Som nevyrovnaná psychicky, veľa o sebe premýšľam. Mám pocit, že utekám z tela. Som nervózna, ťažko sa prebúdzam, nabíja so mnou sexuálna energia, som večne nespokojná so sebou, nemám sa rada.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Našiel som tu silný svet erotizmu, ktorý vás vedie k sebazničeniu. Všetko vzniklo počas tehotenstva vašej matky a jej prehnaných sexuálnych túžob. Odporúčam vám priateľsky absolvovať sexuálne terapie a naučiť sa rozumne ovládať sexuálnu podstatu vašej duše. Riskujete, že vás tieto vnútorné tendencie zničia.

Zdravotný stav
Kyvadlo nenašlo závažnejšie choré miesto v organizme. Iba bakteriálna imunita je na nízkom stupni. Treba užívať prípravky na podporu imunity proti baktériám.

Psychický stav
Aurický obal je mierne vzdialený od fyzického tela. Teda mierna destabilizácia psychického stavu, ktorá si vyžaduje zásah terapeuta alebo psychológa. Zatiaľ nie psychiatra.

Stav obalov
V hlbších úrovniach psychiky sa nachádzajú energetické objekty v tvare gule a obsahujú rôzne druhy informácií.
1. obal klinický nemáte, pretože ste neprešli klinickou smrťou.
2. obal sa nachádza v mozočku a obsahuje záznam o osobe, ktorá by sa mala venovať veciam okolo sexu. V tejto oblasti vás môže tento záznam podporovať. Nemám tu na mysli povolanie prostitútky.
3. obal je obal osoby, ktorá už zomrela a túžila, aby v budúcom živote nerobila najstaršie povolanie a venovala sa deťom. Tento záznam na vás z podvedomia pôsobí.
4. obal obsahuje záznam o vašom rodostrome. Obsahuje záznam o predkovi, ktorý sa pohyboval v prostredí ľahkých žien a kabaretov. Miloval ženy.
5. obal je zapisovanie všetkého, čo ste prežili, do kostného záznamu. Zapisovanie sa u vás deje.
6. obal je záznam okolo pupku. Spravidla má tvar malého dieťaťa a obsahuje informácie o vývoji plodu. Máte ho nerozvinutý.
7. obal je záznam obsahuje informácie o zvieracích predkoch. Máte ho nerozvinutý.
8. obal je eros obal s informáciami o sexe a sexuálnych rituáloch. Je silne rozvinutý a uvoľnený do aury okolo vás. Teda určité podvedomé poškodenie a neovládanie tejto hlbočiny svojej psychiky.
9. obal je zápis vašich spomienok vo veľkom mozgu. Silne aktivizované erotické spomienky, až príliš. Hlavne deštruktívneho charakteru. Vlastne všetky spomienky sa menia na jemne erotické.
10. obal je obal prírodných predkov, je v oblasti hlavy. Nie je rozvinutý.
11. obal je vlastne energetická gulička, ktorá obsahuje sedem ďalších guličiek. Spravidla obsahuje informácie o ľudstve. Je nerozvinutá.
12. obal je obal mŕtvej osoby, ktorý sa nachádza u ľudí s poškodenou psychikou. Takýto obal máte v sebe, ide o informačný záznam z kostí mŕtveho dieťaťa. Teda vás možno zaradiť do sféry špiritizmu.

Povaha
Energeticky aj psychicky ste usadená v strednom mozgu. Odtiaľto tvoríte energetickú spojku do oblasti temenného mozgu. Hovoríme o silne emocionálne nabitej osobe s epileptickou povahou. Nehovorím o chorobe epilepsii. Charakterizuje to obrázok tanečnice v háreme s obrázkami náruživého sexu.

Sexus centrum
Je uložené v oblasti hlavy ako energia. Naznačuje, že máte sklony robiť kariéru, menej rodina a deti. Charakterizuje to obrázok ženy, ktorá túži po bohatstve, prepychu a erotizme, na ktorom sa dá zarobiť.

Sexus povahy
Priťahujete si k sebe násilníckych mužov a v hĺbke duše túžite, aby vás mužský fenomén zničil a pohltil. Nebezpečné tendencie. Je vhodné ich kontrolovať.

Sexus podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na bohatstvo a zlato. Povrchová vzrušivosť: na zlatý vibrátor, ale aj dýka a túžba zničiť sa sexom. Pohlavná vzrušivosť: deštruktívna a samovražedná. Mali by ste absolvovať sexuálne psychoterapie. Naučte sa ovládať vlastnú sexualitu. Citová vzrušivosť: zničiť samu seba.

Pred narodením
Tehotenstvo vašej matky sprevádzal silný erotizmus a chuť po sexe. Čo poznamenalo vašu psychiku, ktorá je nastavená na sexuálne sebazničenie.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Je tu túžba, aby vás muži znásilnili a umučili. Nebezpečné tendencie. Nutné sexuologické terapie.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Nechcete si dať poradiť a vedie vás to do samých nepríjemností. Dajte si veštecky overovať, čo idete spraviť, alebo sa vždy pred tým s niekým poraďte.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Sú tu znaky, číslice a písmená pod vplyvom erotizmu.

Astrológia miechy
Podvedomie je pretvorené a neuróny nastavené na priťahovanie úchylných mužov. Treba terapiami pozmeniť nastavenie neurónov.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Všetko v stave rujného párenia a neschopnosť rozumovo udržať svoj osud.

Astrológia ganglií
Všetko zničené sexuálnou energiou, neschopnosť mať dobré nápady. Oblasť je nerozvinutá.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Sex a znovu scény zo sexuálnych podnikov pochybného charakteru. Sexuálne sny vás ženú zničiť sa v rukách čudných mužov.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Je tu túžba žiť v prepychu, ale aj túžba z vašej matky, ktorá sa vytvorila erotičnosťou. Idú silne proti sebe.

Pridaj komentár