Individuálna meditácia

Naďalej pokračuje dôsledný prieskum metód a postupov nekromanov a špiritistov. Dobrovoľne testované osoby vykazovali tieto stavy: U osoby č.1, ktorá mala mimoriadny prebytok energii, sme magicky uzatvorili informačný záznam jej prebudenej matky v pamäti a záznam sme dostali do stavu kľudu a odpojenia od bioenergií osoby č.1. Tým sa v organizme osoby č.1 tvorilo a hromadilo ešte viac bioenergie. Pristúpilo sa k napojeniu dotyčnej osoby na bielu bytosť zobudenú z fyzických kostí v hrobe. Prepojenie sa vytvorilo mimo fyzické telo a mimo bioenergetický obal osoby. Osoba č.1 začala mŕtvu bytosť živiť vlastnými energiami, čo pocítila úbytkom energií a celkovej úľave. Biela bytosť aktívne pomáha osobe č.1 ovplyvňovať rôzne deje vo vonkajšom svete. U testovanej osoby č.2 sme v jej hlave uzatvorili informačné polia spomienok na mŕtve osoby. Magickým rituálom bol daný do kľudovej podoby zomrelý otec. Danej osobe sme rituálne nasadili bielu bytosť rovno do fyzického tela z dôvodu agresívneho správania a nekontrolovateľných stavov hnevu. Daná osoba stratila schopnosť bioenergetickej agresivity a napriek absolvovaným kurzom Reiki I.,II, III. nedokázala vytvoriť agresívnu bioenergiu voči iným osobám. Ďalej počas testovaného obdobia pociťovala drobné nepríjemnosti. V prítomnosti osoby č.2 boli z môjho fyzického tela vysaté bioenergie na úroveň nedostatku. Osoba č.3 vykazovala značnú agresivitu a vytvárala nepríjemné situácie osobám, ktoré jej nevyhoveli. Uzatvorili sme jej spomienky na mŕtve osoby a to otca a matku. Tým obmedzíme negatívny vplyv hlavne na členov rodiny. Zároveň osoba č.3 dostala bielu bytosť z ľudských kostí a to magicky do fyzického tela. Testovaná osoba bola mierumilovná a vykazovala značné rozumové schopnosti.

Pridaj komentár