– Spoločná meditácia z 13.9.02

Na začiatku meditácie sme si vymenili vzájomné skúsenosti. Meditáciu sme začali odpútaním zmyslov od vonkajšieho sveta a zároveň sme aktivizovali sexuálne spomienky. Nemám na mysli sexuálne fantázie, ale sexuálne spomienky prežitého a videného. Každý si najprv aktivizoval zrakové sexuálne spomienky uložené v zadnom mozgu. Potom si každý aktivizoval zvukové sexuálne spomienky v spánkových lalokoch. Potom nasledovali čuchové sexuálne spomienky v prednom mozgu. Nasledovali chuťové sexuálne spomienky v temennom mozgu. Posledné boli hmatové spomienky uložené v malom mozgu. Po týchto cvičeniach sme precvičovali sexuálne vnútorné myšlienky tak, ako keby každý robil sexuologickú prednášku. Toto cvičenie prevádzali praváci v ľavej časti predného mozgu. Voľné slovné predstavy si každý pravák robil v pravej časti predného mozgu. Tu vnútorné myšlienky mali fantazmagorickú konfiguráciu. Ďalšie cvičenie sme robili v celej ľavej hemisfére. V ľavej hemisfére sme cvičili reálne sexuálne predstavy bez fantastických predstáv. Teda samá prežitá realita. Naopak, v pravej hemisfére sme fantázii a túžbam povolili uzdu úplne. Po výmene pocitov sme precvičovali bez akýchkoľvek zábran v predstavách všetky sexuálne úchylky. Niektorí si ešte stále nedokážu imaginárne predstavovať sexuálne úchylky bez výhrad. Ďalšie cvičenie smerovalo k precvičeniu mužskej a mužatkovskej sexualite koncentráciou bioenergetického napätia. Potom sme koncentráciu a tvorbu bioenergie presúvali do perí a predstavovali sme si detskú sexualitu. Pocity sania prsníka. Ďalej cvičenie pokračovalo presunom koncentrácie a nervového vzruchu do oblasti maternice a prostaty. Tu sa cvičili predstavy jemných žien a homosexuálnych mužov. Po výmene pocitov sme pokračovali v nácviku hysterickej sexuality, kde sa všetko preháňa a stupňuje. Pokračovali sme schizofrenickou povahou, pri ktorej sme sa usilovali precítiť sexuálne zážitky či už dobré, alebo zlé. Potom nasledovali cvičenia psychopatickej sexuality, kde si každý pozorne sledoval technologický postup, ako dosiahnuť orgazmus a ejakuláciu. V ďalšom cvičení sme vytvárali v ústnej dutine sexuálny volt na základe správnych sexuálnych predstáv, pri ktorých sa vytvárala sexuálna bioenergia, ktorú sme ďalšími sexuálnymi predstavami presúvali po celom tele. Záverom sme cvičili zvieraciu sexualitu, pri ktorej sme sa vciťovali do súložiacich zvierat. Zároveň sme sledovali uvoľňujúce predstavy z miechy, ktoré človeka uvádzali do zvláštneho stavu. Bližšie si treba nacvičiť Či kung školu, kde je rozpracovaná zvieracia psychika a jej nácvik.

Pridaj komentár