, sa sexuálne podvedomie zmenilo na všetko, čo súvisí s kojeneckou výbavou. Teda riadne a čudesné zmeny. Poslednú skúmanú skupinu tvoria mnohoročné prostitútky. U jednej je sexuálne podvedomie orientované na obrovské množstvo penisov a iba vtedy sa vie vzrušiť. Otec pracoval na bitúnku a choval psov býčími pohlavnými orgánmi. Dcérka sa s tým chodila hrať. U ďalšej prostitútky je sexuálne podvedomie zamerané na mužské spermie, ktoré si brala a potom sa s ním celá natierala, to ju zrušovalo. Otec bol masér špecializovaný na masáž žien. Matka sa vzrušovala pojedaním spermií. U inej prostitútky je sexuálne podvedomie zorientované na všetko, čo je ostré. Bolesť jej spôsobuje obrovskú slasť. Matka s otcom ju týrali rôznymi nástrojmi a pritom sa sexuálne odbavovali. Možno sa vám tento príspevok nebude ľúbiť a budete patrične pohoršení. Tento druh sexuality je považovaný za úchylku v sexuálnom správaní a patrí do rúk sexuológa a zákona.

Pridaj komentár