Utíšenie. Asána na stoličke. Pozícia prstov. Tlaky prstov v pozícii. Koncentrácia cez asánu. Koncentrácia cez zmyslové centrá. Vedomá koncentrácia. Naplnenie sa predstavou jogy do koncentrovaných miest. Dýchanie s pránickou bioenergiou.

Vedomie prírodných šamanov. Aurický obal z bioenergie. Znaky písmen sanskrtu v aurickom obale.

Pokračujeme v masívnom prenikaní do jogy praktizovanej v indických ašramoch. Tak isto praktizovanej samotárskymi jogínskymi majstrami. V prvom rade sme prešli všetkou dostupnou jogínskou literatúrou. Členovia môjho ašramu prešli výcvikom u rôznych európskych majstrov jogy. Tak isto sú medzi nami aj vlci samotári, ktorí desiatky rokov cvičili jogu sami pre seba, ako to vedeli.

Venovali sme sa najmä európskej joge, ktorú u nás prezentovali hlavne českí jogíni Minařík, Vacek a ďalší. V zásade praktizovali jogu koncentráciou do svojho tela či už silou vôle, alebo pozíciou asány. Potom nasledovalo vyprázdňovanie v miestach koncentrácie a napĺňanie sa mŕtvou Božou formou založenou na spomienkach na východných svätcov. Tak isto tu je joga prezentovaná ako spartakiádna forma fyzických asán. Ich cvičenie a praktizovanie prinášalo zvláštne utíšenie a skľudnenie nervovej sústavy a celého tela. Tieto pocity sme dokladovali vešteckým prieskumom zdravotného stavu. Cvičenie asán dovoľovalo zakonzervovať zlý zdravotný a duševný stav cvičiacich osôb. Teda zvláštna metóda, ako neliečiť, ale zakonzervovať chorobný stav v tele jogína. Skvelá technika alternatívnej medicíny pre beznádejné stavy. Dlhšia životnosť je na mieste. No zároveň neochota týchto špičkových jogínov vyvíjať sa ďalej. Konzervácia stavu zdravia bola v priamom rozpore s duchovným rastom, teda joga degradovala do liečiteľskej pozície. Hold všetkým sušeným slivkám z Nosferatu. Takto nejako sme pomenovali kastu týchto jogínskych adeptov. Potešilo, že niektorí špičkoví jogíni, ktorí začali s nami spolupracovať, boli s týmto vývojom nespokojní a otvorili cestu k duchovnému vývoju v joge. Touto cestou im ďakujem za konzultácie a pripomienky k rozvoju jogy.

Po určitom čase, keď sme prevzali do svojho vedomia európsku jogu, sme masívne začali skúmať živých jogínskych majstrov. Analyzovali sme ich schopnosti, duchovnú úroveň a zdravotný stav. Potom sme porovnali výsledky vešteckého výskumu s indickými adeptmi v niektorých vybratých ašramoch. Zistili sme zásadný rozdiel a to, že indickí adepti jogy obdržia po vstupe do ašramu špeciálne kódovanie písmenami sanskrtu, ktoré je trvalo umiestnené u ašramového adepta. Skúmali sme tých, ktorí ako cudzinci prišli do ašramov, no oni takéto kódovanie nedostali. Zároveň bol v ašramoch rozdielny výcvik. Indickému adeptovi dával úlohy osobne guru a každý adept meditoval niečo špecifické, čo bolo šité na rozvoj bioenergetických objektov v aurickom obale. Cudzinci cvičili úplne inak.

Potom som si spomenul na skutočnosť, že niektorí jogíni boli vylúčení z rôznych jogínskych asociácií. Síce im boli ponechané znaky, ale boli do nich vložené biele bodky, ktoré obsahovali informáciu, za čo sú nežiaduci. Dôvody boli rôzne.

Paradoxné je, že guruovia ašramov a osamotení guruovia jogy dokážu čítať toto kódovanie. Dokonca to majú tak dobre ošetrené, že aj bioenergetické prenikanie na báze vešteckých schopností je blokované a získané informácie v hlave prenikajúcej osoby sú blokované.

Našiel som spôsob, ako získať toto kódovanie od mŕtvych jogínov, ktorí neboli spopolnení. Takto som získal kódovanie, ktoré mi dovoľuje prenikať do ašramov a guru jogínov utiahnutých do samoty.

Ďalej sme preskúmali veľa jogínskych jedincov, ktorí zahynuli nečakane a neboli spopolnení. Spopolnenie ničí označkovanie v aurickom obale Zároveň sme zistili, že celá meditácia smeruje k rozvoju týchto znakov. U niektorých sme našli jeden znak, u iných viacej znakov. Najčastejšie v tejto dobe bolo uplatňovaných 6 až 7 znakov. Výnimoční jedinci mali meditáciou tieto písmenká doslova vyumelkované a enormne prepracované.

Teda zatiaľ sme prevzali do základné výcviku jogy koncentráciu pomocou sily vôle. Ide o klasickú koncentráciu bežne praktizovanú v dennom živote, iba bola intenzívne nasmerovaná do fyzického tela.

Potom sme prepracovali systém asán na stoličkové asány. Zistili sme, že každá asána sa dá nahradiť vhodnou formou sedenia na stoličke. Zároveň sme zistili, že určitý spôsob sedenia na stoličke dovoľuje koncentráciu do určitej časti tela bez akéhokoľvek mentálneho nasadenia. Treba si vyskúšať.

Potom sme prepracovali koncentráciu do určitých častí tela na základe pozície rúk a prstov. Môžeme hovoriť o prstových asánach. Tak isto je to možné nazvať aj prstové módy. Potom sme všetko doplnili o tlaky prstov na prsty alebo určitú časť prstov. Inšpiráciu sme našli v reflexnej terapii. Teda pozícia prstov a rúk spojená s určitými tlakmi zefektívňuje koncentráciu do vnútra ľudského tela.

Pokračujeme v aktívnom cvičení dychových cvičení, ktoré sú spojené s bioenergetickou technikou nabíjania molekúl vzduchu bioenergiou ľudského tela. Jogín by sa mal naučiť Reiki systém a spojiť svoje dychové cvičenia s rotáciou bioenergie.

Ďalšou technikou je snaha o maximálne stíšenie chodu celého organizmu či už fyzickej, alebo psychickej formy. Výborná technika na prípravu jogínskej praxe.

Všetky tieto cvičenia umožňujú, aby sme v organizme praktizovali liečebné a psychické terapie. No nie sú späté s duchovným rastom, o ktorý nám v jogínskom systéme ide v prvom rade.

Na záver treba poznamenať, že všetky tieto cvičenia budú zamerané aj na jogínske symboly v aurickom obale. Či už koncentrácia, stoličková asána, prstová asána, jogínske dýchanie. Iba sa zmení to, že každý dostane odo mňa špeciálne jogínske kódovanie a odporučenie, aby každý osobitne meditoval na znaky, ktoré mu boli pridelené.

Pridaj komentár