Tento príspevok sa bude zaoberať sexuálnym ideálom, ktorý v sebe nosí každý z nás. Ďalej sa tu budeme venovať technike, ako sa v predstavách nabíja túžba po fyzickom sexe. Tak isto budeme hovoriť o ideálnom doladení na ľudí okolo nás z hľadiska sexuálneho centra a sexuálnej úchylky.
Naďalej pokračujeme v nácviku základov Sexuálnej školy. Nacvičujeme mužské sexuálne centrum v hlave, u žien môžeme hovoriť o mužatkovskom centre. Ďalej centrum detskej sexuality uložené v ústnej dutine a centrum ženské v podbruší, u mužov hovoríme o homosexuálnom centre v oblasti konečníka hrubého čreva. Pokračovali sme v nácviku ázijskej sexuality a to v oblasti nervstva v koži a svaloch na čele, krku, hrudi, pupku a podbruší. Pri tomto type sexuality si predstavujeme sex s ázijským typom človeka. Ďalej sme nacvičovali africkú sexualitu, ktorá ide v línii ústa, predĺžená miecha, miecha v chrbtici, kostrč a pohlavné orgány. Pri tomto type sa nacvičuje predstavivosť s černošskou rasou. Pri indiánskej sexualite sa otvárala oblasť okostice na celom povrchu kostí. Predstavy sexu s indiánskou rasou. Pri nácviku arabskej sexuality ide o oblasť šedej kôry veľkého mozgu. Ide tu o predstavy sexu s arabský šejkom. Tak isto sa nacvičovala európska sexualita a to v ústnej dutine s predstavou preháňania sexuálnej príťažlivosti a božskej neodolateľnosti. Potom sa koncentrácia presunula do oblasti temenného mozgu s predstavou, že týrate iných ľudí a zároveň vás to vzrušuje. Potom sa koncentrácia presúvala do mozočku, ide o sexualitu dotýkania sa tehotných matiek. Emocionálna rovina sexuálneho šťastia bez fyzického sexu. Nakoniec sme cvičili koncentráciu do oblasti hrdla a to s predstavou, že sex bude presne podľa môjho scenára a nič viac. Venovali sme sa aj novému a to vytváraniu mentálnej chuti po fyzickom sexe a naopak stavu, keď sa sexuálna túžba nevytvára. Sexuálna túžba sa vytvára vtedy, keď nedokončujeme sexuálne predstavy až do stavu orgazmu a ejakulácie. Predstava ide iba do rozbabrania erotických predstáv bez finále. V tomto prípade sa vytvára silná erotická túžba. V prípade, že stretnete alebo vidíte vhodný sexuálny objekt a zároveň si predstavíte vzrušovanie aj s vyvrcholením, tak sexuálny náboj so sexuálnou túžbou sa tvorí minimálne. Tak isto sme nacvičovali techniku, aby nás na objekte muža alebo ženy vzrušovali všetky časti a nielen iba niektorá časť ako poprsie, zadok a napríklad vlasy. Vtedy sa sexuálny volt tvorí minimálne. Tak isto sme si predstavovali určitých konkrétnych ľudí a menili sme sexuálne centrum, druh sexuality a druh úchylky tak, aby sa dosiahla čo najväčšia harmónia. Ide o techniku perfektného citového spojenia na báze sexuálnej mágie. Pokračovali sme v nácviku sexuálnych úchyliek, a to vždy výhradne v predstavách. Tieto úchylky sa bioenergeticky prejavovali na povrchu šedej kôry mozgovej v určitej konkrétnej časti. Ide o nácvik zlikvidovania odporu voči ktorejkoľvek úchylke. Ďalej sme sa venovali vycíteniu vlastného ideálu sexuálneho partnera a schopnosti pozmeňovať tento ideál do rôznych typov mužov a žien. Ide o schopnosť upraviť a zhalucinovať tento ideál u seba a aj u druhej osoby. Celkovo sme sa konečne začali intenzívnejšie pohybovať v Sexuálnej škole. Aj tak mám pocit, že sa pohybujeme ešte stále kdesi na povrchu a zatiaľ nedokážeme prenikať do hlbočín sexuálnych emócií.

Pridaj komentár