Individuálna meditácia

Pokračuje získavanie informácií o svete mŕtvych duší alebo mŕtvych informačných poliach. Mŕtve duše alebo spomienky na nich nachádzame v každej živej ľudskej hlave v pamäťových záznamoch. Mŕtve duše možno aktivizovať aj z kostí a popola mŕtveho človeka na fyzicky existujúcom mieste. Schopný špiritista a nekroman vie zobúdzať mŕtve duše na diaľku cez autistický stav. Nekroman má pocit, že je pri hrobe mŕtvej osoby. Kosti alebo ostatky živí vlastnou energiou vytvorenou vo svojom tele. Nedá sa tieto bytosti prepojiť na bioenergetické zdroje iných ľudí. Musíte im dávať vlastnú bioenergiu. Tu začína kalkulácia, či máte dostatok bioenergie na oživenie takejto bielej bytosti. Keď nemáte, tak biela bytosť mŕtvej osoby bude zosávať trvalo energiu od vás a okolia. Následok bude jasný, bude sa na vás valiť jedna nepríjemná situácia za druhou. Keď máte veľa bioenergie, hlavne zo sexuálnych predstáv, tak bielu bytosť nie je problém živiť a v zásade vám prináša dobré situácie. Nikdy nedopustite, aby sa biela bytosť usadila vo vašom fyzickom tele. Vždy ju držte okolo seba. Nepôsobí vo vás, ale operuje vo vašom okolí. Znovu upozorňujem, že musíte mať obrovské prebytky bioenergie. Máte pocit, že ste „atómová elektráreň“. Keď máte bytosť pri sebe, tak pocit atómovej elektrárne je utlmený ako keď elektráreň nepracuje. DÁVAJTE PRI TÝCHTO OPERÁCIÁCH POZOR. Lepšie je pracovať s mŕtvymi spomienkami vo vlastnej hlave alebo v hlave iného človeka. Tieto čierne bytosti (tak ich väčšinou vyciťujú nekromani) sajú menej vašej vlastnej bioenergie. Nie sú tak nebezpečné. Je tu negatívum, že ničíte svoje najbližšie okolie. Výhodnejšie je mať spomienky na mŕtvych uzavreté a operovať so spomienkami na mŕtvych v hlavách iných ľudí. Z morálnych dôvodov v hlavách duševne chorých ľudí najlepšie dlhodobo hospitalizovaných v ústavoch. Nikdy nenapájajte tieto čierne bytosti na svoje bioenergie. Iba s nimi komunikujte. Čierne bytosti sú aktivované zo spomienok v hlavách ľudí a výhradne ich iba riadite. Tieto informácie zverejňujem preto, aby neboli výsadou iba tých vyvolených. Upozorňujem každého, že si nesie vlastnú zodpovednosť, ako so svetom mŕtvych bude nakladať.

Pridaj komentár