Teória. Sexuálne vedomie ľudské. Sexuálne vedomie prírodného človeka. Sexuálne vedomie zvieracie. Znaky tvorby vlastnej sexuálnej bioenergie. Znaky zosávania a výmeny sexuálnej energie. Programovanie budúcnosti. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj.

Pokračujeme v prehlbovaní nácviku vlastných druhov sexuálnych vedomí. V prvom rade ide o ľudskú sexualitu. Spomínate si na rôzne sexuálne spomienky či už zvukové, chuťové, hmatové a zrakové. Všetko realizujete zo spomienok a do všetkého zapájate zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. K ľudskej sexualite patria ľudské sexuálne energie, ľudská sexuálna biochémia. Všetko sa zakladá na fetiši, ktorý uvádza vašu zmysel a pohlavnú oblasť do vyvrcholenia. Necvičíte fyzicky, ale iba mentálne v predstavách. Vo vnútri tela máte všetky pocity ako pri fyzickej sexualite. Fetišizmus smeruje na všetky oblasti objektu sexuálnej lásky a tiež k predmetom, ktoré vlastní objekt vašej sexuálnej túžby. Je potrebné sa mentálne vzrušiť na všetky erotické podnety.

Nasleduje nácvik všetkých druhov sexuálnych úchyliek ako je exhibicionizmus, zoofilia, pedofília, incest, nekrofília, masochizmus, sadizmus, lesbizmus, homosexualita a ďalšie. Treba rozlišovať medzi sexuálnymi predstavami a fyzickou realizáciou úchyliek. Na fyzickú rovinu by nemali prenikať. Pokiaľ prenikajú, tak je treba realizovať vhodnú terapiu u sexuológa. Zmyslom prekonania odporu voči sexuálnym úchylkám je oslobodenie od manu a tabu. V mysli nie je nič zakázané a všetko je dovolené. Nemožno prenikať do svojej sexuality a báť sa jej.

Pokračujeme v koncentrácii do ústnej dutiny, kde sa nachádza božská sexualita a predvádzanie sa. V oblasti temenného mozgu sa nachádza agresívna inkvizítorská sexualita. V oblasti mozočku sa nachádza dotyková sexualita matky a dieťaťa. V hrdle sa nachádza technologická sexualita, niečo ako režisér pornofilmov. V oblasti hlavy je mužské a mužatkovské sexuálne centrum. V podbruší je centrum ženské a homosexuálne. V ústnej dutine centrum detskej sexuality.

Opúšťame oblasť ľudskej sexuality a otvárame si vedomie prírodného človeka. Predstavujeme si prírodné sexuálne rituály a aktivizuje sa nám ústna dutina, miecha a podbrušie. Nejde tu o fantáziu, ale o prísnu ritualistiku. Nemýľte si to s fetišom na indickú ezoteriku. Všetko sa tu deje na základe sexuálnych rituálov, ktoré môžu byť realizované čiastočne fyzicky a zbytok mentálne. Treba dobre ovládať magické rituály. Nemýliť si to s predohrou pred sexom, s klasickou masážou, ani s romantikou. Všetko je cesta z rituálu do rituálu so snahou oddialiť vyvrcholenie a neustále robiť rituál za rituálom. Treba dobre rozlišovať medzi sexuálnou ritualistikou a ľudskými sexuálnymi rituálmi.

Pokračujeme v nácviku zvieracej sexuality. Meníte sa na samca a samicu. Je teplo, dostatok žrádla a je tu ruja. Pohlavné orgány riadia svaly a celá pozornosť je sústredená na akt párenia. Všetko riadi brušný mozog a vy ste iba vykonávateľom párenia. Všetko vrcholí v nervových platničkách, idete do nervového tranzu v nervových platničkách svojich svalov. Všetko si v nehybnosti vychutnáte. Od cvičenia k cvičeniu nastáva postupne zvieracia blaženosť.

Pokračujeme pomocou znakov v zosávaní sexuálnych energií ľudí, zvierat, prírodných ľudí, prestavujeme si budúcnosť. Sexuálna energia mení naše predstavy a nabíja reálne predstavy do budúcnosti.

Pridaj komentár