Povrch kože. Molekuly vzduchu. Bioenergia vlastná v tele. Zosatá bioenergia v aure okolo tela. Ľudská aura. Šamanská aura. Zvieracia aura. Zmyslové centrá a vnímanie aury. Veštecký stav v mozgu. Bioenergetické objekty v aurickom obale. Lupus aura. Poškodené nervové platničky. Plamienky. Aureola. Iskrenie aury. Tento zápis vznikol zo živej prednášky a cvičenia. Tak isto bol vyhotovený autentický zvukový záznam MP3. Vyhľadaj v prednáškach.

Pokračujeme v ďalšom nácviku toho, čo sa týka aurického obalu okolo ľudského tela. V podstate sa tu dajú nájsť tri druhy aurického obalu, ktoré súvisia s tým, v akom stave je naladená psychika. Pokiaľ sme v ľudskom vedomí a v plnom rozsahu premýšľame, tak je tu aurický obal o hrúbke asi 3 centimetrov. Tento obal je okolo celého ľudského tela. Pri necvičených osobách môže chýbať úplne alebo býva poškodený. Spravidla nebýva celistvý a jednoliaty. Zmyslové centrá na povrchu šedej kôry treba uviesť do vešteckého stavu pomocou vešteckých znakov, ktoré si nájdete vo Vešteckej škole. Počas celého cvičenia zostanete vo vešteckom stave. Veštecké znaky vám toto zabezpečia. Stačí, keď ich máte pred sebou a priebežne sa na znaky pozeráte. Zmyslové centrá sa koncentrujú do ľudskej aury a zároveň vlastnými energiami napĺňate vlastné telo a aurický obal napĺňate zosatou bioenergiou zo živých zdrojov na zemeguli. Je vhodné intenzívne ovládať Reiki školu a to ľudské Reiki. Reiki znaky na zosávanie vkladáte do aury v blízkosti bokov čela. Do aury neustále silne priteká bioenergia, dôsledne jej bránite pretekať do vnútra tela a usilujete sa, aby zostala v aure. Potom tu vytvárate rôzne objekty, ktoré aktívne bránia, aby ste prenikali do vášho vnútra.

Pokračujeme v tom, že sa z ľudskej psychiky dostaneme do psychiky prírodného človeka a tu zistíte, že aurický obal sa zväčšil na veľkosť až 30 centimetrov. Je možné, aby mal aj väčšiu veľkosť. Tak isto sa usilujete zmyslovými centrami, ktoré sú vo vešteckom stave, vnímať auru prírodného šamana . V aure pracujeme na základe magických rituálov či už zvukových, posunkových a obrazových. Potom v aure vytvárame rôzne druhy totemových zvierat, ktoré môžete používať na veštecký prieskum udalostí a okolností. Pokiaľ chcete niečo preskúmať či už osobu, alebo miesto, tak k totemovému zvieraťu pridáte predstavu dotyčnej osoby alebo miesta. Objektmi v aure sa môžete aj preliečovať.

Opúšťame ľudskú, ale aj prírodno- šamanskú myseľ a otvárame si naplno pudovú zvieraciu psychiku. Aurický obal sa zmenil na hrubé lúče vychádzajúce z povrchu kože. Teda na niektorých miestach lúče a zase voľné miesta. Na konci hrubých miest biele objekty alebo vytvorené zvieracie objekty. Do aury nateká zosávaná bioenergia. Vytvárajú sa bioenergetické totemové zvieratá a veštecké výkony sú rýchlejšie a efektívnejšie ako v šamanskej povahe.

Nakoniec sme cvičili Kirlianové obrázky erupcie bioenergií v aure. Tento efekt vzniká z nervových platničiek vo svaloch. U chorých osôb na lupus sa objavujú ako prejav ochorenia a devastácie nervových platničiek vo svaloch. Tento stav iskriacich energií, svietiacich plamienkov a hustej mliečnej hmoty vzniká práve po sugerácii a uverení, že 40 stupňové teploty poškodili svaly. Tak isto možno stav vyvolať vnútorným sporom medzi náboženstvom a sexualitou. Keď to dobre cvičíte, tak vás počas cvičenia nepríjemne bolia svaly. Takto vytvorenou bioenergiou sa preliečujete.

Pridaj komentár