Učebnica ezoteriky. 6 neurónových oblastí. Stav sexuality, stav asexuality. Veštectvo zo spomienok. Klinický sexus. Objekty zasvätenia. Fantázia. Energie sexus orgastické. Sexuológia. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Na začiatku cvičenia je potrebné naučiť sa rozlišovať dva druhy stavov a to stav založený na fantázii a stav práce so sexuálnymi spomienkami. Budeme sa venovať druhému stavu práce so sexuálnymi spomienkami. Nie sexuálna voľná a prebujnená fantázia. Žiadne vytváranie energetických objektov, aj keď malých, niekde v hlave. Žiadne formovanie niečoho v hlave. Napriek tomu, že si spomínate na sexuálne spomienky, tak nemáte silné energie, o sexuálnej téme sa viete baviť štandardne. Teda ste ladení ako sexuológ na prednáške o sexualite, ktorý si nemôže dovoliť mať nekontrolovateľné erotické stavy natekania sexuálnej energie z oblasti podbrušia. Musíte sa snažiť udržať si takýto stav v mozgu. Ináč sa vám nepodarí prenikať dostatočne dobre do neurónových oblastí veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Všetko zo spomienok, teda toho, čo sa vám vynorí zo spomienok, ktoré sú uložené v neurónoch veľkého mozgu. Tieto si predstavujete ako 7 vrstiev pavučín a drobných pavúčikov, všetko vyberáte zo spomienok mysle. Tak isto na koncentráciu si spomínate zo spomienok a priamo sa do mozgu nekoncentrujete. Teda fantázia čo najmenej, alebo v primeranej miere.

Postupne sa dostanete do vešteckého stavu na základe erotických spomienok. Potom erotické spomienky vytvoríte iba na základe snových spomienok, ktoré postriháte zo spomienok spomienkovými nožničkami a zlepíte spomienkovým lepidlom. Znovu sa vám podarí ešte viacej stíšiť niektorú zo 6. neurónových oblastí. Pokračujete ďalej a všetky spomienky zameníte v spomienkach za čiary a geometrické tvary. Naďalej sa celkovo stišujete a sugerujete si bez akejkoľvek pochybnosti, že zomierate. Stišujete dýchanie a spomínate si v spomienkach na určité hypnotické stavy. V určitom momente začne z niektorej neurónovej oblasti vytekať plazmatická hmota, ktorá je silne hustá a vyteká do priestoru okolo tela. Ide o energiu, ktorá sa uvoľňuje pri stavoch zomierania, pri klinickej smrti. To je už iný stav pod sexuálnymi energiami a spadá do inej ezoterickej kapitoly. Tento stav sa zruší návratom do intenzívnej aktivity neurónových oblastí, ktorých je 6. Z každej z nich môže vytekať klinická energia. Najčastejšie vyteká z ganglií pri orgánoch tela. Ganglie sú drobné špendlíkové hlavičky zhluku neurónov. To, čo sme tu opísali, je stav veštecký, ale aj stav klinickej smrti.

Na druhej strane je tu opačný stav, ktorý stojí na fantázii a spomienkovú formu využíva iba na 10 percent. 90 percent sú sexuálne fantázie. Pod fantáziou rozumieme tvorenie silnej energie, ktorá sa tvorí v hlave a postupuje miechou v chrbtici do spodnej časti podbrušia. Tu sa zachytáva a vytvára mužskú a ženskú orgastickú energiu, ktorú sa treba naučiť rozvádzať do častí tela a keď je už neznesiteľná, tak do kostnej hmoty a odtiaľ naspäť do tela.

Treba si ďalej uvedomiť, že sexuálna ezoterika sa môže riadiť zo 6 neurónových oblastí. Skoncentrujete sa zo spomienok na veľký mozog a to tak, že v spomienkach si predstavíte veľký mozog a ako ste sa doň koncentrovali predtým. Preniknete do neurónov a zisťujete, ako by vyzerala erotika, keby ste ju robili z neurónov veľkého mozgu. Zároveň vytesňujete všetko erotické a sexuálne do aurického obalu. Potom sa skoncentrujete do neurónov stredného mozgu a všetko sexus vytesňujete do aury okolo seba. Pod aurou tu rozumieme oblasť od povrchu tela do priestoru pred sebou, ktorý je naplnený energiami a molekulami vzduchu a prachovými časticami. Sem z celého tela presúvame všetky erotické pocity. Takto postupujeme z miechy, brušného mozgu a ganglií. Tak ako to majú adepti ašramovej ezoteriky v Indii.

Do sexuálnych spomienok dobre preniknete, keď nebudete vo vnútri tužiť po nejakom druhu sexu a ani sa vám určitá sexuálna praktika nebude protiviť. Keď chcete vstúpiť do sexuality vlastného ja, tak je treba, aby ste nepraktizovali zásadu toto je dovolené v sexe a toto je zakázané v sexe. Vtedy vás vlastná sexualita drží v šachu. A vám predsa ide o to, aby ste ju dostali pod kontrolu a potom transformovali do inej roviny a to roviny duchovnosti.

Pridaj komentár